Biên bản kiểm kê tài sản cố định mới nhất! | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

Công việc kế toán – kiểm toán

1. Mẫu biên bản tài sản cố định

1.1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định được hiểu là nguyên vật liệu dùng trong sản xuất kinh doanh, nó cũng là loại tài sản có giá trị lớn nhất và được sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất. Theo Thông tư 45/2013 / TT-BTC, tài sản dự phòng để trở thành tài sản cố định phải là tài sản có tổng giá trị lớn hơn 30 triệu đồng, trong đó có giá trị từ 1 năm trở lên.

Xem thêm: Ví dụ, bán tài sản, thiết bị

1.2. Mục đích của việc duy trì hồ sơ tài sản cố định

Pei danh mục vật tư, thiết bị, hàng hóa, sản phẩm đẹp biên bản kiểm kê cho doanh nghiệp, … tài sản cố định được sử dụng nhằm mục đích xác định số lượng và giá trị của tài sản lưu động, sau đó đối chiếu trên sổ ghi chép để thấy được sự chênh lệch. giữa thực tế và sách. Chính trên cơ sở đó mà công tác quản lý TSCĐ được tăng cường. Do đó, nó là cơ sở để phân công trách nhiệm vật chất và ghi chép các phương sai trên sổ kế toán. Hiểu rồi hồ sơ tài sản chúng tôi rất dễ thiết lập Báo cáo về việc chuyển nhượng tài sản trong quá trình sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp.

READ  Cách thiết kế một tour du lịch chuẩn chỉnh để thu hút khách hàng | Vieclam116.vn

Việc kiểm toán tài sản cố định được thực hiện theo yêu cầu của đơn vị phù hợp với quy định của pháp luật về danh mục tài sản. Khi tiến hành kiểm toán, ủy ban kiểm toán cần được thành lập, trong đó các kế toán viên kiểm tra tài sản cố định là thành viên của ủy ban kiểm toán đó.

Xem thêm: Hồ sơ sửa chữa tài sản và thiết bị

lưu trữ hồ sơ

>> Dưới đây là toàn bộ mẫu dữ liệu tài sản cố định thông dụng nhất!

Mau-bien-ban-kiem-ke-tai-san-co-dinh.rar

2. Lưu giữ biên bản ghi chép tài sản

Tên máy, đơn vị đang sử dụng hiển thị ở góc trên bên trái màn hình. Báo cáo

Thời gian ghi: Biên bản ghi nhận TSCĐ cần mô tả chi tiết thời gian ghi, xem xét tài sản cố định

Thành viên ban nghiên cứu: họ tên, chức vụ, tư cách thành viên ban nghiên cứu phải xác nhận.
Các mục trong bảng phải như sau:

– Tên TSCĐ, số hiệu, nơi sử dụng

– Theo sổ sách ghi chép, theo khảo sát, chênh lệch: toàn bộ, giá trị lịch sử, giá trị còn lại

Biên bản bảng kê TSCĐ phải có đầy đủ chữ ký của người phát triển hoặc người mua lại. Được phép ký thay cho giám đốckế toán trưởng và trưởng bộ phận nghiên cứu.

Tất cả các thông tin liên quan đến phân biệt tài sản cố định phải được tổng hợp và báo cáo cho giám đốc điều hành để xem xét.

>>> Xem thêm:

  • Sau khi gửi tài sản, bạn phải sử dụng nó giấy biên nhận để đảm bảo rằng số lượng tài sản mua được là đủ, không đủ hoặc nhiều hơn so với hợp đồng thuê và giao.
  • Hợp đồng thuê đất theo mẫu Đối với những trường hợp bạn có nhu cầu thuê địa điểm để kinh doanh là hoàn toàn cần thiết, tuy nhiên trước đó bạn nên kiểm tra tài sản trước khi ký hợp đồng chính thức để giải thích rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của hai bên.
  • Bảng kê tài sản sẽ là bước cần thực hiện trước khi doanh nghiệp quyết định thanh lý tài sản, giúp bạn có thể xem qua mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm. biên bản thanh lý ngay tại đây.

Kế toán doanh nghiệp thực hành

READ  Danh sách công ty tại Hà Nội | Vieclam116.vn

;

>> Dưới đây là toàn bộ mẫu dữ liệu tài sản cố định thông dụng nhất!

Lấy mẫu cơ sở dữ liệu về tài sản cố định

Mau-bien-ban-kiem-ke-tai-san-co-dinh.rar

3. Phương pháp và trách nhiệm của việc nắm bắt

Ở góc trái của Biên bản kiểm kê TSCĐ, xác nhận tên đơn vị hoặc xác nhận đóng dấu của đơn vị, bộ phận đang sử dụng. Phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của đơn vị sẽ lập bảng kê tài sản cố định. Khi chuẩn bị kiểm toán tài sản cố định, kế toán cần xác định tài sản cố định nào cần đại diện.

– Trong biên bản TSCĐ cần ghi rõ thời gian lập biên bản gồm giờ, ngày, tháng, năm.

– Trong quá trình kiểm toán, cần tiến hành kiểm toán đối với từng khoản mục được ghi nhận trên tài sản cố định.

– Tại dòng “theo sổ sách kế toán” ghi cả 03 chỉ tiêu: Số tiền, nguyên giá và giá trị còn lại vào cột 1,2,3. Các hướng dẫn này sẽ dựa trên số lượng thống kê của tài sản cố định.

– Căn cứ vào số liệu thực tế, tại dòng “theo nghiên cứu” ghi từng khoản trên TSCĐ, ghi đầy đủ 03 gồm số tiền, nguyên giá ban đầu, giá trị còn lại. và các cột 4,5,6.

– Tại dòng “chênh lệch” phải ghi rõ chênh lệch lớn hơn hay nhỏ hơn theo 03 chỉ tiêu: tổng, giá trị ban đầu và giá trị còn lại tại các cột 7, 8, 9.

READ  Bản kiểm điểm cá nhân học sinh File word 2021 | Vieclam116.vn

Trong biên bản ghi nhận tài sản cố định cần nêu và nêu rõ nguyên nhân dẫn đến số lượng tài sản cố định còn nhiều hoặc không đủ trên cơ sở quan điểm và kiến ​​nghị của Ủy ban nghiên cứu.

Tuy nhiên, biên bản bảng kê TSCĐ phải ghi rõ họ tên, chữ ký của trưởng ban nghiên cứu và có xác nhận chữ ký của kế toán trưởng và giám đốc phát triển. Mọi chênh lệch về tài sản cố định phải được báo cáo cho giám đốc doanh nghiệp để xem xét. Cuối cùng, hãy đọc thêm về ví dụ báo cáo được chấp nhận, hồ sơ kiểm tra vật liệu, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ ma Biên bản cung cấp TSCĐ sửa chữa lớn

Hi vọng những kiến ​​thức còn hạn hẹp của mình đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về cơ sở dữ liệu bất động sản. Từ đó có cách sử dụng đúng theo quy định.

Thuê người làm

Tác giả: Timviec365.vn

Chia sẻ trên VK '); $ ('#js_share'). add (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}});

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud