Các thủ thuật kết hợp hàm Vlookup và hàm IF trong Excel  | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Bạn có thường sử dụng hàm Vlookup trong Excel để so sánh không? Đây là những hàm cơ bản và được sử dụng nhiều nhất trong Excel. Nếu bạn chưa biết về hàm Vlookup thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn.

Để bạn thành thạo tin học văn phòng thì không thể bỏ qua chức năng của Vlookup – được cho là công cụ hữu ích trong việc sắp xếp các dữ liệu quan trọng trong công cụ Excel. Vậy làm thế nào để sử dụng hàm Vlookup với hàm IF trong Excel?

I. Khi nào sử dụng hàm Vlookup?

Chúng tôi sử dụng hàm Vlookup trong Excel để trả về các giá trị cụ thể bằng các giá trị khác. Ví dụ: sử dụng chức năng cho phép xếp loại học sinh Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu … theo giá trị của điểm trung bình.

Cách đơn giản và dễ dàng nhất để sử dụng hàm Vlookup

Cách đơn giản và dễ dàng nhất để sử dụng hàm Vlookup

Việc phân loại này sẽ tương tự như khi chúng ta sử dụng hàm If trong Excel. Nhưng IF hoạt động trong Excel và trong chương này sẽ có rất nhiều tình huống phải xem xét nên sẽ rất khó. Sử dụng hàm Vlookup trong Excel hoặc hàm HLOOKUP sẽ giúp bạn thực hiện dễ dàng hơn.

Công thức hàm Vlookup trong Excel: = VLOOKUP (Lookup_value, Table_array, Col_index_num, Range_lookup)

Trong:

 • Lookup_value: giá trị bạn cần tìm kiếm.
 • Table_array: bảng dữ liệu thứ cấp chứa các giá trị kiểm tra và giá trị dịch.
 • Col_index_num: số thứ tự của cột chứa thông tin trong bảng chỉ mục thứ hai mà bạn cần tìm kiếm.
 • Range_lookup: một giá trị hợp lý (TRUE = 1, FALSE = 0) có thể xác định số chính xác hoặc số tương ứng cho bảng giới hạn.

II. Ký hiệu HLOOKUP và VLOOKUP

Như bạn đã biết, cả HLOOKUP VÀ VLOOKUP đều được sử dụng trong Excel để tìm một giá trị. Tuy nhiên, chúng khác nhau về cách thức hoạt động. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy tên của hai công việc khác nhau bằng chữ cái đầu tiên – “H” là viết tắt của và “V” là viết tắt của.

READ  Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn Ngữ Văn mẫu số 2 | Vieclam116.vn

Do đó, bạn sử dụng hàm Vlookup để tìm giá trị trong cột bên trái của thông tin bạn muốn tìm kiếm. Hàm HLOOKUP được sử dụng để tìm giá trên một dòng. Tìm giá trị trong hàng đầu tiên của bảng để trả về giá trị trong hàng được chỉ định trong cùng một cột.

III. Chức năng của IF là gì?

Hàm if trong Excel còn được gọi là hàm if (If: một điều kiện, khi nào)

Công dụng: đây là hàm dùng để tìm giá trị thỏa mãn điều kiện cho trong chuỗi. Đây là một hàm cơ bản rất dễ sử dụng, khi đó chỉ cần giá trị thỏa mãn một trong hai điều kiện, khi thỏa mãn thì giá trị “TRUE” sẽ được hiển thị theo cú pháp, ngược lại thì không thỏa mãn. giá “FALSE” xuất hiện.

Thuật ngữ: = IF (so sánh_test, [value_if_true], [value_if_false])

Trong:

 • logic_test: đệ trình
 • value_if_true: nếu đạt tiêu chuẩn, giá trị này sẽ được hiển thị
 • value_if_false: nếu không đạt tiêu chuẩn, giá trị này sẽ được hiển thị

Để dễ hiểu hơn, bạn có thể viết như sau: = IF (vị trí, giá trị 1, giá trị 2)

Nếu “điều kiện” được thỏa mãn, kết quả của phép toán trả về là “giá trị 1” và trả về “giá trị 2”.

IV. Hướng dẫn trong sổ tay Vlookup làm việc với hàm IF

  Hướng dẫn trong sổ tay Vlookup làm việc với hàm IF

Hướng dẫn trong sổ tay Vlookup làm việc với hàm IF

1. Sử dụng IF với hàm VLOOKUP để so sánh giá

Các vấn đề bắt buộc là:

 • Nếu nhân viên miền Bắc thu nhập> = 200.000.000 thì thưởng 10%, nếu không thưởng (trả về 0).
 • Nếu nhân viên ở miền Trung có doanh số> = 100.000.000 thì được thưởng (trả lại 15%), ngược lại bằng 0 sẽ được trả lại.
 • Nếu công nhân miền Nam có thu nhập> = 220.000.000 thì được thưởng 10%, không đạt thu nhập thì không được thưởng (trả về 0).

Yêu cầu kiểm tra:

Để thực hiện giao dịch với nhân viên đầu tiên, bạn cần sử dụng hàm IF trong Excel để kiểm tra “thu nhập của nhân viên này” cùng với “thu nhập trong cùng một danh mục trong bảng Tiền thưởng”, và nếu đúng trạng thái công việc rồi trả về . ô thưởng% (trong cột 3 trong bảng Tiền thưởng), nếu không, trả về “0”.

READ  Tuyển dụng, tìm việc làm Chuyên Viên Kế Hoạch tháng 05/2022 | Vieclam116.vn

Để thực thi hàm IF trong Excel, bạn phải sử dụng hàm Vlookup để tìm “doanh thu khu vực tương đương trong bảng lương thưởng”, sau đó trả lại doanh thu (cột 2) và sau đó so sánh với thu nhập của nhân viên. viên nén.

Để trả lại hộp% tiền thưởng của cột 3 vào bảng Tiền thưởng, bạn cũng cần thực hiện hàm Vlookup ở trạng thái IF, nhưng cột trả về để sử dụng hàm Vlookup là cột 3.

Xong:

Bước 1: Chọn ô đầu tiên trong cột% Thưởng và nhập nhiệm vụ:

= IF (D6> = VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 2; 0); VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 3; 0); “0 “)

Tại nơi làm việc:

 • D6 là ô chứa thu nhập ban đầu của nhân viên.
 • VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 2; 0), hàm vlookup này tìm kiếm ô C6 (nhân viên đầu tiên) trong cột khu vực của bảng Tiền thưởng (C17: E20) và trả về cột số 2 (thu nhập.) trong bảng tiền thưởng
 • Hàm VLOOKUP (C6; $ ​​C $ 17: $ E $ 20; 3; 0) hàm này sẽ trả về số% tiền thưởng (cột 3) cho bảng Tiền thưởng nếu điều kiện là đúng trong hàm IF.
 • “0” được trả về khi điều kiện không chính xác trong công việc IF và nhân viên không được bồi thường.

Lưu ý: Bạn cần nâng cấp trạng thái của bảng thưởng lên C17: E20 nếu muốn sao chép tỷ lệ cho nhân viên hiện tại. Để có trạng thái chúng ta cần: kéo mục Bảng thưởng C17: E20 → nhấn phím F4 → nhiệm vụ sẽ hiển thị màn hình khóa $ C $ 17: $ E $ 20

Bước 2: Nhấn Enter, kết quả sẽ được hiển thị

Ví dụ, người lao động đầu tiên này ở miền bắc, nhưng thu nhập dưới 200.000.000 thì sẽ không được thưởng và kết quả là 0.

Bước 3: Sao chép bài tập sang các ô khác để nhận phần trăm thưởng

2. Sử dụng IF để bẫy lỗi cho hàm Vlookup

Chúng tôi đã quan sát thấy rằng phép đo trong ô E2 sinh ra lỗi. Vì nội dung trong ô D2 là vô dụng, vì Lookup_Value sẽ trống, vì vậy nó sẽ tìm thấy lỗi # N / A

Để giải quyết lỗi này, chúng ta có thể sử dụng tổ hợp hàm IF như sau: = IF (D2 = “”, “”, VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ B $ 7,2,0))

 • Nếu ô D2 (giá trị tra cứu của hàm vlookup) trống, nó sẽ trống
 • Nếu ô D2 không trống, Vlookup hoạt động như thế nào?
READ  Thông tin chi tiết về ngành Tài chính ngân hàng | Vieclam116.vn

3. Sử dụng IF để phân loại vị trí của cột tham chiếu trong hàm Vlookup

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn khi chúng tôi thay đổi vị trí trong ô E1 để xem xét kết quả của hàm Vlookup trong chương trình Excel tương ứng với điều kiện này.

 • Nếu E1 là Tổng
 • Giới tính Giới tính: Cột 3

Chúng tôi biên dịch hàm IF như sau: = IF (D2 = “”, “”, VLOOKUP (D2, $ A $ 2: $ C $ 7, IF (E1 = “Số tiền”, 2,3), 0))

Ngoài ví dụ 1 sử dụng hàm Vlookup, ở đây cần mở rộng bảng tham chiếu để bao gồm cột C

V. Kết hợp hàm VLOOKUP với hàm IF để trả về TRUE / FALSE hoặc 1 và 0

Ví dụ: Giả sử bạn có một danh sách các sản phẩm trên thị trường và số lượng của các sản phẩm này, nhưng muốn làm chi tiết hơn. Đơn giản bằng cách điền vào cùng một dòng với số lượng mà không có gì là “hết hàng”. dòng ”, điền vào dòng bằng một giá trị lớn hơn 0 như trong“ in product ”, sau đó chúng ta có thể viết cách sử dụng hàm Vlookup với hàm IF như sau:

Cách kết hợp hàm VLOOKUP và IF để trả về TRUE / FALSE

Cách kết hợp hàm VLOOKUP và IF để trả về TRUE / FALSE

Công thức trên tìm tổng tích Vine, sau đó so sánh kết quả nếu nó lớn hơn 0, hàm IF của sẽ trả về kết quả là “Đang được chia sẻ”, ngược lại kết quả sẽ là “Không được chia sẻ”

1. Sử dụng kết hợp hàm Vlookup và hàm IF tùy theo tình huống

Ví dụ: Giả sử bạn quản lý một lực lượng bán hàng, việc thiết lập hoa hồng cho nhân viên kinh doanh của công ty sẽ rất đơn giản: nếu doanh thu> 200, hoa hồng là 10% doanh thu, nếu doanh thu tạo ra hoa hồng là 5%. thu nhập. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách kết hợp hàm IF với việc sử dụng hàm VLOOKUP.

2. # Không xử lý được khi hàm VLOOKUP không tìm thấy giá trị trong bảng

Trong trường hợp không tìm thấy giá trị khi sử dụng hàm Vlookup, chúng ta sẽ gặp lỗi #N / ​​A của kết quả. Để cung cấp các thông điệp có ý nghĩa hơn cho người dùng, chúng tôi có sự kết hợp của hàm VLOOKUP và hàm IFNA có thể xử lý lỗi #N / ​​A bằng cách cung cấp một giá trị khác giống như sau: = IFNA (value, value_if_na)

 • Thẻ giá trị có thể là một giá trị, một số, một địa chỉ ô trong Excel
 • Tham số value_if_na là các giá trị được trả về nếu # N / A không chính xác

ONA. Họ

Bài viết hướng dẫn những kiến ​​thức cơ bản về hàm Vlookup cũng như cách sử dụng 2 hàm này để giải một số bài toán trong phần mềm Excel. Để thực hiện tốt công việc tích hợp công việc, trước tiên chúng ta phải hiểu được vấn đề cơ bản, sau đó xác định cách thức thực hiện công việc và đặt quy trình công việc ở đâu. Hy vọng bạn có thể sử dụng chức năng Vlookup thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud