Cách dùng kết hợp hàm index và match trong excel để lọc thông tin | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Công việc tham khảo và mô hình hóa kết hợp mang lại nhiều lợi ích cho việc học tập và thực hành. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra các giá trị trong hàng và cột để tìm ra kết quả tốt nhất, bạn có thể dễ dàng thay đổi chức năng phân tích vlookup công việc và chức năng hlookup công việc. Để tìm hiểu thêm, hãy cùng khám phá bài viết này!

Kiểm tra dữ liệu trong Excel là một công việc phổ biến, đặc biệt là đối với những người đang tìm hiểu thông tin hoặc nghiệp vụ kế toán. Thông thường, hlookup công việc sẽ được sử dụng để tìm kiếm dữ liệu trong các cột và hlookup công việc sẽ tìm kiếm theo hàng để tìm thông tin cần thiết.

Tuy nhiên, phương pháp này chỉ được sử dụng trong quá trình so sánh các đường thẳng và giá trị tuyến tính trong một bảng nghiên cứu duy nhất. Do đó, nếu bạn cần kiểm tra các giá trị trong tất cả các hàng và cột, bạn nên sử dụng lập chỉ mục. Đặc biệt, khi kết hợp hàm tham chiếu và hàm so sánh sẽ hiệu quả hơn hàm vlookup và hàm hlookup.

Cách sử dụng kết hợp các hàm tham chiếu và so sánh trong Excel để dọn dẹp dữ liệu - Hình 1
Xem và so sánh các công việc trong Excel

Thiết kế và công việc thiết kế

Bảng tính trong excel

lập chỉ mục một hàm để tìm một giá trị trong một ô hoặc cung cấp một cột hàng để trả về một kết quả dệt cho Excel.

Hướng dẫn tham khảo gọi món:

(Mảng, Row_num,[Column_num])

Trong:

 • Gọi món: Nhiều ô hoặc chuỗi (bắt buộc)
 • Số dòng: Chọn hàng để trả về giá trị
 • Column_num: Chọn các cột trong hàng để trả về một giá trị
 • Tình huống nên là một trong hai đối số Row_num ma cột_num.

Tham khảo công việc như là tài liệu tham khảo gọi món:

INDEX (Dữ liệu, Row_num,[Column_num],[Area_num])

Trong:

 • Người giới thiệu: Yêu cầu tham khảo)
 • Số dòng: Số dòng để trả về thông tin (bắt buộc)
 • Column_num: Số cột để trả lại nhận xét (tùy chọn)
 • Số phần: Số lượng ô có giá trị trên danh tính. Trong trường hợp, Area_num bị thiếu, hàm lập chỉ mục sử dụng phần 1 (tùy chọn).

Khớp các nhiệm vụ trong Excel

Phù hợp. công việc một trong những hàm chính trong Excel hay chỉ hiểu nôm na thì hàm này sẽ trả về kết quả là chỉ số giá cần tìm kiếm trong một khu vực. Tuy nhiên, công việc này có thể nhiều hơn thế.

Đặt hàng đặt hàng: TRẬN ĐẤU[Match_type])

Trong:

 • Search_war: Chi phí tìm kiếm bao gồm: số, văn bản, giá trị gần đúng, tham chiếu ô số, văn bản, giá trị lôgic
 • Su’e_array: Lịch trình tìm kiếm (bắt buộc)
 • Loại so khớp: Loại nghiên cứu (tùy chọn)

Có ba loại nghiên cứu chính:

 • 1: Nhỏ hơn (
 • 0: So sánh chính xác (giá trị phân tích chính xác)
 • -1: Lớn hơn (> chi phí thử nghiệm)

Sử dụng kết hợp các tham chiếu và so sánh trong Excel

Để hiểu rõ hơn về cách kết hợp hàm tham chiếu và hàm so sánh trong Excel, bạn có thể sử dụng nó bằng cách Bài tập 1 như sau:

Cách sử dụng kết hợp các hàm tham chiếu và so sánh trong Excel để dọn dẹp dữ liệu - Hình 2
Sử dụng kết hợp các hàm tham chiếu và so sánh trong Excel

Trong bảng thông tin, bạn cần tìm hiểu thủ đô Seoul của nước nào. Công thức để kiểm tra kết quả là: = INDEX (B1: B10, MATCH (“Seoul”, C1: c10,0)

Trong:

 • B1: B10 là cột chứa thông tin cần tìm và tìm
 • MATCH (“Seoul”, C1: C10,0) là vị trí hiển thị kết quả ở đâu trong bảng dữ liệu. Kết quả của Seoul được hiển thị ở vị trí thứ 6 trên trang. (Tỷ lệ INDEX là: INDEX (B1: B10,6)
 • Khi 2 tác vụ trong trang tính này được kết hợp, Seoul sẽ phù hợp với thủ đô quốc gia Seoul Hàn Quốc.

Kể lại:

Đặt hàng đặt hàng: = INDEX (Cột giá trị tìm kiếm, (MATCH (giá trị tìm kiếm, cột chứa giá trị này, 0))

Bài tập sử dụng mô phỏng

Phía trong bài tập 2đối với bảng dữ liệu về chuỗi dữ liệu và chức năng so sánh, cần sử dụng chức năng 2 để điền vào cột giá trị đơn vị cho từng mục.

Cách sử dụng kết hợp các hàm tham chiếu và so sánh trong Excel để dọn dẹp dữ liệu - Hình 3
Danh sách các công trình và biểu tượng tham khảo

Nhập dòng lệnh vào ô E6 = INDEX ($ B $ 15: $ F $ 19, TRẬN ĐẤU (A6, $ B $ 15: $ B $ 19,0), TRẬN ĐẤU (B6, $ B $ 15: $ F $ 15,0))

Kết quả được hiển thị như sau:

Cách sử dụng kết hợp các hàm tham chiếu và so sánh trong Excel để dọn dẹp dữ liệu - Hình 4
Cung cấp các ước tính để tham khảo và khớp với các dự án

XEM THÊM: Cách sử dụng nhiệm vụ nghiên cứu trong Excel [HƯỚNG DẪN]

Cách lọc dữ liệu bằng hàm Vlookup và hàm index / match

Sử dụng hàm VLOOKUP. công việc

Khi cần kiểm tra giá trị của nhiều trường hợp, người ta thường nhanh chóng sử dụng hàm vlookup để kiểm tra. Với hướng dẫn của biên tập viên: = VLOOKUP (Tìm kiếm quan trọng, Phần thông tin [có: Cột dò tìm + Cột kết quả]Trả lại hướng dẫn cột, Kiểm tra chính xác / gần đúng)

Từ công thức trên, chúng tôi sử dụng Bài tập 3 như sau:

Cách sử dụng kết hợp các hàm tham chiếu và so sánh trong Excel để dọn dẹp dữ liệu - Hình 5
Ví dụ về tác vụ vlookup để kiểm tra nhiều điều kiện
 • “Huỳnh Văn Lê” là giá kiểm tra, cột hàng từ A1: A8 chứa cột sẽ luôn ở bên trái với dữ liệu (A1: C8).
 • A1: C8 Phần dữ liệu bạn thấy cần được cập nhật bằng cách nhấn F4 trước khi thực hiện hành động tiếp theo.
 • Cột chứa giá trị trả về theo thứ tự từ trái sang phải, tính từ cột chứa giá trị tìm kiếm.
 • Đặt 0 tương ứng với FALSE sẽ trả về kết quả kiểm tra chính xác.

Ở đây chúng ta sẽ tìm thấy hình thức của điều răn: = VLOOKUP (E2, $ A $ 1: $ C $ 8, 3, 0)

 • E2: Giá trị cần tìm trong bản ghi từ A1: C8, ký hiệu $ có ý nghĩa định nghĩa tập dữ liệu cần tìm
 • Cột thứ ba của cột chứa dữ liệu trả về từ vị trí giá trị đã biết ở bên phải. Kết quả là 0

Sử dụng các tác phẩm tham khảo

Vì vậy, với hàm tham chiếu / ví dụ, phương sai sẽ hiển thị:

Hướng dẫn đặc biệt: = INDEX (Cột kết quả, TRẬN ĐẤU)

Tại đây bạn sẽ thấy tác phẩm với cú pháp hiện ra: = INDEX (Phần cuối, Dòng, Cột).

 • $ C $ 1: $ C $ 8: Phần kết quả rất khác khi sử dụng hàm vlookup. Ở đây bạn chỉ chọn các cột dữ liệu riêng lẻ, không chọn toàn bộ cột chứa giá trị tìm kiếm.
 • Mô hình hoạt động (phân tích thời tiết, phân tích trực quan, độ chính xác / nhà). Tại E3 giá thử nghiệm, khu vực thử nghiệm cho biết độ chính xác của giá thử nghiệm (A1: A8). Tương tự như kế hoạch nhiệm vụ, đơn vị thử nghiệm cần được cố định mọi lúc ($ A $ 1: $ A $ 8) để nhận được chính xác 0 hoặc SESE.
 • Sử dụng công thức trên, có thể thấy rằng hàm phương trình sẽ trả về giá trị là 2 tương ứng với dòng tìm kiếm từ dưới lên. INDEX ($ C $ 1: $ C $ 8, 2) => Kết quả là 7.
Cách sử dụng kết hợp tham chiếu và so sánh hoạt động trong Excel để dọn dẹp dữ liệu - Hình 6
Ví dụ: hàm chỉ mục / đối sánh tìm kiếm nhiều điều kiện

XEM THÊM: vlookup hoạt động trong excel, dữ liệu người dùng và các ví dụ kỹ thuật

Tại sao hàm index / match lại tốt hơn hàm vlookup?

So sánh các chức năng vlookup với các chức năng tham chiếu / hình ảnh

Vlookup là một hệ thống một chiều

Vlookup sử dụng phân tích dữ liệu từ trái sang phải. Trở lại Bài tập 1 sử dụng trong phần trên, chúng ta không thể sử dụng hàm vlookup để kiểm tra kết quả. Việc sử dụng tác phẩm đối chiếu hiệu quả nhất là tác phẩm đối chiếu để kiểm tra kết luận này.

Cách sử dụng kết hợp tham chiếu và so sánh hoạt động trong Excel để dọn dẹp dữ liệu - Hình 7
Lập kế hoạch dữ liệu, so sánh các tác vụ vlookup và tham chiếu / so sánh các tác vụ trong Excel

Lỗi Vlookup khi thêm hoặc xóa cột vào báo cáo

Khi sử dụng hàm vlookup, bạn phải chỉ định cột bạn muốn sử dụng để truy xuất giá trị. Trong trường hợp thêm một cột vào giữa cột đầu tiên nó sẽ làm cho giá trị thay đổi, điều này sẽ làm cho hàm vlookup trả về kết quả không chính xác. Ngược lại, khi cả chức năng tham chiếu và chức năng mô phỏng được sử dụng, các biểu diễn chính xác không xảy ra với những thay đổi trong dữ liệu.

Vlookup phức tạp hơn nhiều với thử nghiệm 2 chiều

Khi chúng ta muốn kiểm tra dân số của Seoul vào năm 2001, sử dụng hàm vlookup sẽ rất khó, nhưng sử dụng hàm chỉ mục và hàm đối sánh sẽ nhanh chóng. Hướng dẫn như sau:

= INDEX (A1: F10, MATCH (“Seoul”, C1: C10,0), MATCH (“2001”, A1: F1,0))

Trong:

 • Phù hợp. công việc đầu tiên hiển thị vị trí của Seoul của Hàn Quốc trong bảng dữ liệu.
 • Tác phẩm biểu tượng thứ hai Cột nào ghi dân số năm 2001 của Seoul.
 • lập chỉ mục Sử dụng 2 tài liệu tham khảo và tìm chính xác thông tin bạn cần.

Hiệu suất tượng trưng

Quay lại bản ghi lúc Bài tập 3, hàm vlookup yêu cầu cột chứa giá trị kiểm tra phải là phía bên trái của dữ liệu. Trong trường hợp, thông tin ở bên phải, bạn cần kết hợp nhiệm vụ đã chọn để tìm ra kết quả tương tự.

Cách sử dụng kết hợp tham chiếu và so sánh hoạt động trong Excel để dọn dẹp dữ liệu - Hình 8
Ví dụ về việc sử dụng các phép tính gần đúng

Cú pháp của lệnh hàm vlookup với lựa chọn tác vụ: = TÙY CHỌN ({1,2}, Cột chứa giá trị tìm kiếm, Kết quả)

Hướng dẫn chung: = VLOOKUP (Xem giá, CHỌN ({1,2}, Cột chứa giá trị tìm kiếm, Cột Kết quả), Cột Trả về[2]Tiếp tục tìm kiếm [0])

Trong trường hợp này, dấu phân cách dấu phẩy là dấu chấm phẩy “;” thì thứ tự của điều răn là: = VLOOKUP (Giá trị tìm kiếm; CHỌN ({1 2}; Cột chứa giá trị tìm kiếm; cột kết thúc); Cột trả về[2]; Tìm nó đúng [0])

Với hàm tham chiếu / ví dụ từ ví dụ trên, hướng dẫn là: = INDEX (Phần kết quả, MATCH (Phân tích tới hạn, Thang phân tích, Phân tích độ chính xác)

Hi vọng với những thủ thuật hữu ích trên, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách sử dụng tham khảo và so sánh các công việc trong Excel. Đây đều là những nhiệm vụ phổ biến và thường gặp trong quá trình làm việc và học tập không thể bỏ qua. Đừng quên cập nhật một số phần mềm văn phòng của bạn trên trang web này. Chúc may mắn!

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y tế Công cộng | Vieclam116.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud