Để làm việc với các bảng dữ liệu, người dùng đôi khi cần phải chuẩn bị cho những dữ liệu đó. Và một trong những bước chuẩn bị sẽ là phân tích dữ liệu. Vậy cách sắp xếp tên theo bảng chữ cái trong excel 2010 nhanh nhất và chính xác nhất là gì?

Trong quá trình nhập dữ liệu vào báo cáo trong Excel, bạn không nhập tên theo đúng bảng chữ cái vì muốn thực hiện việc sắp xếp trong Excel theo thứ tự từ a -> z hoặc z -> nhưng giúp việc quản lý dữ liệu dễ dàng hơn. . Excel cung cấp cho bạn những thủ thuật tuyệt vời để làm những gì bạn muốn. Nếu bạn không biết cách sắp xếp các tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 từ a-> z, hãy bỏ qua vấn đề trong 123job.

I. Dựa trên thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 8

Dựa trên thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 cũng giống như đối với các từ. Khi sắp xếp, bạn phải tuân theo quy tắc đặt tên. Quy tắc đặt tên trong bộ công cụ tin học văn phòng excel, từ hay tiếng Việt là nên sắp xếp các bản ghi hoặc từ theo bảng chữ cái từ A đến Z theo thứ tự. Tuyệt. Sắp xếp hai tên theo thứ tự bảng chữ cái, tiếp theo là vòng tròn, câu hỏi, làn da, độ sắc nét, trọng lượng. Phương pháp sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 cũng tuân theo hướng dẫn này, có nghĩa là khi sắp xếp tên, ưu tiên được ưu tiên theo thứ tự của bốn. Thứ tự bảng chữ cái, và sau đó là âm sắc khi nó sắp xếp. Với một số thủ thuật tốt nhất được đưa ra cho người dùng, phân tích Excel được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Dưới đây là một số trong số những cái được sử dụng phổ biến nhất.

READ  Nhân viên tư vấn là gì? Kỹ năng trở thành nhân viên tư vấn chuyên nghiệp | Vieclam116.vn

II. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 và các bản dịch khác

1. Sử dụng chức năng Sắp xếp để sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010

Khi tạo danh sách trong Excel, danh sách được sắp xếp theo thứ tự đặc biệt bằng cách sử dụng chức năng Sắp xếp.

Các bước phân loại như sau:

 • Bước 1: Chọn phần dữ liệu để sắp xếp
 • Bước 2: Chọn tác vụ Sắp xếp, sau đó mở danh sách. Nếu thông tin đã bao gồm các tiêu đề hàng / cột, hãy chọn hộp “Thông tin của tôi có chứa các tiêu đề”.
 • Bước 3: Chọn cột để sắp xếp, chọn danh mục loại và nhấp vào danh mục loại. Để sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái, hãy chọn Giá trị ô và từ A đến Z. Nhấn OK để hoàn tất.

2. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 với Sort

Phương pháp trên sắp xếp họ và tên theo danh sách bảng chữ cái. Vì vậy, nếu bạn muốn sắp xếp các tên theo thứ tự bảng chữ cái, bạn phải làm như thế nào?

Đầu tiên, chúng ta chuyển sang phần Chia họ, tên, chữ đệm trong Excel dựa trên thủ thuật hay nhất là sử dụng hàm RIGHT kết hợp với hàm đo độ dài chuỗi LEN, hàm tìm chuỗi văn bản FIND, hàm Công việc. để thay thế chuỗi văn bản. phiên bản cũ thành chuỗi văn bản mới SUBSTITUTE.

Sau đó tiến hành sắp xếp các tên trong Sắp xếp. Thay vì sử dụng cả cột Tên và Tiêu đề, chỉ cần cột Tên.

III. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 theo cách thủ công

1. Chia Họ Tên và Tên Cuối thành các cột khác nhau để sắp xếp trong Excel

Đầu tiên hãy tách họ và tên ra như bảng thông tin bên dưới:

READ  Hướng dẫn chuyển hình ảnh thành văn bản bằng Google Drive | Vieclam116.vn

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 1

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 theo cách thủ công

Bước 1: Chọn cột Tên -> bấm Loại Dữ liệu -> Danh mục AZ.

Bước 2: Hiển thị bảng Sắp xếp, tại mục Cột chọn Tên, Chọn Lệnh A đến Z -> OK để thực hiện.

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 2

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 theo cách thủ công

Bước 3: Tên cột và tên sẽ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, tuy nhiên, cột không. nó sẽ được trao đổi. Đối với số của dãy chính xác, hãy đặt số 1 vào ô đầu tiên và đặt biểu tượng chuột ở dưới cùng bên phải của ô đó, giữ phím ctrl và kéo thả đến cuối, như vậy, nó được điều chỉnh và STT.

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 3

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 theo cách thủ công

2. Cách sắp xếp tên theo bảng chữ cái trong Excel 2010 khi cột Tên và cột Tên có chung 1 cột.

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 theo chiều rộng 1 cột sẽ phức tạp hơn cách sắp xếp 2 cột để sắp xếp.

Bước 1: Sao chép tất cả các mục trong cột Tên và dán chúng vào cột mới bên cạnh.

Bước 2: Đánh dấu cột Tên trình cài đặt và nhấn Ctrl + H để mở hộp thoại Tìm và Thay thế. Trong hộp Tìm nội dung cần điền * có ô trống, chuyển đến Thành viên trong khoảng trống được cung cấp và chọn Tất cả thành viên. Bấm Đóng để đóng hộp thảo luận. Cuối cùng chúng ta tìm thấy cột Tên như hình:

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 4

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 khi cột Tên và cột Tên nằm trong 1 cột.

Bước 3: Chọn cột Tên -> bấm Loại Dữ liệu -> Danh mục AZ.

Bước 4: Hiển thị bảng Sắp xếp, tại mục Cột chọn Tên, Chọn Lệnh A đến Z -> OK để thực hiện.

Bước 5: Cột họ và cột tên sẽ nhanh chóng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, tuy nhiên, cột STT đã được thay đổi. Đối với số của dãy chính xác, hãy đặt số 1 vào ô đầu tiên và đặt biểu tượng chuột ở dưới cùng bên phải của ô đó, giữ phím ctrl và kéo thả đến cuối, như vậy, nó được điều chỉnh và STT.

READ  Cách lập thời gian biểu để quản lý công việc hiệu quả | Vieclam116.vn

3. Thủ thuật Excel giúp bạn siêng năng sắp xếp nhanh trong Excel

Để sắp xếp nhanh, người dùng cần bỏ chọn cột cần sắp xếp, vào mục Hồ sơ, bấm vào bộ lọc, chọn mũi tên xuống ở ô Tên rồi chọn là đã phân loại từ A – Z hoặc ZA.

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 5

Thủ thuật Excel để thực hiện sự siêng năng sắp xếp nhanh chóng trong Excel

IV. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 thành nhiều cột

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 6

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 thành nhiều cột

Nếu bạn muốn sắp xếp trong Excel theo thứ tự tên nhiều ô với nhiều hơn một cột, thì chức năng Sắp xếp cho phép bạn làm điều tương tự. Đây là các bước:

 • Bước 1: Chọn tất cả các ô bạn muốn phân loại theo ABC
 • Bước 2: Nhấp vào Sắp xếp & Chọn để Chỉnh sửa nhãn Nhà.
 • Bước 3: Chọn Lịch trình Đặc biệt và mở hộp thoại Phân loại.
 • Bước 4: Đánh dấu vào ô My Profile Has Titles nếu danh sách của bạn ở trên cùng.
 • Bước 5: Chọn cột chính bạn muốn sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái trong hộp thoại Sắp xếp.
 • Bước 6: Chọn Giá trị ô trong hộp thoại Sắp xếp trên.
 • Bước 7: Nhấp vào A đến Z trong hộp thoại Lệnh.
 • Bước 8: Nhấp vào Thêm cấp ở đầu hộp thoại.
 • Bước 9: Nhập chọn cột thứ hai bạn muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự trong ô phỏng vấn.
 • Bước 10: Chọn Giá trị Ô trong Thứ tự Trên hộp thoại.
 • Bước 11: Chọn A đến Z trong hộp thoại Lệnh.
 • Bước 12: Bấm Thêm Cấp để xếp hạng ở cột khác. Bấm OK khi sẵn sàng để Excel tự động sắp xếp bảng theo thứ tự bảng chữ cái.

V. Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 với Bảng chữ cái nâng cao

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 7

Cách sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010 bằng Bảng chữ cái nâng cao

Trong một số trường hợp, lập chỉ mục theo thứ tự bảng chữ cái trong Excel 2010. Ví dụ: bạn có thể có một danh sách dài các tên cho các tháng hoặc ngày trong tuần. Bạn đang cố gắng sắp xếp thứ tự. Microsoft Excel đã mang đến cho người dùng một giải pháp tuyệt vời để giải quyết vấn đề này và người dùng cũng có thể sắp xếp định dạng bằng chức năng này.

 • Bước 1: Nhấp vào Sắp xếp & Chọn để Chỉnh sửa nhãn Nhà.
 • Bước 2: Kiểm tra Lịch trình và hộp thảo luận Phân loại sẽ mở ra.
 • Bước 3: Nhấp vào mũi tên thả xuống trên danh sách Thứ tự thả xuống và chọn Danh sách tham chiếu và hộp thoại Danh sách đặc biệt sẽ mở ra.
 • Bước 4: Chọn tùy chọn kiểu bạn muốn sử dụng, nếu bạn muốn tạo kiểu mới, hãy nhấp vào DANH SÁCH MỚI.
 • Bước 5: Nhấp đúp vào OK để sắp xếp danh sách theo thứ tự thời gian.

ONA. Sự kết luận

Cách đặt tên theo bảng chữ cái trong Excel 2010 là một trong những kỹ năng sử dụng máy tính của dân văn phòng hay những người làm việc công sở. Việc thành thạo các kỳ thi văn phòng như phần mềm soạn thảo Word, phần mềm tính toán Excel hay tạo slide PowerPoint là điều cần thiết đối với người đi làm hiện nay. Hy vọng bài viết này đã cho bạn thêm cái nhìn hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud