Cách sử dụng đơn giản [Có ví dụ minh họa] 2022 | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Hàm if trong excel là một hàm tiêu chuẩn có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc với các hàm khác nhau theo nhiều cách tùy thuộc vào người dùng. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình if, hãy cùng tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây nhé!

Excel là một công cụ văn phòng rất hữu ích và cần thiết cho những bạn đã quen sử dụng báo cáo và bảng tính. Ngoài ra, ánh sáng khi làm việc trong Excel Để đạt được hiệu quả trong quá trình tổ chức và sử dụng thông tin chính xác, bạn cần hiểu đầy đủ các thuộc tính của chức năng này để tránh lãng phí thời gian và sai lệch kết quả.

Hàm này, giúp người dùng xác định các điều kiện cần có trong cơ sở dữ liệu, cho phép bạn cài đặt hàm if với nhiều chức năng khác nhau và điều kiện xảy ra đối với đối tượng cần tính toán. Tuy nhiên, cần lưu ý một điểm là có thể áp dụng mức niêm phong giữa các mức giá. “,” Thể dục “;” thích hợp.

if work – Cách sử dụng work if

Nếu dữ liệu trong Excel

Hướng dẫn thích hợp còn được gọi là d Nó hoạt động nếu trong Excel một trong những ước tính về chức năng chính của nó là đánh giá các điều kiện cụ thể và trả về giá trị mà bạn chấp thuận. Ví dụ và tình huống như sau MONI thì kết quả trả về một giá trị khác nếu trường hợp SESE.

READ  GNP là gì? 5 Tiêu chí phân biệt GNP và GDP | Vieclam116.vn

Các điều răn cho NẾU. công việc như sau: NẾU (so_exam, [value_if_true], [value_if_false])

Có thể thấy, hàm if gồm 3 đoạn nhưng chỉ đoạn đầu là yêu cầu, các đoạn khác bên dưới có thể lược bỏ.

Trong:

 • kiểm tra logic: Bán hàng hoặc thông tin liên quan đến giá Trung thực (MONI) trên Sese (Sese) Đây là hai yêu cầu. Với đoạn này, bạn cần chỉ định các chữ cái, số, ngày tháng hoặc bất kỳ thông tin so sánh nào khác. Ví dụ, thông tin liên quan có thể được sử dụng: B1 = “mua”, B128)
 • Real_Worth: Hoàn trả chi phí nếu thông tin liên quan có liên quan MONI hoặc sự hài lòng của chi phí lao động (sự lựa chọn). Ví dụ: Tỷ lệ trả về kết quả từ “Tốt”, giá trị ô B1 lớn hơn 12 thì sử dụng lệnh: = IF (B1> 12, “Tốt”)
 • Wrong_mount_: Hoàn trả chi phí nếu thông tin liên quan có liên quan SESE hay dễ hiểu là tình trạng công việc không đạt yêu cầu (lựa chọn). Ví dụ: Thêm biến thứ 3 “Xấu” được sử dụng trong tỷ lệ nếu giá trị trả về là “Tốt” hơn ô B1, nó sẽ lớn hơn 12, nếu không khi lại trả về “Xấu”, hãy sử dụng lệnh: = IF (B1> 12, “Tốt”, “Kém”)
Hoặc nếu nó hoạt động trong Excel: Dễ sử dụng [Có ví dụ minh họa] 2022 - Hình 1
Cách sử dụng hàm if trong Excel

Cách sử dụng hàm if trong Excel

Bạn có thể tìm ra cách sử dụng hàm IF trong nội bộ Excel: Tổng số có 7 thí sinh đã trúng tuyển, điểm của 7 thí sinh này sẽ được kiểm tra đạt hoặc không đạt cho phù hợp. > = 5 điểm đạt, với điều kiện phải thi lại.

Hoặc nếu nó hoạt động trong Excel: Dễ sử dụng [Có ví dụ minh họa] 2022 - Hình 2
Tài liệu mẫu

Trong ví dụ này, bạn sử dụng hàm chuẩn, đưa ra điều kiện> = 5 điểm, điều kiện sẽ hiển thị 1 trong 2 kết quả. Sử dụng đánh giá hiệu suất: = IF (Trạng thái, “Đúng”, “FASLE”).

Bước 1: Nhập mã cột F (số). Chứng minh giá cả xem cột E (cột được đánh dấu) Đây là trường hợp lập kế hoạch dự án

Sau khi sử dụng thông tin, hãy xem hướng dẫn sau: = IF (E8> = 5, “Đạt”, “Thử lại”) đi vào dòng 8 cột F aka U8.

Hoặc nếu nó hoạt động trong Excel: Dễ sử dụng [Có ví dụ minh họa] 2022 - Hình 3
Nhập mã cho cơ sở dữ liệu

Bước 2: Ấn Độ Ulufale trên bàn phím để tìm hiển thị giá “Làm đi” thỏa mãn điều kiện làm việc, hoàn trả thực sự.

Hoặc nếu nó hoạt động trong Excel: Dễ sử dụng [Có ví dụ minh họa] 2022 - Hình 4
Nhấn Enter để kết thúc trò chơi

Bước 3: Để sử dụng với các giá trị còn lại bằng cách kéo và thả bảng, bấm vào mép của cột gấp để hiển thị ký hiệu “+” Di chuyển chuột xuống. Hệ thống sẽ tự động sử dụng hàm nếu nó thỏa mãn tổ hợp đã cho và trả về các kết quả đáng chú ý sau:

Hoặc nếu nó hoạt động trong Excel: Dễ sử dụng [Có ví dụ minh họa] 2022 - Hình 5
Kết luận

Các ứng cử viên để đạt được tiêu chuẩn > = 5 điểm hiển thị kết quả đạt, và những thí sinh không hiển thị kết quả sẽ phải thi lại.

XEM THÊM: Các thủ thuật dựa trên Excel nên được tất cả nhân viên biết

Excel khi thực hiện các tác vụ và giải pháp

Cơ sở dữ liệu hàm if trong excel có một giải pháp để bạn có thể hiểu nó:

Tính phụ cấp tiêu chuẩn trong bài tập excel, sử dụng khi làm việc. Đệ trình: Thêm Giám đốc 500, Trưởng phòng thêm 350, TP thêm 300, KT thêm 150, NV thêm 100. Một số thay vì sử dụng sổ tay tích lũy thời gian, bạn có thể sử dụng lệnh hàm if theo cú pháp sau: = IF (D2 = “NV”, 100, IF (D2 = “KT”, 150, IF (D2 = “TP”, 300, IF (D2 = “PGD”, 350, IF (D2 = “GD”, 500 )))))))

Kéo chuột và sao chép hoạt động bên dưới vào các ô để nhận kết quả:

Hoặc nếu nó hoạt động trong Excel: Dễ sử dụng [Có ví dụ minh họa] 2022 - Hình 6
Ví dụ: nếu một hoạt động trong Excel có một giải pháp

Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong hầu hết các trường hợp

 • MA .work: Tình trạng MA .workMicrosoft Excel hiển thị kết quả MONI (Tiền) khi điều kiện đạt được, nếu điều kiện không được thỏa mãn thì kết quả hiển thị SESE (Sese)
 • HOẶC CHỨC NĂNG: Theo yêu cầu PO .workMicrosoft Excel hiển thị kết quả TRUE (Đúng) khi điều kiện được thỏa mãn, ngược lại, nếu điều kiện không được thỏa mãn, nó sẽ hiển thị kết quả. SESE (Sese)

Sử dụng hàm if và trong Excel

Ví dụ, một bảng có hai điểm kiểm tra.

Điểm kiểm tra đầu tiên ở cột A với giá trị => 20.

Điểm 2, được liệt kê ở cột B giá trị => 30.

Chọn giá thỏa mãn hai điều kiện này thì học sinh đó đạt yêu cầu.

Điều đầu tiên cần làm là tạo một công thức trước rồi biên dịch đối số để kiểm tra hàm if:

 • MA (B2> = 20; C2> = 30) – Trạng thái
 • IF / MA: = IF ((MA (B2> = 20; C2> = 30)); “Đạt”; “Không thành công”) – Lập kế hoạch

Theo thang đo, nếu đạt tiêu chuẩn thì kết quả hiển thị là “Đạt”, nếu không đạt tiêu chuẩn, thang đo sẽ hiển thị kết quả “Không đạt” như kết quả bên dưới:

Hoặc nếu nó hoạt động trong Excel: Dễ sử dụng [Có ví dụ minh họa] 2022 - Hình 7
Cách sử dụng hàm if và

Sử dụng if hoặc hàm trong Excel

Khi kết hợp hàm if hoặc nó giống với hàm if và. Nhưng có một sự khác biệt trong tỷ lệ này là kết quả hiển thị ĐÚNG nếu nó nằm trong lịch trình cuộc họp. Vì vậy, bạn có thể sử dụng công thức theo đúng cách như: = IF ((OR (B2> = 20; C2> = 30)); “Đạt”; “Không thành công”

Cột D là giá trị tương ứng với Đạt => 20 cho biết kết quả là “Đạt” hoặc => 30.

Bảng hiển thị:

Hoặc nếu nó hoạt động trong Excel: Dễ sử dụng [Có ví dụ minh họa] 2022 - Hình 8
Cách sử dụng hàm if hoặc

Sử dụng hàm IF AND OR trong Excel

Trong một số trường hợp, bạn cần kết hợp nhiều tác vụ với nhau và nếu chẳng hạn như bật và tắt hoặc làm việc cùng một lúc. Ví dụ, các điều kiện để bạn đăng ký như:

 • Cột B> = 20 và cột C> = 25 (Vị trí 1)
 • Cột B> = 15 và cột C> = 20 (Vị trí 2)

Công thức sử dụng bộ cài đặt này sẽ phức tạp hơn, chúng ta có công thức:

PO (MA (B2> = 20; C2> = 25); MA (B2> = 15; C2> = 20)

Sau khi sử dụng công thức, bạn cần kiểm tra ứng dụng với hàm if và nhập các đối số TRUE (Đúng), FASLE (Sai). Kết quả cho biết hiệu suất và / hoặc trạng thái:

Cuối cùng, sử dụng hàm OR ở trên làm mô hình ví dụ trong hàm IF và đưa ra các câu lệnh TRUE và FALSE. Kết quả là bạn sẽ nhận được xếp hạng IF với một số điều kiện VÀ / HOẶC:

= IF (OR (MA (B2> = 20; C2> = 25); MA (B2> = 15; C2> = 20)); “Đạt”; “Không thành công”)

Hoặc nếu nó hoạt động trong Excel: Dễ sử dụng [Có ví dụ minh họa] 2022 - Hình 9
Làm thế nào để sử dụng nếu anh hoặc. hàm số

Nếu bạn không bị giới hạn trong việc sử dụng kết hợp 2 chức năng với cùng một tỷ lệ, bạn có thể sử dụng một số chức năng tiêu chuẩn như:

 • Với các phiên bản excel 2007, 2010, 2013, 2016 chỉ số được giới hạn tối đa 255 ký tự, tổng độ dài của thang đo không được vượt quá 8.192 ký tự.
 • Với điểm excel tối thiểu từ năm 2003 trở lên, tối đa 30 đối số, độ dài của điểm không được vượt quá 1.024 ký tự.

XEM THÊM: Các tác vụ chính trong Excel nên được biết đến bởi văn phòng “con người”.

đọc nếu

Nó đọc nếu nó hoạt động như một công việc thống kê sử dụng đếm số lượng ô tương ứng với các điều kiện cụ thể. Ví dụ: đếm số lượng thành phố để xem những khách hàng nào được hiển thị trong danh sách. Công thức có thể được sử dụng cho một phép tính cụ thể nếu nhiệm vụ là: = COUNTIF(Bạn muốn khám ở đâu ?, Bạn muốn khám ở mức giá nào?)

Ví dụ:

 • = COUNTIF(A3: A6, “Trung Quốc”)
 • = COUNTIF(A3: A3, A4)

Hi vọng với những thông tin chi tiết trong bài viết trên sẽ giúp các bạn có thêm kiến ​​thức và hiểu thêm cho mình về hàm if trong excel. Đặc biệt, hiểu rõ công dụng của if bạn làm việc tốt và chuyên nghiệp trong công việc. Đây là những kỹ năng máy tính cơ bản mà bạn cần phải nắm vững để hoàn thành công việc. Chúc may mắn !

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud