Cách sử dụng và ghi nhớ Since và For trong tiếng anh | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

1. Cái gì và Mo để sử dụng khi

“Kể từ khi” và “Vì” thường được sử dụng trong câu và với ý nghĩa mô tả một thời gian và khoảng thời gian cụ thể trong quá khứ và hiện tại. Trong mỗi phát biểu hoặc tình huống trong câu, cách sử dụng của “Since” và “For” là khác nhau, và bạn phải chắc chắn hiểu cách sử dụng của “Since” và “For”, những cách sử dụng trong bài tập Tiếng Anh mới với độ chính xác cao.

Làm thế nào để sử dụng kể từ khi?

Đặc biệt:

+ Từ có nghĩa là kể từ khi nào, kể từ khi nào.

“Because” là một thuật ngữ dùng để chỉ thời điểm bắt đầu sự kiện hoặc hành động, tức là từ thời điểm đó sự kiện cũng như tất cả các trường hợp xảy ra, “Because” thường trả lời cho câu hỏi “When” và được sử dụng rộng rãi. full time cũng là một từ dùng để chỉ thời gian hiện tại trong tiếng Anh.

+ Đối với các cách về liệu trong

“Đối với” được sử dụng để chỉ khoảng thời gian của sự kiện hoặc các sự kiện hoặc hoạt động, còn lại trong khoảng thời gian cụ thể đó. Không giống như “Since”, giới từ hoặc trạng từ “For” luôn được sử dụng trong tiếng Anh và thường trả lời cụ thể cho câu hỏi “How long …”.

Ví dụ về “Kể từ” và “Cho”

Anh ấy đã sống ở đây trong hai năm – Anh ấy đã sống ở đây khoảng hai năm.

Anh ấy đã là một bác sĩ kể từ khi anh ấy nhận bằng tốt nghiệp của mình – Anh ấy đã là một bác sĩ kể từ khi anh ấy nhận được bằng tốt nghiệp của mình.

2. Cách sử dụng “Since” trong tiếng Anh

“Kể từ khi” được sử dụng để xác định thời điểm một hành động hoặc sự kiện bắt đầu trong hiện tại hoặc quá khứ.

– Kể từ + thời gian trong quá khứ

Bởi vì nó đứng trước một thời điểm trong quá khứ để chỉ những gì đã xảy ra vào thời điểm cụ thể được đề cập trong câu thơ.

Ví dụ:

Làm việc tại đây từ năm 2006 – Làm việc tại đây từ năm 2006.

– Kể từ + quá khứ dễ dàng

Trong trường hợp, vì nó đứng trước thì quá khứ đơn, vì nó thường đi kèm với một câu (câu) ở quá khứ đơn, để diễn tả những vấn đề đã xảy ra trong quá khứ, thì từ đó cũng được sử dụng phổ biến. .

Tôi bắt đầu học tiếng Anh từ khi tôi học lớp 4 – Tôi bắt đầu học tiếng Anh từ khi tôi học lớp 4.

– Kể từ đó

Vì có sự hiểu biết về ý nghĩa của “kể từ đó”,

Vai trò “Kể từ đó” trong trường hợp này đánh dấu thời gian từ hiện tại đến tương lai hoặc từ quá khứ đến hiện tại để biểu thị một điều gì đó sẽ được thực hiện như một thói quen hoặc một kết quả được đưa ra trong một trường hợp cụ thể. thật sự.

READ  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS | Vieclam116.vn

Ví dụ:

Kể từ đó, họ chưa bao giờ đến trường cùng nhau – Kể từ đó, họ chưa bao giờ đến trường cùng nhau.

– Vì nó được dùng trong câu toàn thời gian.

– Trong trường hợp này, nó có nghĩa là vì nó không xuất hiện trong các câu chính trong câu đầy đủ, cụ thể:

+ Thời điểm hoàn hảo hôm nay

Ví dụ:

Chưa nghiên cứu từ đêm qua – Đã không nghiên cứu từ đêm qua

+ Dòng điện hoàn hảo tiếp tục

Ví dụ:

Đã không chơi bóng đá từ năm 9- Đã không chơi bóng đá vào năm 9 tuổi.

+ Thì quá khứ hoàn thành

Ví dụ:

Tôi rất xin lỗi nếu bạn không đạt được kết quả cao. Bạn đã học tập chăm chỉ kể từ khi bạn mới nhập học – Tôi xin lỗi vì bạn không đạt được kết quả tốt nào. Bạn đã học chăm chỉ kể từ khi nhập học.

+ Đó là sự nhất quán hoàn hảo trong quá khứ

Ví dụ:

Anh ấy đọc cuốn sách đó mỗi đêm kể từ khi anh ấy mua nó – Anh ấy đọc cuốn sách mỗi đêm kể từ khi anh ấy mua nó.

các phương pháp đã sử dụng trước đây

Vì nó cũng được dùng trong các công thức viết lại câu trong tiếng Anh

+ Sử dụng câu viết lại nhằm mục đích trình bày lý do

– Kể từ, Thích, Sau đó + S + V + …

=> Bởi vì, bởi vì, là kết quả của + N / V-ing

Ví dụ:

Vì anh ấy đã làm việc chăm chỉ nên anh ấy đã đạt điểm cao trong kì thi – Vì anh ấy đã học tập chăm chỉ nên anh ấy đã đạt điểm cao trong kì thi.

=> Vì chăm chỉ, anh ấy đã đạt điểm cao trong kỳ thi

– Dùng từ viết lại câu để thay thế hiện tại hoàn toàn bằng quá khứ đơn.

S + iai / iai + V3 / -ed

=> Đã + thời gian + kể từ khi + S + v2 / – ed

Ví dụ:

Đã 2 năm kể từ khi chúng ta kết hôn – Đã 2 năm kể từ khi chúng ta kết hôn

=> Họ đã kết hôn được 2 năm – Họ đã kết hôn được 2 năm.

– Sử dụng kể từ khi viết lại câu để thay đổi từ quá khứ đơn giản thành hiện tại hoàn hảo nhất quán

S + V2 / -ed +

=> S + ua / ua + + V-ing + Since / mo + ..

Ví dụ:

Anh ấy bắt đầu học tiếng Anh khi mới 4 tuổi

=> Anh ấy đã học tiếng Anh từ khi anh ấy bốn tuổi – anh ấy đã học tiếng Anh khi anh ấy 4 tuổi

Hơn hết, việc sử dụng “từ” trong tiếng Anh thường được sử dụng trong thực tế, và việc biết cách sử dụng “Kể từ” sẽ xác định rõ thời gian sử dụng kể từ khi sắp xếp lại các câu cũng như cách viết. đạt điểm cao nhất trong các kỳ thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh.

READ  Công an an ninh là gì? Phẩm chất mà công an an ninh cần có | Vieclam116.vn

3. Sử dụng “Cho”

Cũng giống như việc sử dụng “Kể từ”, việc sử dụng “Cho” cũng khác nhau trong các trường hợp cụ thể trong câu. Nhưng “Mo”: nó được sử dụng rộng rãi hơn “Since”, trên thực tế “Mo” luôn hoạt động khi nó là một giới từ hoặc một biểu thức, “Mo” được dùng để mô tả khoảng thời gian mà nó được nói. hiện tại hoàn hảo hoặc quá khứ đơn giản, khoảng thời gian bắt đầu trong quá khứ và có thể không tiếp tục đến hiện tại, nhưng những thời điểm khác thì khoảng thời gian đó xảy ra vào một thời điểm nào đó đặc biệt.

+ “For” được sử dụng trong câu thì hiện tại để biểu thị thì hiện tại

Ví dụ:

Đi học 6 ngày một tuần – Đi học 6 ngày một tuần.

+ “For” được sử dụng trong câu thì hiện tại để biểu thị thì hiện tại nhưng tiếp diễn trong tương lai.

Ví dụ:

Tôi đã tìm một công việc mới được hai ngày – Tôi sẽ tìm một công việc mới sau khoảng 2 ngày.

+ “For” được sử dụng trong các câu hiện tại đầy đủ

Ví dụ:

We just going for half day – We just going for nửa ngày

+ “For” được sử dụng trong câu bây giờ hoàn toàn liên tục

Ví dụ:

Tôi đã học tiếng Anh trong 2 tháng – Tôi đã học tiếng Anh trong 2 tháng.

+ “For” được sử dụng trong các câu trong quá khứ

Ví dụ:

He was a doctor for 1 year- Anh ấy là bác sĩ trong 1 năm.

+ “For” được sử dụng trong các câu tương lai

Ví dụ: Tôi sẽ đạt được mục tiêu trong khoảng 2 năm – Tôi sẽ đạt được mục tiêu trong khoảng 2 năm.

các phương pháp sử dụng cho

+ Ngoài ra, từ “For” được sử dụng như một giới từ cho các mục đích sau

Ví dụ:

Xin lỗi, chiếc xe này không phải để bán – xin lỗi, chiếc xe này không phải để bán

Ví dụ:

He works for a big company – Anh ấy làm việc cho một công ty lớn.

Ví dụ:

Ai là người tham gia khiêu vũ? = Ai muốn khiêu vũ? – Ai thích chúng ta khiêu vũ?

Ví dụ:

Bạn đang tìm kiếm thuộc tính – Bạn đang tìm kiếm “thuộc tính”

+ Từ “vì” còn được dùng khi đi kèm với các từ như một biểu thức có ý nghĩa đặc biệt.

Ví dụ:

Đang tìm kiếm + ai đó / điều gì đó: Đang tìm kiếm ai đó, điều gì đó

Good for (adj): tốt cho

Fame for something (adj): Nổi tiếng vì điều gì đó

Needed for: cần thiết cho

Trợ giúp / giáo dục cho: trường học, trường học

Call for someone / something: gọi ai / cần gì

Xấu cho: Xấu cho

Apologize for: xin lỗi / xin lỗi vì

Tìm kiếm: tìm kiếm

+ “For” tương tự như cách dùng thì quá khứ, ở chỗ nó cũng được dùng trong một số cấu trúc câu để viết lại câu ở thì quá khứ hoàn thành trong tiếng Anh, cụ thể:

  • “For” viết lại câu đã thay đổi từ thì quá khứ thành hoàn thành
READ  Tải mẫu giấy khen file Word | Vieclam116.vn

S + cuối cùng + V2 / -ed + thời gian + quá khứ

=> S + have / have + No + for + time

Cảm ơn sb vì V-ing / N

S + xin lỗi sb vì Ving

Ở trên thường được sử dụng trong các dạng phép toán kết hợp với việc viết lại câu, dạng gồm thì hiện tại hoàn thành và thì quá khứ. Kể từ và đối với mô tả của một khoảng thời gian cụ thể xảy ra tại thời điểm được đề cập, chỉ sự khác biệt về cơ sở là liên quan đến từ và cho các mục đích sử dụng khác nhau trong bài tập.

4. Các phương pháp để hiểu cách sử dụng hiệu quả của “Since” và “For”.

Học thuộc tiếng Anh không phải là việc dễ dàng, không phải ngày một ngày hai mà là cả một quá trình lâu dài, đòi hỏi nhiều nghiên cứu, học tập và rèn luyện, đặc biệt là ghi nhớ bằng các từ vựng và từ thì trước hết học sinh phải hiểu cho chắc bản chất và nghĩa của quá khứ và cho trong tiếng Anh. Một khi bạn hiểu công dụng của từ và cho, bạn sẽ dễ nhớ hơn. Một số cách ghi nhớ đã được sử dụng kể từ đó và tốt

phương pháp nghiên cứu tốt kể từ khi cho

+ Cần có sự hướng dẫn và ghi chép đầy đủ các kiến ​​thức đã học trong khóa học, đặc biệt là cách sử dụng các thì trong tiếng Anh, âm tiết cũng như nghĩa của chúng, vì chúng liên quan đến việc sử dụng thì quá khứ từ và cho.

+ Ghi nhớ các cấu trúc hoặc phép đo để sử dụng kể từ và để ghi chú bằng màu sắc yêu thích, dán lên tường hoặc trong góc học tập, những nơi mà bạn thường có thể nhìn rõ. Vì vậy, để giúp bạn ghi nhớ tốt hơn khi quên kiến ​​thức, bạn không phải mất thời gian tìm kiếm mà có thể mở ra để xem và củng cố sự hiểu biết của mình.

+ Học cách sử dụng thì quá khứ và hiện tại tốt bằng cách thực hành nhiều ví dụ liên quan đến viết lại câu, ví dụ động từ liên quan đến hiện tại, hoàn thành, quá khứ và tân ngữ xảy ra kể từ khi và cho. Ví dụ, nó giúp bạn nhớ lâu, một phần giúp bạn tìm những cụm từ hoặc cấu trúc mới từ đó mà bạn chưa từng gặp trực tiếp.

+ Việc học tập đòi hỏi sự kiên trì cao, cũng như cần có sự cân bằng trong học tập để các bậc phụ huynh có kế hoạch tốt nhất cho tuổi trẻ. Việc lựa chọn một giáo viên dạy tiếng Anh giỏi để củng cố kiến ​​thức cho học sinh là rất quan trọng, nhất là khi học sinh đang phải đối mặt với những bài kiểm tra quan trọng. Một giáo viên giỏi sẽ giúp học sinh tìm ra cách học thuận tiện nhất và vieclam123.vn đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong việc tìm kiếm những giáo viên tốt nhất và hiệu quả nhất, thành công là hạnh phúc của bạn. dành cho học sinh.

>> Xem thêm:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud