Cách tính lương tăng ca theo luật mới mà bạn nên biết | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

1. Nội quy ngoài giờ

Khi làm thêm giờ thì tổng số giờ làm thêm trong ngày thực hiện theo quy định tại Chương 4 Luật số 45/2013 / NĐ-CP. Người lao động làm thêm giờ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong ngày và khi quy định làm việc trong tuần thì tổng số giờ làm việc trong ngày bình thường và thời giờ làm việc không quá 12 giờ. .

Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì chủ doanh nghiệp phải trả ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương cơ sở của người lao động trong ngày làm việc bình thường. Ngoài ra, người lao động làm thêm vào ban đêm sẽ được trả thêm 20% tiền lương tính theo giá trị tiền lương hoặc đơn giá tiền lương của ngày làm việc.

Nội quy ngoài giờ
Nội quy ngoài giờ

Nếu người sử dụng lao động không trả tiền làm thêm giờ theo quy định của pháp luật lao động thì bạn có thể tiến hành giải quyết tranh chấp bằng cách tham khảo ý kiến ​​của hòa giải viên lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ được xác định như thế nào theo luật mới?

Theo Chính phủ, quy định rõ tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 và các Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP về việc xác định tiền làm thêm giờ, tiền làm thêm giờ và các điều kiện. trả lương theo các hình thức sau: trả lương vào ban đêm, trả lương làm thêm giờ vào các ngày trong tuần và trả lương làm thêm giờ vào các ngày lễ và đêm giao thừa.

2.1. Quy định về cách tính tiền làm thêm giờ đối với tiền lương cơ sở

Việc áp dụng Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 có nêu rõ cách tính tăng lương theo tiêu chuẩn. Người lao động làm thêm giờ sẽ được trả lương theo mức lương hoặc lương thực trả của công việc tương ứng với các mức khác nhau trong từng trường hợp:

Quy định về cách tính tiền làm thêm giờ đối với tiền lương cơ sở
Quy định về cách tính tiền làm thêm giờ đối với tiền lương cơ sở

– Thanh toán tối thiểu 150% các ngày trong tuần.

– Thanh toán ít nhất 200% tiền còn lại hàng tuần.

– Được trả lương ngày lễ, tết ​​và lương tối thiểu 300%.

Ngoài ra, không thấp hơn 30% tiền lương của người lao động khi làm việc vào ban đêm tính theo đơn giá hoặc tiền lương thực trả cho công việc của ngày bình thường.

2.2. Cách tính lương làm thêm giờ rất chi tiết

Tại các Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP quy định rõ cách xác định tiền làm thêm giờ, làm thêm giờ, hàng hóa, làm đêm như sau.

– Trả lương làm thêm giờ, người lao động được trả lương làm thêm giờ và trả lương nếu làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường

Sử dụng tỷ lệ: Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương thực tế x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x số giờ làm thêm.

Cách tính lương làm thêm giờ rất chi tiết
Cách tính lương làm thêm giờ rất chi tiết

Như vậy, tiền lương thực trả cho công việc của người đó vào ngày làm việc điển hình sẽ được xác định bằng tiền lương thực tế trả cho công việc thực hiện trong tháng, tuần hoặc ngày làm thêm giờ. Mức 150% áp dụng khi làm thêm ngày thường, 200% khi làm thêm ngày thường và 300% khi nghỉ các ngày lễ, tết ​​có hưởng lương. Ngoài trả lương vào các ngày lễ, tết ​​và trả lương cho người lao động được hưởng hàng ngày.

Ví dụ: Công ty X trả cho người lao động Y 3 triệu đồng / tháng. Theo quy định của công ty là 24 ngày làm việc thực tế. Trong tháng đó, nhân viên Y làm thêm giờ 50 giờ / ngày (ngày trong tuần). Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động, thời giờ làm việc bình quân không quá 8 giờ / ngày và 48 giờ / tuần. Sử dụng công thức tôi đã đề cập ở trên, bạn có thể ước tính mức lương thực trả cho 1 giờ làm việc của Y là: 3.000.000 / 24/8 = 15.625 đồng. Cho biết tiền làm thêm giờ cho nhân viên Y ngày thường: 15,625 x 150% x 50 giờ = 1.171.875 đồng. Và tổng tiền lương của nhân viên A: 3.000.000 + 1.171.875 = 4.171.875 đồng.

– Trả lương ngoài giờ, trả lương cho nhân viên theo sản phẩm

Người lao động được trả lương làm việc ngoài giờ làm việc bình thường khi làm thêm giờ về số lượng, số lượng hàng hóa so với số lượng hàng hóa theo điều kiện đã thỏa thuận.

Trả lương làm thêm giờ, trả lương cho nhân viên theo sản phẩm
Trả lương làm thêm giờ, trả lương cho nhân viên theo sản phẩm

Sử dụng công thức: tiền làm thêm giờ = Giá vốn đơn vị x (150% hoặc 200% hoặc 300%) x số lượng hàng làm thêm giờ.

Do đó, giá thành sản xuất của sản phẩm được xác định theo ngày công bình thường. Đối với việc tính lương làm thêm theo thời gian, tỷ lệ làm thêm giờ là 150% vào ngày thường, 200% làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, 300% đối với ngày nghỉ, ngày lễ và năm được hưởng lương.

Ví dụ: Mỗi tháng công nhân A làm việc 200 giờ và tăng ca 50 giờ vào các ngày trong tuần (ngày) để hoàn thành tổng số 1.000 sản phẩm và đơn giá là 10.000 / cái. Sử dụng công thức trên, bạn có thể tính toán như sau:

Tiền công của công nhân A làm trong 1 giờ = 1.000 chiếc x 10.000 đồng / 250 giờ = 40.000 đồng.

Tổng tiền lương của người lao động A một ngày trong tuần = 40.000 đồng x 200 giờ x 100% = 8.000.000 đồng. Cho biết tiền làm thêm giờ của hàng hóa = 40.000 x 50 giờ x 150% = 3.000.000 đồng và tổng tiền lương cho người lao động B = 8.000.000 + 3.000.000 = 11.000.000 đồng.

3. Cách tính tiền làm thêm giờ cho người lao động làm thêm giờ

Căn cứ theo quy định tại Mục 3 Điều 98 Bộ luật Lao động thì người lao động được làm thêm giờ được trả thêm 20% tính theo giá trị đơn vị tiền lương hoặc tiền thưởng cho lao động trong ngày, làm việc thường xuyên hoặc nghỉ lễ, tết.

Tiền làm thêm giờ cho người lao động làm việc qua đêm được tính như thế nào?
Tiền làm thêm giờ cho người lao động làm việc qua đêm được tính như thế nào?

3.1. Cách tính lương làm thêm đúng giờ

Dự kiến ​​kế hoạch: tiền làm thêm qua đêm = (lương thực trả x 150% / 200% / 300% + lương thực lĩnh x 30% + 20% x lương giờ trong ngày) x số giờ làm thêm vào ban đêm.

Tiền lương được xác định theo ngày làm việc bình thường, giờ trả lương của ngày làm thêm giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết. Tỷ lệ 150% áp dụng đối với người lao động làm thêm giờ vào ngày hôm đó, tỷ lệ 200% áp dụng đối với các ngày nghỉ hàng tuần và tỷ lệ 300% áp dụng đối với các ngày lễ, tết, nghỉ lễ chung, nghỉ có hưởng lương. .

3.2. Cách tính chi phí theo ca hoặc theo sản phẩm

Dự kiến ​​kế hoạch: tiền làm thêm giờ = (tiền hàng x 150% / 200% / 300% + tiền hàng x 30% + 20% x tiền làm thêm giờ) x số tiền làm thêm giờ.

Cách tính chi phí theo ca hoặc theo sản phẩm
Cách tính chi phí theo ca hoặc theo sản phẩm

Tiền lương hàng hoá tính theo đơn giá hàng hoá cho một ngày làm việc bình thường. Cho đơn vị tính tiền lương sản phẩm vào những ngày làm việc ngoài giờ hoặc ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, đêm giao thừa. Tỷ lệ là 150% đối với người lao động làm thêm giờ ngày thường, 200% đối với ngày nghỉ hàng tuần, 300% đối với ngày lễ, tết ​​và các ngày nghỉ có hưởng lương.

Hiện nay, để giúp tính lương cho người lao động một cách nhanh chóng và chính xác, các doanh nghiệp đã sử dụng chương trình trả lương. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ phù hợp giúp doanh nghiệp quản lý việc trả lương cho cá nhân người lao động, tránh việc trả lương sai, nhầm lẫn dẫn đến vi phạm lao động và gây mâu thuẫn nội bộ.

Hy vọng tôi chia sẻ nó ở đây bạn sẽ tìm ra Cách tính tiền làm thêm giờ theo luật mới dài. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chủ đề này, hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để được giải đáp chi tiết nhé!

Những điều Kế toán tiền lương cần biết

Trong các công việc mà bộ phận kế toán doanh nghiệp phải làm thì tính lương là một công việc rất quan trọng. Click vào bài viết dưới đây để tìm hiểu về bảng lương nhé!

Ước tính tiền lương

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trên VK '); $ ('#js_share'). add (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" #see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 15231 & cateid = 105 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("#see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("#see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (task () {$ (this) .natia (); $ ('. show_cm '). share (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this). hide (); $ ( ".hiden_cd" .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Bài tập kế toán quản trị chương 2 PDF | Vieclam116.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud