Chi phí chìm là gì? Các quan điểm trong tài chính kinh doanh | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Công việc tài chính

1. Chi phí nhận chìm là gì?

Việc hủy bỏ chi phí đã xảy ra và không thể tránh được bất kể kế hoạch kinh doanh được người quản lý lựa chọn. Đặc biệt có thể thấy tài sản cho thuê là giá chìm để doanh nghiệp không sử dụng nhà xưởng và hợp đồng thuê vẫn giữ nguyên mặc dù doanh nghiệp đang sử dụng nhà xưởng.

Nói cách khác, Chi phí Sunk là sự lãng phí thời gian và tiền bạc mà không thể hoàn trả do những lựa chọn tồi tệ trong quá khứ. Loại chi phí này không có trong kế hoạch làm việc. Mặc dù chi phí trong quá khứ có thể so sánh được, nhưng đôi khi mọi người từ bỏ việc đưa ra quyết định trong tương lai.

Chi phí nhận chìm là bao nhiêu?
Chi phí chứng nhận là gì?

Những người ra quyết định thường không biết rằng giá giảm là không thể thay đổi. Điều này là do họ không muốn gặp rắc rối khi quảng cáo thứ gì đó khác. Bởi vì việc công khai sự lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến quyết định đầu tiên hoặc tốt nhất của chính họ; sợ mất mặt. Tuy nhiên, sự tàng hình của họ sẽ dẫn đến tổn thất, đặc biệt là tài chính và cơ hội.

Chẳng hạn, công ty Hương Giang đã bỏ ra 30 triệu đồng để chuẩn bị mở cơ sở kinh doanh mới. Vì rất nhiều vấn đề đã phát sinh và hiện tại công ty đang cân nhắc có nên kinh doanh tại địa điểm đã cung cấp hay không, hoặc có cách nào khác không. Vì vậy, 30 triệu đồng là chi phí chìm, không liên quan đến sự lựa chọn và lựa chọn của công ty, có nghĩa là 30 triệu đồng này vẫn sẽ là tổng chi phí của công ty hoặc không phải là một doanh nghiệp ở nơi này. Ngoài ra, chi phí khấu hao TSCĐ khi lựa chọn thay thế TSCĐ khác cũng được xếp vào loại chi phí thử nghiệm.

1.1. Những vấn đề cần được lắng nghe với chi phí hợp lý

– Đe dọa không phải là thông tin liên quan để ra quyết định: Đe dọa không phải là thông tin liên quan để ra quyết định. Rõ ràng, khi theo dõi giá, chúng ta biết rằng việc lựa chọn quyết định trên cơ sở quan sát giá của các doanh nghiệp khác là các mức giá sau:

– Nó đã phát sinh.

– Không thể tránh khỏi.

– Nó luôn nằm trong tất cả các lựa chọn.

Do đó, chúng luôn bằng nhau và triệt tiêu lẫn nhau khi so sánh các mức giá này theo hai cách còn lại.

Tùy chọn X:

Năm a

Chi phí khác b1x

Tùy chọn Y:

Trả giá a

Các chi phí khác b2

Giá của Quyền chọn X – Giá của Quyền chọn Y = b1 – b2

Chi phí nhận chìm là bao nhiêu?
Những vấn đề cần được lắng nghe với chi phí hợp lý

Do đó, chi phí chi phí hoạt động phát sinh, do đó sẽ tăng lên bất kể doanh nghiệp lựa chọn phương án kinh doanh nào. Chi phí của da là không hợp lý trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh vì nó không phải là giá cả phải chăng. Khi đối mặt với việc phải bỏ ra một số tiền lớn với chi phí giảm (dù là tiền bạc, thời gian …) các chủ đầu tư cần phải xem giá trị của quyết định là gì và cách thức hoạt động của nó để xác định tổng chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu nếu tiếp tục. Nếu số lượng điều tra cao hơn lợi nhuận, đã đến lúc phải thay đổi sự lựa chọn của doanh nghiệp.

Các khoản chiết khấu thuộc loại chi phí không kiểm soát được – đó là những chi phí mà ban giám đốc không thể thấy được chính xác những gì sẽ xảy ra trong kỳ hoặc không có đủ thẩm quyền để đưa ra quyết định về loại giá đó. Ví dụ, giá mua nhà máy có thể được đặt cho các giám đốc điều hành cấp cao nhưng không thể được đặt (gọi là giá) cho các giám đốc điều hành cấp thấp hơn.

1.2. Dấu chấm hết cho chi phí chìm

Tất cả các loại rủi ro có thể được chuyển thành mối đe dọa. Theo nguyên tắc cơ bản khi đo lường và so sánh giá cả, chỉ có các mức giá khác nhau là quan trọng trong việc đưa ra quyết định, vì vậy chi phí có thể được bỏ qua. Do đó, chi phí cho việc ra quyết định là không hợp lý.

Một số điều có thể làm để giảm chi phí cho các nhà quản lý là:

– Lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận trước khi tiêu.

– Có các biểu mẫu để xem xét liên tục và khi nào xác định và xử lý chi phí chiết khấu.

Chi phí nhận chìm là bao nhiêu?
Dấu chấm hết cho chi phí chìm

– Khuyến khích thường xuyên tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân.

– Thông báo cho tất cả nhân viên trong doanh nghiệp rằng việc khấu hao đang ảnh hưởng đến các quyết định hiện tại của họ.

Mọi người đều mắc phải những sai lầm liên quan và chi phí theo thời gian. Tuy nhiên, những sai lầm này đều có thể được sửa chữa. Điều quan trọng là không để sự lựa chọn sai lầm duy nhất này dẫn đến một hoặc nhiều sai lầm lớn khác ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh.

Công việc tài chính

2. Quan điểm kinh doanh

– Ngân hàng: Mối quan tâm chính của ngân hàng thương mại là xác định sức mạnh tổng thể của dự án để đánh giá mức độ an toàn của các khoản vay mà dự án có thể yêu cầu. Các ngân hàng xem dự án như một hoạt động có khả năng tạo ra lợi ích tài chính (lợi tức đầu tư – thu nhập ròng, thu nhập = earnings mục đích …) và sử dụng các nguồn tài chính một cách khôn ngoan.

Quan điểm này còn được gọi là tổng mức đầu tư, trong đó các ngân hàng xem xét chi phí của dự án (bao gồm cả viện trợ không hoàn lại) và lợi ích (bao gồm cả các khoản thanh toán thuế), và hai chi phí được xác định là chi phí tài chính. Bằng cách phân tích các khoản thu này, các ngân hàng sẽ xác định được khả năng tài chính, các yêu cầu về khoản vay cũng như khả năng hoàn trả các khoản vay của dự án. Chi phí tài trợ cho bất kỳ cấu trúc hiện có nào phải được tính vào tổng mức đầu tư của dự án mới. Các ngân hàng không quan tâm đến giá trị ban đầu của tài sản mà họ có. Quan điểm hoặc số tiền đầu tư của ngân hàng được thể hiện bằng ô “A”, đây là cơ sở để người tham gia đánh giá thu nhập của họ. Về mặt hình thức, tình trạng của một ngân hàng có thể được thể hiện như sau:

A = Ý kiến ​​của ngân hàng = Số tiền đã đầu tư = Lợi ích tài chính – Chi phí tài chính – Chi phí khả dụng của tài sản thực.

Chi phí nhận chìm là bao nhiêu?
Quan điểm kinh doanh

– Nhà đầu tư: Cũng giống như ngân hàng, nhà doanh nghiệp coi phần thu nhập tăng thêm của dự án so với những gì họ nhận được khi thất nghiệp; Do đó, chủ đầu tư cân nhắc xem họ được gì khi thực hiện dự án vốn chủ sở hữu. Không giống như các ngân hàng, các nhà đầu tư thêm các khoản vay vào ngân hàng dưới dạng thu nhập, và khấu trừ các khoản thanh toán lãi và gốc. Do đó, đối với chủ đầu tư dự án, các khoản tương đương tiền có thể được biểu thị là: B = A + Bên Có – Tiền lãi và các khoản phải thu.

– Ngân sách chính phủ: Bảng “C” đề cập đến tác động của dự án đầu tư dưới góc độ của cơ quan chính phủ quản lý ngân sách. Một ngân sách dự án có thể được yêu cầu dưới hình thức trợ cấp hoặc các chuyển đổi khác và cũng có thể tạo ra doanh thu từ phí sử dụng và các loại thuế trực tiếp hoặc thuế gián tiếp. Do đó, đối với một cơ quan chính phủ, thu nhập tối thiểu tạo ra từ một dự án có thể được biểu thị như sau:

C = Thuế và phí sử dụng trực tiếp và gián tiếp – Phân phối và hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp

2.1. Tình hình kinh tế

Quốc gia: Khi sử dụng phân tích kinh tế để ước tính thu nhập quốc dân, các nhà nghiên cứu nên sử dụng các giá trị kinh tế để đánh giá các hoạt động và kết quả của dự án, đồng thời thực hiện các điều chỉnh cần thiết khác, như được mô tả trong phần 2.3 (e) của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Xem xét các Chương trình Phát triển Đầu tư Đọc Hướng dẫn về đánh giá tỷ lệ thành công đối với các quyết định đầu tư. Arnold C. Harberger 13 Biên dịch: Quý Tâm Biên tập: Nguyễn Xuân Thành Chương 2. Chi phí kinh tế bao gồm thuế và trợ cấp. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nên bổ sung thêm các yếu tố bên ngoài hoặc các lợi ích / chi phí mà dự án sẽ gánh chịu đối với những người hoặc các quan điểm bên ngoài phạm vi của dự án. Trong mắt nước, công việc phải hy sinh để thực hiện công việc thì phải nhìn vào những cái giá phải trả. Cuối cùng, đánh giá kinh tế là một dự án cũng linh hoạt đối với thuế và trợ cấp, và bỏ qua nợ vì nó đại diện cho vốn, không phải nguồn lực thực tế. Do đó, tỷ suất sinh lợi (hai chỉ mụcROE), được huy động vốn tốt (Chứng chỉ ICOR) hoặc tỷ suất sinh lợi kinh tế của dự án, từ góc độ quốc gia, có thể được biểu thị bằng:

Chi phí nhận chìm là bao nhiêu?
Tình hình kinh tế

D = Tổng lợi ích – Chi phí (chi phí đầu tư và vận hành) trên chi phí kinh tế.

2.2. Quan điểm phân bổ doanh thu

Đối với việc phân phối doanh thu, nhà nghiên cứu đánh giá lợi nhuận ròng mà dự án mang lại theo tính công bằng hoặc tính gián tiếp mà họ tham gia vào dự án, sau khi trừ đi chi phí tiếp cận của họ. . Việc đánh giá phân bổ doanh thu dựa trên phân tích kinh tế và tài chính nếu được thực hiện từ quan điểm của tất cả các bên liên quan của dự án. Trong Hình 3.2, phân tích thu nhập được thể hiện bằng chữ E và được xây dựng để sử dụng tất cả xuất khẩu do dự án tạo ra, dẫn đến thay đổi thu nhập cho các phân khúc khác nhau của xã hội.

3. Tính các thặng dư khác theo giá gốc

Trong trường hợp ô (a), công việc phải được tiến hành vì nó mang lại lợi ích ròng cho chủ dự án và nền kinh tế. Trong trường hợp (d), dự án gây ra tổn thất cho cả hai bên và do đó không nên triển khai. Giữa hai trường hợp này, chúng tôi nhận thấy điều kiện không rõ ràng. Như ở câu (b), dự án mang lại lợi ích cho nhà đầu tư nhưng lại gây tổn thất cho xã hội.

Ví dụ, dự án là một trang trại sử dụng nhiều thuốc, có thể gây hại cho những người sống ở dưới cùng của dự án. Hoặc một dự án do chính phủ tài trợ tốn rất nhiều công sức. Nếu chính phủ quyết định tăng thuế đối với các hoạt động như vậy, chủ dự án có thể thấy rằng họ không còn tạo ra lợi nhuận nữa. Nếu Chính phủ đánh thuế, kết quả của dự án sẽ thay đổi từ (b) sang (d)). Trong mọi trường hợp, nếu dự án không mang lại lợi ích chung cho xã hội thì không nên thực hiện.

Chi phí nhận chìm là bao nhiêu?
Ước tính lợi nhuận khác theo giá chiết khấu

Từ đây, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của việc có những dự án chuyên về tài chính và mang lại lợi ích cho xã hội nói chung. Để công tác xã hội được hoàn thành, nó phải được thiết kế để đảm bảo khả năng tài chính. Mặt khác, những dự án hấp dẫn về mặt tài chính nhưng có tác động tiêu cực về kinh tế sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế chung và nếu không được triển khai sẽ còn tồi tệ hơn.

Quảng cáo b Timviec365.vn Phần trên giải đáp một số thắc mắc của bạn về Giá của Sunk là bao nhiêu? Từ đó, bạn có thể xác định rõ ràng nhiệm vụ cũng như công việc mình cần làm trong thời gian tới. Timviec365.vn là trang web đăng tuyển dụng phổ biến, là cầu nối giữa chủ nhân việc làm và đối thủ cạnh tranh. Chúc các bạn đọc vui vẻ.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trên VK '); $ ('#js_share'). add (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" #see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7959 & cateid = 145 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("#see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("#see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (task () {$ (this) .natia (); $ ('. show_cm '). share (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this). hide (); $ ( ".hiden_cd" .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  [HƯỚNG DẪN] Cách chuyển file Word sang Excel giữ nguyên định dạng | Vieclam116.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud