Chi phí dồn tích Accrued Expense là gì trong kế toán? | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Chi tiêu là gì? Theo ngôn ngữ máy tính, Chi phí Phải trả là một khoản chi phí được ghi nhận tại thời điểm phát sinh mặc dù nó không được thanh toán bằng tiền mặt.

Chà, bạn có thể có rất nhiều câu hỏi.

Các loại chi phí khác liên quan đến chi phí là gì? Giá trị của tiết kiệm là gì? Hãy cùng tìm câu trả lời trong bối cảnh này.

Chi phí là gì?

Dự phòng lãi suất là số tiền lãi cộng thêm từ một khoản vay, hoặc nghĩa vụ tài chính khác chưa được thanh toán.

– Tiền lương, tiền công hoặc tiền thưởng.

– Các chi phí tiện ích như điện, nước đã sử dụng hết và sẽ không được hoàn lại trong tháng mới.

– Các phúc lợi như nghỉ ốm, nghỉ phép không sử dụng, nghỉ phép đặc biệt và các loại phúc lợi khác mà người lao động nhận được nhưng sẽ được thanh toán vào một ngày sau đó.

– Bất kỳ dịch vụ nào do doanh nghiệp cung cấp, chẳng hạn như dịch vụ tư vấn, không được thanh toán và không được nhà tư vấn thông báo.

– Đã cung cấp vật tư, dụng cụ hoặc hàng hóa mua chưa thanh toán nhưng người bán chưa cung cấp phiếu mua …

“Tiết kiệm được coi là khoản nợ ngắn hạn vì phí thường đến hạn trong vòng một năm kể từ ngày giao dịch (tức là ngày thanh toán, không phải ngày thanh toán).”

READ  5 cách tiết kiệm tiền cho công nhân bạn nên biết! | Vieclam116.vn

Báo cáo tài chính và thông tin bổ sung

Kế toán dồn tích là hệ thống kế toán được sử dụng để theo dõi lợi nhuận, thu nhập và chi phí của một công ty. Dữ liệu bổ sung cũng làm cho các ước tính chính xác hơn, vì nó bao gồm tất cả các chi phí – cả khoản tiết kiệm cũng như chi phí đầu tiên.

Ngoài ra, thông tin tích lũy có thể cho phép một công ty hiểu rõ hơn về các giao dịch trong quá khứ, hiện tại và tương lai của mình cho từng thời kỳ. Cuối cùng, thông tin kỹ thuật có thể giúp một doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình, cũng như thấy được sức khỏe tài chính trong tương lai.

Dữ liệu dòng tiền khác với dữ liệu chứng khoán ở cách các giao dịch được ghi lại. Khi dữ liệu được ghi lại, tổng hợp của tất cả các giao dịch (giá trị, lợi nhuận và doanh thu) phản ánh các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tức là, hồ sơ tiền mặt thường chỉ ghi lại các giao dịch.

Dữ liệu dòng tiền có thể giúp bạn theo dõi dòng tiền, mặc dù nó có thể dẫn đến thông tin không chính xác. Bảng cân đối kế toán, thu nhập, lãi hoặc lỗ.

Vậy sự khác biệt giữa quỹ đầu tư và quỹ tiết kiệm là gì? Thường được kết hợp với thời gian:

READ  NAG là gì? Những công việc sáng tạo nghệ thuật của người cầm máy | Vieclam116.vn

– Hồ sơ tiền mặt chỉ thể hiện thu nhập và chi phí khi quỹ được phát hành.

– Báo cáo tài chính bổ sung thể hiện thu nhập khi phát sinh nợ.

Các khoản chi phí là các khoản chi phí mà công ty tính đến khi chúng xảy ra, trái ngược với khi nó được thanh toán hoặc thanh toán. Phương pháp tiết kiệm cho phép các báo cáo tài chính của công ty, chẳng hạn như số dư và báo cáo thu nhập được chính xác.

Giá trị của Chi phí là gì?

Phù hợp với GAAP

Các hướng dẫn tài chính thường được chấp nhận, thường được gọi là GAAP, là một tập hợp các hướng dẫn tài chính chi phối việc chuẩn bị thông tin tài chính.

GAAP chỉ cho phép thông tin tích lũy làm phương tiện xác định chi phí và doanh thu. Tuy nhiên, GAAP không áp dụng cho tất cả các loại hình kinh doanh. Thích hợp cho các công ty đang công bố báo cáo tài chính của họ.

Toàn cảnh tài chính

Kế toán dồn tích sẽ giúp bạn ghi chép chính xác và đầy đủ hơn các giao dịch tài chính của mình.

Là một doanh nhân, thông tin này cho phép bạn hiểu rõ hơn về giá trị của công ty mình, lợi nhuận đến từ đâu và chi phí phải bỏ ra. Mặt khác, việc sử dụng tiền mặt theo sổ sách kế toán không chính xác và dễ xảy ra sai sót.

READ  [Giải đáp] Học kinh tế đối ngoại có dễ xin việc hay không? | Vieclam116.vn

Đối tác ưu tiên

Với tài khoản tiết kiệm, tình hình tài chính của doanh nghiệp rõ ràng và thuyết phục hơn rất nhiều. Điều này hữu ích cho các bên thứ ba có liên quan, chẳng hạn như chủ nợ, nhà đầu tư, người mua và bất kỳ ai khác cần đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp.

Cách ghi lại một khoản chi phí

– Vật tư văn phòng nhận được trước khi nhà cung cấp công khai hàng hóa vào cuối tháng: tiền mặt chi phí đồ dùng văn phòng, ghi có để gửi tiết kiệm.

– Người lao động được trả lương cuối tháng: nợ lương, nợ chi phí.

– Các khoản phúc lợi khách hàng phát sinh và chưa thanh toán vào cuối tháng: nợ chi phí phúc lợi cho nhân viên, nợ chi phí aputu.

– Thuế thu nhập phát sinh trên cơ sở thu nhập: các khoản chi phí phải thu do công ty phát sinh, các khoản cho vay.

Ba hồ sơ đầu tiên sẽ được trả lại cho tháng tiếp theo. Thuế thu nhập thường được giữ lại như một khoản tiết kiệm cho đến khi được thanh toán.

Hy vọng với những chia sẻ về Chi phí phải trả, bạn sẽ tìm thấy những thông tin hữu ích về vấn đề tài chính.

Huỳnh Trâm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud