Chức năng, nhiệm vụ của phòng hành chính nhân sự | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Nhân sự Nhân sự là một trong những bộ phận quan trọng nhất của doanh nghiệp. Bộ phận này chịu trách nhiệm quản lý nhân sự và các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Dù công ty lớn hay nhỏ, họ đều yêu thích việc xây dựng một bộ phận và nhân viên tận tâm. Vì vậy, trên thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động cho bộ phận này là rất lớn.

Cùng học đi Nhiệm vụ và trách nhiệm của phòng nhân sựđể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bộ phận này trong kinh doanh!

Tuyển dụng Giám đốc Nhân sự

Xem thêm: Headhunter được tuyển dụng như thế nào ?. 8 Lợi ích khi Tìm việc Thông qua Headhunter

HỢP LÝ:
Công việc của bộ phận quản trị và nhân viên
Nhiệm vụ của phòng nhân sự

Công việc của bộ phận quản trị và nhân viên

Trong kinh doanh, vai trò của bộ phận nhân sự là tư vấn và hỗ trợ Ban Giám đốc về mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý nhân sự, quản lý nghiệp vụ, cũng như pháp lý, truyền thông và thương mại công cộng. Bộ Nguồn nhân lực chịu trách nhiệm về các công việc được thực hiện trong phạm vi chức năng và sự quản lý của mình.

Chức năng quản lý nhân sự

>>> Xem thêm: Cơ cấu tổ chức của bộ phận nhân sự là gì?

Nhiệm vụ của phòng nhân sự

Phòng nhân sự là nơi bao quát toàn bộ trình độ của nhân viên trong công ty. Dưới đây là các nhiệm vụ mà văn phòng quản lý thực hiện trong một công ty hoặc doanh nghiệp.

READ  Hướng dẫn sử dụng công cụ họp trực tuyến Google Meeting | Vieclam116.vn

1. Quản lý nhân viên doanh nghiệp

Xây dựng cơ cấu tổ chức cán bộ cho các phòng ban trong sự phát triển. Tham mưu cho HĐQT về công tác tổ chức, sắp xếp và phát triển nguồn nhân lực thông qua phân tích tổ chức, đánh giá kết quả hoạt động và nhân lực.

Hàng năm, xây dựng kế hoạch nhân viên và mô hình phát triển nhân viên để phát triển, dự trù ngân sách liên quan đến chi phí lao động (tiền lương, chi phí giáo dục, bảo hiểm chung, bảo hiểm y tế, các chi phí tương đương,). Tham gia hoặc làm việc với các bên liên quan để thiết lập bảng đánh giá tiền lương và tiến hành phân tích chi phí lao động trên thị trường để làm cơ sở cho việc thiết lập bảng đánh giá tiền lương, chính sách nhân sự. Tiến hành nghiên cứu về sự gắn bó của nhân viên và sự hài lòng của nhân viên để cải thiện các chính sách nhân sự.

Xây dựng quy chế trả lương, quy chế nhân sự, quy chế sử dụng lao động và hệ thống, quy chế tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, sa thải, đãi ngộ, kỷ luật và đánh giá cán bộ công nhân viên trong công ty. Phối hợp với Công đoàn xây dựng các chương trình phúc lợi, đãi ngộ.

Tổ chức và quản lý công việc của người lao động theo đúng quy định: tuyển dụng, thẩm định nhân viên, thẩm định công việc, đào tạo, tính lương, quản lý phúc lợi … Quản lý hồ sơ, thông tin của người lao động theo đúng quy định hiện hành.

Cung cấp và quản lý thông tin về cơ cấu tổ chức, quyền lợi, thông tin việc làm,… trên các website thương mại và nơi làm việc trực tuyến nhằm quảng bá hình ảnh chuyên nghiệp.

2. Quản lý các chức năng quản trị