Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Dịch vụ cảnh sát

23,85 (A01)
23,9 (C03)
22,95 (D01) 24.4 (A01)
23,6 (C03)
24,2 (D01) A01: 22,66
C03: 21,55
D01: 21,68 A01: 25,83
C03: 26,36
D01: 26,45

– Vị trí 4:

A00: 24,51

A01: 25.39

C03: 24,93

D01: 24.03

– Vị trí 5:

A00: 25,63

A01: 26,83

C03: 26.06

D01: 27.43

– Vị trí 6:

A00: 24,58

A01: 25,5

C03: 24,24

D01: 25,36

– Vị trí 7:

A00: 25,51

A01: 26.48

C03: 26,21

D01: 25,94

– Vị trí 8:

A00: 23,61

A01: 24,5

C03: 23,8

D01: 24,76

– Vị trí 4:

A00: 26,66

A01: 27,65

C03: 28.03

D01: 27,75

– Vị trí 5:

A00: 27.11

A01: 27.21

C03: 28,26

D01: 27,66

– Vị trí 6:

A00: 25,25

A01: 27.04

C03: 26,34

D01: 26.15

– Vị trí 7:

A00: 25,65

A01: 27,26

C03: 27,35

D01: 27.48

– Vị trí 8:

A00: 17,75

A01: 17,75

C03: 17,75

D01: 17,75

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image:" resize_min "resize_image:" 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated_adcache_show "setting_adcache_created" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Lễ tân khách sạn ca đêm là gì? Bản mô tả công việc lễ tân khách sạn ca đêm 2022 | Vieclam116.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud