Tuyensinhso cập nhật điểm đầu vào, điểm vào trường nhanh nhất và đầy đủ nhất.

Điểm chuẩn Vinh Iunivesite

** Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm đánh dấu và điểm ưu tiên (nếu có).

Xem đầy đủ thông tin các trường Đại học Vinh để có thông tin chính xác làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường. Điểm chuẩn vào Trường Đại học Vinh như sau:

Lala

2019

Năm 2020

Năm 2021

Kế toán

15

16

18

Tiền – Tài khoản (đặc biệt là trong Tài khoản Công ty, Tài khoản Thương mại)

15

15

17

Quản lý kinh doanh

15

16

17

Quản trị kinh doanh (Đặc biệt thương mại điện tử)

15

Kinh tế (đặc biệt trong Đầu tư; Quản lý Kinh tế)

15

15

17

Kinh tế nông nghiệp

15

20

Công nghệ điện và điện tử

14

15

17

Kỹ thuật điện tử và truyền thông

14

15

18

Điều khiển và thiết bị cơ khí

14

15

18

Kỹ sư xây dựng

14

14

17

Cấu tạo xe cơ giới

14

15

16

Kỹ sư xây dựng công trình thủy

14

19

22

Công nghệ thực phẩm

14

15

16

Công nghệ kỹ thuật

14

19

Công nghệ thông tin

14

15

18

Kỹ thuật nhiệt

14

15

16

Công nghệ kỹ thuật ô tô

14

15

18

Xây dựng nền kinh tế

14

15

16

Nông trại

14

19

16

Nông học (đặc biệt là trong Nông nghiệp tiên tiến)

14

Nông nghiệp

14

14

16

Môi trường khoa học

14

21,50

Quản lý tài nguyên và môi trường

14

14

16

Địa chính

14

14

16

Khuyến khích nông nghiệp

14

18

Nông nghiệp

14

14

16

Công nghệ sinh học

14

16,50

16

Chính trị

14

15

16

Khoa học chính trị

14

20

Cơ quan phong tục

14

15

Nghiên cứu việt nam

14

15

16

Cơ quan giáo dục

14

15

16

Dịch vụ công cộng

14

15

16

Báo chí

14

15

17

Quy luật

15

15

17

Luật kinh tế

15

15

17

Hành chính công

14

15

16

Giáo dục Toán học

18

18,50

23

Sư phạm Tin học

18

22

19

Sư phạm Vật lý

18

18,50

19

Đào tạo hóa học

18

18,50

20

Sư phạm Sinh học

18

24,50

19

Nghiên cứu Kinh thánh

18

18,50

24

Lịch sử giáo dục

18

18,50

21

Đào tạo lập bản đồ

18

18,50

22

Giáo dục Khoa học Tự nhiên

23

Giáo dục chính trị

18

18,50

21

Trường tiểu học

21

23

26

An toàn và an ninh giáo dục

18

18,50

19

Trường mầm non

24

25

Giáo dục thể chất

26

28

Ngôn ngữ tiếng anh

24

25

Tiếng Anh

18

20

Nữ y tá

18

19

19

Malaga

15

16

Công nghệ phần mềm

15

18

Khoa học máy tính

18

18

những sinh vật sống

19

Buôn bán

15

17

Sư phạm Toán học (Chất lượng Nam)

25

Công nghệ thông tin (nâng cao)

18

Quản trị kinh doanh (Nâng cao)

18

Khoa học thông tin và dữ liệu

16

READ  Kinh tế đối ngoại là gì? Học những gì và ra trường làm gì? | Vieclam116.vn

Cùng tìm hiểu các trường đại học khu vực miền Trung để nhanh chóng đưa ra quyết định lựa chọn ngôi trường cho ước mơ của mình.

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_tagosition ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image: "min_min" resize_image: " 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_obile 0, "resize_mobile_ize_news", 0, resize_mobile_news: 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated, "setting_cache_show" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};