EOQ là gì? Ứng dụng của mô hình này trong kinh doanh ra sao? | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

Nhiệm vụ của Tổng giám đốc

1. Thông tin cung cấp cho người đọc về EOQ

EOQ là gì? Chúng ta hiểu cụm từ này như thế nào? cơ sở kinh doanh? Nói cách khác, EOQ đang được áp dụng trong kinh doanh ngày nay như thế nào?

1.1. Tìm câu trả lời trong “EOQ là gì?”

Trên thực tế, EOQ là viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh, Economic Order Quantity. Cụm từ này khi dịch sang tiếng Việt có nghĩa là “Oka của nền kinh tế”. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong quản lý nghiên cứu ngày nay.

Khái niệm về EOQ là gì?
Khái niệm về EOQ là gì?

Tóm lại, thuật ngữ này đề cập đến số lượng đơn đặt hàng lý tưởng mà các công ty và doanh nghiệp phải mua cho hồ sơ của họ với một chi phí sản xuất và một yêu cầu cụ thể để giảm tổng chi phí sở hữu cũng như giá cả của đơn đặt hàng.

Mô hình này đã xuất hiện và được coi là mô hình sản xuất thiết kế lâu đời nhất.

1.2. Đặc điểm của mô hình EOQ là gì?

Là một mô hình để quản lý nghiên cứu, EOQ có một loạt các thuộc tính hữu ích để xác định tình hình tối ưu cho các doanh nghiệp ngày nay. Điều này được thực hiện trên cơ sở 2 loại giá tồn tại trong doanh nghiệp. Chi phí đặt hàng và chi phí lưu trữ hàng hóa, hay có thể hiểu là chi phí mua hàng và chi phí lưu trữ dữ liệu.

Công việc hành chính tại Hà Nội

EOQ là như thế nào?
EOQ là như thế nào?

Trên thực tế, hai loại giá này sẽ không có tác dụng ngược với nhau. Điều này có nghĩa là khi giá của một mặt hàng hoặc sản phẩm tăng lên, thì giá của đơn đặt hàng sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, chi phí lưu trữ sẽ tăng lên. Mục đích chính của thử nghiệm EOQ hiện tại là ước tính cách giảm thiểu tổng của hai loại chi phí này.

2. Tổng quan về mô hình EOQ hiện tại

Mô hình EOQ sẽ chỉ được sử dụng khi nhu cầu về bất kỳ sản phẩm nào hoặc sản phẩm nào không thay đổi trong năm và có đơn đặt hàng mới. Mỗi sản phẩm sẽ được cung cấp đầy đủ khi danh sách được trả lại. Ngoài sản phẩm order, các sản phẩm này sẽ có giá cố định hoặc giá không phụ thuộc vào quy mô đơn hàng. Ngoài ra, sẽ phát sinh chi phí lưu kho hàng hóa hay còn gọi là chi phí lưu giữ hàng hóa. Đôi khi nó sẽ hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm của giá mua.

Tổng quan về EOQ
Tổng quan về EOQ

Do đó, điều cần khắc phục ở đây là sử dụng số lượng sản phẩm đã đặt để giảm chi phí mua và cung cấp sản phẩm như hiện nay.

Để đưa ra giải pháp cho những vấn đề này, điều quan trọng là phải chú ý đến những hạn chế đi kèm với giải pháp đó. Có thể nói, tổng nhu cầu về mặt hàng đó trong một năm, chi phí mua nhiều loại sản phẩm khác nhau, chi phí đặt hàng cho một mặt hàng cố định, và cuối cùng là chi phí sử dụng để lưu trữ từng mặt hàng hàng năm. Một điều cần lưu ý ở đây là số lượng đơn đặt hàng mỗi năm cũng có ảnh hưởng đến giá chung, mặc dù nó có thể được bắt nguồn từ các đơn đặt hàng khác.

3. Nghiên cứu và ý tưởng về mô hình EOQ

3.1. Những thay đổi trong EOQ

Lập kế hoạch
Lập kế hoạch

Để sử dụng hiệu quả mô hình EOQ, người chịu trách nhiệm so sánh phải đảm bảo rằng các biến có mặt trong mô hình này. Từ đó có thể thiết kế các tham số cụ thể và tìm hiểu mối quan hệ của các biến để việc so sánh dễ dàng hơn.

Nếu bạn không có kiến ​​thức hoặc hiểu biết về mô hình này, bạn sẽ rất khó áp dụng vào kinh doanh cũng như quản lý nghiên cứu sau này.

Những thay đổi cần được xác định trong mô hình EOQ có thể được mô tả như sau:

– T: số tiền tài chính hàng năm

– P: doanh số bán đơn vị, chi phí sản xuất

– Q: tổng đơn hàng

– Q *: hướng dẫn tốt nhất

– D: số tiền yêu cầu hàng năm

– K: giá cố định cho đơn hàng

-h: chi phí lưu kho hoặc chi phí vận chuyển hàng năm.

Công việc kế toán kho bạc

3.2. Theo mô hình EOQ

Hướng dẫn cần thiết
Hướng dẫn cần thiết

Mô hình này sẽ tương đối dễ sử dụng và thực hiện. Tuy nhiên, ngoài ra, nên đưa ra các giả định về các giá trị. Ý tưởng như sau:

– Thứ nhất, nhu cầu về hàng hóa và sản phẩm hầu như luôn cố định và được xác định trước

– Về thời gian, thời gian từ khi đặt hàng đến khi nhận hàng không thay đổi. Tức là đã xác định được bao lâu rồi.

– Các điều kiện tiên quyết để ghi nhãn như không đủ sản phẩm không được phép

– Thành phần giá, giá dùng để cố định và giá cố định sẽ không thay đổi. Giá sẽ không liên quan đến số lượng đặt hàng hoặc chiết khấu.

– Sản phẩm có thể chỉ có một loại và không có tiêu chuẩn ở nhiều mặt hàng khác nhau.

Từ quan điểm của sự thay đổi và quan điểm, chúng ta có thể áp dụng mô hình EOQ cho bối cảnh quản lý nghiên cứu và kinh doanh ngày nay.

Đo lường EOQ
Đo lường EOQ

Sử dụng xếp hạng EOQ trên một đối tượng để nhận được mức giá thấp nhất như sau:

Tổng chi phí = Giá mua (chi phí sản xuất) + Giá đặt hàng + Dừng nó lại

Theo cách này, chúng ta có thể hiểu:

– Về giá mua sản phẩm: là giá mà sản phẩm thay đổi. Được thể hiện trong ước tính: Chi phí bán lẻ x Tổng nhu cầu hàng năm hoặc P x D.

– Về giá đặt hàng: hiển thị theo công thức: K x D / Q

– Về giá trị nắm giữ: hiển thị lượng cổ phiếu bình quân, tỷ lệ: hx Q / 2

Từ đó, chúng ta có thể so sánh số chi phí phải bỏ ra cho một dự án kinh doanh.

Chúng ta có thể sử dụng công thức để ước tính số lượng đặt hàng của một mặt hàng cụ thể để giảm tổng chi phí lưu trữ.

Cô ấy: Q * = 2DK / h

Dựa trên tỷ lệ này, chúng tôi có thể ước tính quy mô của đơn hàng để giữ cho chi phí lưu kho ở mức thấp nhất có thể.

Để đáp ứng số lượng sản phẩm
Để đáp ứng số lượng sản phẩm

4. Một số hạn chế của mô hình EOQ

Mặc dù có lợi ích là so sánh chính xác để doanh nghiệp có thể so sánh lượng sản phẩm cần thiết. Tuy nhiên, bản thân mô hình EOQ này cũng có những hạn chế trong mô hình kinh doanh.

Điều đầu tiên cần lưu ý là các mặt hàng trong quy mô này yêu cầu một khoản tiền giả định để duy trì nhu cầu của khách hàng trong ít nhất một năm. Đó chắc chắn là một điều khó thực hiện bởi vì nhu cầu của mọi người thay đổi theo thời gian và không thể chỉ có một thứ. Đổi mới là một điều cần thiết trong hoạt động của xã hội ngày nay.

Thứ hai, sự so sánh này cũng duy trì cả chi phí đặt hàng và duy trì. Đây là lý do tại sao không thể thực hiện so sánh đối với một số mô hình kinh doanh như thay đổi nhu cầu của khách hàng, thay đổi tốc độ dữ liệu theo mùa, lỗ. thu nhập = earnings do thiếu hàng tồn kho hoặc giá giảm (bán hàng giải phóng mặt bằng) Mua để một công ty có thể mua nhiều dữ liệu.

Nhiệm vụ của người quản lý kho

Một số hạn chế về EOQ
Một số hạn chế về EOQ

5. Bổ sung mẫu EOQ

Từ mô hình EOQ tiêu chuẩn, chúng tôi có thể mở rộng mô hình này để xác định thêm các chỉ số nhằm quản lý kinh doanh và nghiên cứu tốt hơn.

– Các khoản giảm trừ: Sẽ có 2 loại khấu trừ chính là khấu trừ toàn bộ và trừ cộng. Để có được số tiền tối ưu dưới số tiền bị trừ, người ta phải sử dụng một thuật toán. Các thuật toán này cần được phát triển với giả định rằng EOQ vẫn hoạt động hiệu quả và số lượng được giảm xuống.

– Xác định trình tự giảm tối ưu: Là một công việc rất phức tạp và đòi hỏi sự quản lý cẩn thận. Điều này đặc biệt đúng vì nhu cầu của người tiêu dùng ít chắc chắn hơn. Tạo ra một hiệu ứng được gọi là “tàu tăng giá ngược”, có nghĩa là sự biến động của nhu cầu dường như tăng lên, điều này làm giảm sự không chắc chắn về số lượng đặt hàng và sản xuất của họ.

– Chi phí sắp xếp lại và số lượng lớn: Sự gia tăng từ EOQ sẽ bao gồm chi phí sắp xếp lại và các hạng mục khác. Ngoài ra, thời kỳ kinh tế cũng có thể được xác định từ EOQ.

Tăng cường EOQ
Tăng cường EOQ

Tình trạng lỗi: Xem xét một vấn đề nghiên cứu để thiết lập các yêu cầu và có một nhóm lỗi trong cơ sở, được khách hàng lựa chọn và sau đó bán với giá chiết khấu.

Công việc hành chính tại Hồ Chí Minh

Có thể nói, mô hình EOQ ngày nay được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý dữ liệu cũng như phân tích dữ liệu. Ngoài ra, việc mở rộng mô hình này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích của nó.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho bạn đọc về mô hình EOQ. Qua đó, bạn có thể hiểu EOQ là gì cũng như đặc điểm của mô hình này. Từ đó, có thể áp dụng thêm nhiều nguồn kiến ​​thức cho các lĩnh vực liên quan trong tương lai.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trên VK '); $ ('#js_share'). add (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" #see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 10271 & cateid = 157 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("#see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("#see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (task () {$ (this) .natia (); $ ('. show_cm '). share (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this). hide (); $ ( ".hiden_cd" .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Kỹ sư điện làm gì? Tìm hiểu từ A-Z về công việc kỹ sư điện | Vieclam116.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud