General Manager và General Director khác nhau điểm gì? | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Nhiều từ thương mại không có ý nghĩa rõ ràng trong tên của chúng. Tổng giám đốc ma Tổng giám đốc hai trong số các điều khoản đó. Hai thuật ngữ này dường như được dùng để chỉ những vị trí cao hơn, nhưng trên thực tế, nhiệm vụ của hai vị trí này khá khác nhau. Hãy cũng chúng tôi khám phá 5 điểm khác biệt chính trong bài viết dưới đây.

HỢP LÝ:

Sự khác biệt giữa tổng giám đốc và tổng giám đốc
1. Nhân vật Tổng giám đốc và Giám đốc điều hành
2. Vị trí hành chính
3. Xem
4. Lập kế hoạch
5. Quy trình làm việc
Giữ chức vụ tổng giám đốc và tổng giám đốc
Tổng giám đốc và giám đốc điều hành hoạt động của các kênh nhân sự

Nhiệm vụ của tổng giám đốc

1. Nhân vật Tổng giám đốc và Giám đốc điều hànhSự khác biệt giữa tổng giám đốc và tổng giám đốc

Tổng giám đốc một cán bộ cấp cao quản lý tất cả các khía cạnh của báo cáo doanh thu và lợi nhuận của công ty. Tổng giám đốc Đóng vai trò là người quản lý kinh doanh và chịu trách nhiệm lập kế hoạch, cấu trúc, ngân sách, con người và tài chính.

Tình huống này phổ biến nhất ở nhiều tổ chức hoặc tổ chức quốc tế nơi doanh nghiệp được tổ chức theo dòng sản phẩm, nhóm bán hàng hoặc bản đồ. Trong nhiều trường hợp, trùm thường là một trong những vị trí cấp cao khác trong doanh nghiệp.

Tổng giám đốc một giám đốc điều hành cấp cao, thường là giám đốc điều hành (CEO) của chính phủ, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận. tình trạng Tổng giám đốc được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới, nhưng với nhiều ý nghĩa khác nhau.

Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

sự khác biệt giữa giám đốc và tổng giám đốc
>>> Lưu ý: Người quản lý dự án là gì? Làm trong nghề nghiệp nào?

2. Vị trí hành chính

Tổng giám đốc Giám sát trực tiếp nhân viên hành chính. Tổng giám đốc giám sát các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, bao gồm cả tinh thần kinh doanh, hợp tác và quản lý con người.

READ  Bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tế PDF | Vieclam116.vn