Giáo trình Tin học đại cương PDF | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Download Giáo trình Tin học Đại cương PDF Giáo trình Tin học Đại cương a ĐHBKHN – ĐHBK Hà Nội PDF Giáo trình Tin học Đại cương Học viện Nông nghiệp ✓ Giáo trình Tin học Đại cương trình độ Cao đẳng ✓ Giáo trình Tin học Đại cương ✓ Giáo trình Tin học Cơ bản ✓ File PDF ✓ Tải miễn phí giáo trình Tin học đại cương từ liên kết Google Drive

Viết thông tin chung

>> Xem thêm thông tin tổng hợp tại: Bảng thông tin chung

Bài giảng Tin học đại cương ĐHBKHN – ĐHBK Hà Nội

10 TRANG ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

ĐỌC TỪ EBOOK

LỜI TỰA

Tên: Viết thông tin chung
Tác giả: ThS. Bùi Trọng Tùng |
Năm xuất bản: 2010
Các công ty phát thanh truyền hình: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Tóm lược:

Giáo trình Tin học Đại cương HUST là giáo trình dành cho sinh viên CNTT của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Môn học cung cấp cho học viên kinh nghiệm Tin học, hiểu biết về công nghệ thông tin, công nghệ thông tin trong máy tính, ứng dụng các nguyên lý của hệ thống máy tính bao gồm công cụ, phần mềm, ứng dụng, giao tiếp máy tính, hệ thống thông tin cơ bản, trang bị cho học viên khả năng diễn giải thuật toán trong nhiều lĩnh vực các cách. , hiểu lập trình, thiết lập phần mềm, thể hiện bằng ngôn ngữ lập trình C …

Danh sách các mục:

Bài 1. Ghi chú và Ghi chú Ghi chú

 • Thông tin cơ bản và thông tin
 • Thông tin máy tính

Bài 2. Hệ thống máy tính

 • Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính
 • Internet
 • Giới thiệu về hệ thống hoạt động
 • Ứng dụng (tự báo cáo)

Bài 3. Các thuật toán

 • Giải các bài toán về số bằng máy tính điện tử
 • Ý tưởng Algoritm
 • Hiệu suất Algoritm
 • Một số thuật toán phổ biến

Bài 4. Tổng quan về chương trình ngôn ngữ C.

 • Lịch sử phát triển ngôn ngữC.
 • Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C
 • Cấu trúc cơ bản của chương trình C
 • Tích hợp Chương trình CŨ

Bài 5. Các loại bản ghi và thông tin trong C

 • Các kiểu dữ liệu cơ bản
 • Các nhà khai thác trong C
 • Một số chi tiết cụ thể được tiến hành trong C

Bài 6. Các lệnh I / O cơ bản

 • Công việc dựa trên I / O
 • Các chức năng I / O khác
 • Một số chi tiết cụ thể được tiến hành trong C

Bài 7. Các chương trình được xây dựng trong C

 • Chỉnh sửa chuỗi khối
 • Định dạng rẽ nhánh: nếu, nếu … tiếp theo, thay đổi
 • Cấu trúc vòng lặp: a’o, fai … while, mo
 • Thay đổi định dạng chương trình

Bài 8. Chuỗi, ký hiệu và chuỗi

 • Khai báo và sử dụng chuỗi và chuỗi
 • Thêm thuật toán vào chuỗi và chuỗi: tìm kiếm, phân loại …
 • Ý tưởng, cam kết và sử dụng các biểu tượng

Bài 9. Các loại công trình

 • Khai báo, sử dụng kiểu struct
 • Xử lý hồ sơ cấu trúc, trình tự cấu trúc

Bài 10. Hướng dẫn trong C

 • Ý tưởng, tuyên bố về công việc
 • Đặt giới hạn cho công việc
 • Tổng quan về các thay đổi đối với chương trình

Bài 11. Tệp

 • Gắn thẻ ý tưởng và phân loại
 • Công việc nền tảng và các tập tin
 • tập tin
 • tập tin nhị phân
READ  Nhu cầu du lịch là gì? Thăng hoa cảm xúc với những chuyến đi | Vieclam116.vn

Giáo trình Tin học Đại cương Học viện Nông nghiệp

10 TRANG ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

ĐỌC TỪ EBOOK

LỜI TỰA

Tên: Viết thông tin chung
Tác giả: Phạm Quang Dũng (chủ biên)
Năm xuất bản: 2015
Các công ty phát thanh truyền hình: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tóm lược:

Giáo trình Tin học đại cương do giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam biên soạn. Khóa học bao gồm các kiến ​​thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học máy tính và công nghệ thông tin như phần mềm, công cụ, ứng dụng, giao tiếp máy tính và internet, cơ sở dữ liệu, thuật toán, ngôn ngữ lập trình và các thông tin an toàn khác.

Giáo trình được dùng làm giáo trình, bồi dưỡng học phần Tin học đại cương trong chương trình đào tạo chuyên ngành không chuyên Tin học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Và cuốn giáo trình này cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho nhiều bạn đọc khác muốn mở rộng tầm hiểu biết.

Danh sách các mục:

Chương 1. Giới thiệu chung

 • Một số khái niệm
 • Các hệ thống toán học và phép toán số được sử dụng trong máy tính
 • Thông tin và ký hiệu tượng trưng
 • Sử dụng công nghệ thông tin

Chương 2. Hệ thống máy tính

 • Thừa nhận
 • Các chức năng và bố cục máy tính
 • Các thành phần cơ bản của máy tính

Chương 3. Máy tính và hệ điều hành

 • Phần mềm
 • Hệ điêu hanh

Chương 4. Truyền thông và Internet

 • Internet
 • Internet
 • Một số dịch vụ cơ bản là internet

Chương 5. Hồ sơ

 • Hồ sơ
 • Ghi lại hướng dẫn
 • ngôn ngữ truy vấn sql

Chương 6. Thuật toán và ngôn ngữ lập trình

 • Vấn đề máy tính
 • Algoritm
 • Ngôn ngữ phần mềm

Chương 7. Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin

 • Nguồn lực có thể đáng sợ
 • Các loại tấn công
 • Sở hữu trí tuệ
 • Quy định và pháp luật về bảo vệ thông tin và sở hữu trí tuệ

Người giới thiệu

READ  Download file Excel nhập xuất tồn đơn giản miễn phí | Vieclam116.vn

Giáo trình Tin học Đại cương Trường Đại học Sư phạm TP.

10 TRANG ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT

ĐỌC TỪ EBOOK

>> Lấy từ Giáo trình Tin học Đại cương Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh PDF

LỜI TỰA

Tên: Viết thông tin chung
Tác giả: Lê Đức Long
Năm xuất bản: 2011
Các công ty phát thanh truyền hình: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Tóm lược:

Sách Tin Học Đại Cương của Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh là một khóa học và đào tạo dành cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học của toàn trường. Môn học cung cấp cho học viên những kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng các công cụ và tài liệu làm việc hiệu quả với máy tính, đồng thời sử dụng máy tính như một phương pháp nghiên cứu và phân tích hiệu quả.

Danh sách các mục:

Chương 1 Giới thiệu về văn hóa công nghệ và kỹ năng máy tính

 • Tổng quan về công nghệ thế kỷ 21 và văn hóa kỹ thuật số
 • Tổng quan về máy tính và ứng dụng
 • Kỹ năng tin học

Chương 2 Nghiên cứu và chỉnh sửa thông tin trên Internet

 • Tổng quan về Internet và các dịch vụ cơ bản
 • Giới thiệu về công cụ tìm kiếm
 • Tìm kiếm đơn giản và mở rộng
 • Xem xét và làm sạch thông tin trên Internet

Chương 3 Viết và trình bày báo cáo nghiên cứu bằng văn bản

 • Giới thiệu một số chương trình xử lý văn bản
 • Khái niệm cơ bản về tạo một bài báo tiếng Việt – tiếng Anh
 • Lệnh cơ bản
 • Đây là một số ví dụ
 • Có khả năng đọc và viết báo cáo khoa học

Chương 4 Lập kế hoạch và trình bày một bài thuyết trình

 • Thừa nhận
 • Các bước tạo bản trình bày đa phương tiện
 • Dưới đây là một số lời khuyên để giúp bạn bắt đầu:
 • Triển lãm và thông tin kỹ thuật cũng như các chương trình nâng cao nhận thức

Chương 5 Giao tiếp và học trực tuyến

 • ứng dụng Google
 • Blog
 • Wiki
 • Mạng xã hội
 • Các khóa học trực tuyến và hệ thống eLearning
 • Các vấn đề đạo đức và văn hóa của giao tiếp trực tuyến

Chương 6 Xử lý dữ liệu và phát sóng điện tử

 • Giới thiệu về một số chương trình truyền thông
 • Sử dụng và áp dụng các chức năng có sẵn trong chương trình
 • Một số chức năng & công dụng phổ biến
 • Tạo đồ thị và biểu đồ trực tuyến
 • Các hoạt động báo cáo đặc biệt: sắp xếp, lọc, lập tài liệu
 • Phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng báo cáo điện tử

Chương 7 Toán học và Thuật toán

 • Vấn đề tư tưởng – vấn đề
 • Phương pháp biểu diễn thuật toán
 • Các bước giải toán trên máy tính
 • Các bước thiết kế thuật toán.
 • Giải quyết vấn đề trong chương trình máy tính
READ  Open jobs at Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu | Vieclam116.vn

>> Bạn có thể thích các tài liệu tổng hợp sau:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud