Hàm sumifs và sumif có gì khác nhau? Cách sử dụng của 2 hàm trong excel | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Nếu bạn đang giải quyết công việc biên dịch dữ liệu trong Excel, thì các hàm SUMIFS và SUMIF là những gì bạn cần. Hướng dẫn trong bài viết này sẽ mô tả ngắn gọn cú pháp của các hàm và cách sử dụng chúng …

Đối với những người luôn có mặt, cần phải lập ngân sách thông qua tuyệt vờisự tiếp tục bổ sung hiểu biết về thực hành và một loạt các ví dụ mô hình về Hàm SUMIF và SUMIFS trong Excel là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp tăng hiệu quả trong việc chỉ huy quy trình học cơ bản về excel, cũng như tạo việc làm. Trong bài viết dưới đây, với nghiên cứu của 123job về công việc SUMIF, cách sử dụng hàm SUMIFS trong Excel và các mẫu được chứng nhận từ SUMIF dựa trên hiệu suất cao SUMIFS Làm hài lòng…

I. Phân loại sumif và sumifs

1. Sumif ma sumifs

Hàm SUMIF được sử dụng để biên dịch dữ liệu có điều kiện, dựa trên một tiêu chuẩn.

SUMIFS hoạt động trong Excel Được sử dụng để tìm một lượng hữu ích của các giá trị cơ sở trên một số điều kiện. So với SUMIF, cú pháp của SUMIFS hoạt động phức tạp một chút.

2. Sumif ma sumifs. cú pháp hàm

Cấu trúc của các công trình sumif được tổ chức như sau:

= SUMIF (danh mục, vị trí, [sum_range])

Xây dựngsumifs hoạt động trong Excel được tổ chức như bên dưới, lưu ý rằng các đối số sau đây có thể được sử dụng để xây dựng công việc của sumifs cao, trạng thái ngày làm việc:

READ  Thông tin tuyển sinh Học viện Ngân hàng | Vieclam116.vn

= SUMIFS (level_level, level_group1, level1, [criter_range2, criteria2]…)

II. Cách sử dụng sumif và các hoạt động của sumifs (ví dụ cụ thể hơn để tham khảo)

1. Cách sử dụng sumif. Chức năng

Chúng tôi tham gia 123job.vn học cơ bản về excel với việc sử dụng hàm SUMIF.

Bảng tính

= SUMIF (danh mục, vị trí, [sum_range])

 • dòng – có nghĩa là số lượng ô cần kiểm tra theo vị trí bạn cung cấp, lưu ý rằng nó được tiếp thêm sinh lực.
 • hướng dẫn – các điều kiện phải được đáp ứng, được quy định
 • sum_range – các ô được tính tổng khi đạt đến một tiêu chuẩn cụ thể, sẽ được chọn.

Giả sử chúng ta có một bảng tổng hợp các chỉ tiêu thu nhập và thuế thu nhập cá nhân như sau:

Tổng hợp thuế thu nhập và thuế thu nhập cá nhân

Tổng hợp thuế thu nhập và thuế thu nhập cá nhân

Trong Excel, bảng cung cấp thông tin chi tiết như sau:

Trong Excel, bảng được trình bày với các chi tiết

Trong Excel, bảng được trình bày với các chi tiết

Ví dụ

Sử dụng hàm SUMIF để tính số thuế thu nhập của người có thu nhập dưới 50 triệu đồng.

Để giải quyết tình huống này, chúng ta cần xác định 3 thành phần của hàm SUMIF, cụ thể:

 • Chế độ xem: Hàng cột chứa tổng doanh thu, là B4: B9
 • Điều kiện b
 • Sum_range là cột hàng chứa tổng số thuế thu nhập cá nhân, là H4: H9

Sau đó, chúng tôi đặt công thức: = SUMIF (B4: B9, ”

  thiết lập ước tính

Lịch trình miễn phí

Nhấn Enter và bạn sẽ thấy tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho những người nhỏ hơn 50.000.0000 là 2.229.775.

tìm số tiền thuế cá nhân phải trả

Tìm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Nghe SUMIF

 • Khi sum_range bị trừ, tổng của công việc đó sẽ được áp dụng cho Range.
 • Trạng thái của trường chứa các chữ cái hoặc ký tự số phải được đặt trong dấu ngoặc kép “”.
 • Dòng xác định giá trị số của dữ liệu có thể được gán là số không sử dụng dấu ngoặc đơn.
 • Người dân? và * đều có thể được sử dụng trong Hướng dẫn. Một dấu hỏi áp dụng cho bất kỳ ai tình cờ; ngôi sao tương ứng với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm kiếm dấu chấm hỏi hoặc biểu tượng, hãy đặt dấu ngã (~) trước người đó.
 • Nếu chúng ta muốn tích lũy chi phí với nhiều hơn 1 cấp, chúng ta phải sử dụng sumifs làm việc ví dụ ứng dụng trạng thái ngày làm việclãi suất, tình trạng của sự vật …
READ  Giáo trình tâm lý học đại cương PDF | Vieclam116.vn

2. Cách sử dụng công việc sumifs để mang lại nhiều tiêu chuẩn hơn trong giáo dục cơ bản

Xây dựng SUMIFS hoạt động trong Excel nó có dạng

= SUMIFS (travel_state, segment_example1, segment1, segment_example2, segment2,).

Trong:

 • Sum_range: trường của các ô được tóm tắt trong bảng thông tin, nó sẽ bỏ qua các giá trị và văn bản, theo thứ tự là đoạn văn bản cần thông tin.
 • Criteria_range1: số lượng bản ghi được kiểm tra với condition1, chính xác là những gì được yêu cầu.
 • Criteria1: tính cụ thể dựa trên tiêu chí_range1, có thể là một số, mô tả, chỉ mục của các ô để xác định các ô nào trong tiêu chí_range1 sẽ được nhóm lại, bốn cũng như chi phí của các phần tử bắt buộc.
 • Criteria_range2, criteria2,…: lựa chọn trực tiếp thêm các danh mục và điều kiện, tối đa 127 đường dẫn hướng dẫn, hướng dẫn.

Ví dụ các ứng dụng, hãy sử dụng sumifs. hàm số

sử dụng, sumifs làm việc có tổ chứcpe công việc của sumifs caochúng tôi có thể điều chỉnh nó cho nhiều mục đích như trạng thái ngày làm việc, công việc của sumifs cao… Trong ví dụ, chúng tôi sẽ so sánh số tiền với một số điều kiện khác nhau với bảng dữ liệu bên dưới.

số tiền và các điều kiện khác

Tóm tắt và một số điều kiện

Sử dụng sử dụng sumifs làm việc có tổ chứcước tính số sản phẩm bán được của nhân viên Hoài và đơn giá dưới 400.000 đồng.

Trong ô ứng dụng, chúng tôi sẽ điền chính xác vào mẫu

= SUMIFS (D2: D7, C2: C7, “Hoài”, E2: E7, ”

Trong:

 • D2: D7 là khu vực mà tổng số cần được ước tính.
 • C2: C7 là ô cho tên của nhân viên có giá trị.
 • “Hoài” là một dạng đặc biệt của tên nhân viên, yêu cầu số mục trong phần C2: C7.
 • E2: E7 là trạng thái của sự vật.
 • Trạng thái “400.000” bao gồm nội dung của danh mục E2: E7.

điền vào công thức một cách chính xác

Điền vào công thức một cách chính xác

Kết quả là tổng các thứ bằng cách sử dụng sumifs. Chức năng sẽ được cung cấp như hình bên dưới.

Kết quả là tổng các thứ

Kết quả là tổng các thứ

Ngoài ra, bạn cũng có thể thử ứng dụng về trạng thái ngày làm việc – đây là tình trạng dường như khá phổ biến ở máy tính văn phòng hàng ngày.

Thông tin về cách sử dụng hàm SUMIFS trong Excel

 • Đối với mỗi ô trong dạng xem, sum_range trong sumifs làm việc có tổ chức ma công việc của sumifs cao sẽ được tích lũy khi tất cả các điều kiện giống nhau được xác nhận là đúng với ô đó.
 • Các ô trong sum_range có giá trị TRUE là 1, các ô trong giá trị CELL là 0.
 • Kích thước đã chọn phải giống nhau cho mỗi tập hợp con, số hàng phải bằng số cột.
 • Ví dụ về các trường có thể sử dụng dấu chấm hỏi (?) Thay vì một ký tự đơn, dấu hoa thị.
READ  Tuyển Tạp Vụ Trường Học 2022, Tìm Việc Tạp Vụ Trường Học | Vieclam116.vn

chứ không phải là một chuỗi. Nếu vị trí là dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị, bạn phải nhập dấu ~ trước, giá trị của vị trí được viết bằng “. Ngoài ứng dụng được đề cập ở trên, chúng ta có thể có nhiều ứng dụng cho sumifs làm việc ví dụtrạng thái ngày làm việc

lợi nhuận theo từng thời kỳ, điều kiện kinh tế …

III. Cách cải thiện #VALUE! false và SUMIF / SUMIFS. công việc Trong quá trìnhhọc cơ bản về excel

, đặc biệt là mày mò với các chức năng sumif và sumifs, có khá nhiều trường hợp sử dụng sai dẫn đến lỗi hiển thị giá. Điều đáng lo ngại nhất là “#VALUE!”. Dưới đây là 3 nguyên nhân phổ biến dẫn đến lỗi này.

1. Kế hoạch tham chiếu đến các ô trong sổ làm việc đã đóng

Hàm SUMIF / SUMIFS có thể được tham chiếu trong một ô hoặc xem trong sổ tay hướng dẫn đóng để nhận lỗi #VALUE! .

Lưu ý: Đây là câu lệnh phổ biến với một số hàm Excel như COUNTBLANK COUNTIF, COUNTIFS, để đặt tên cho một số trường.
Giải pháp: Mở sổ làm việc có thể được so sánh với tỷ lệ, sau đó nhấn F9 để cập nhật tỷ lệ. Bạn cũng có thể tránh vấn đề này bằng cách sử dụng hàm SUM hoặc hàm NẾU. công việc

cùng nhau trong một loạt.

2. Các ký hiệu lớn hơn 255 ký tự

Hàm SUMIF / SUMIFS trả về kết quả không chính xác khi bạn cố gắng so khớp các chuỗi dài hơn 255 ký tự.

Giải pháp: Rút ngắn chuỗi giá nếu có thể. Nếu không thể rút ngắn chuỗi, hãy sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử dấu và (&) để ngắt chuỗi thành nhiều chuỗi. Ví dụ:

= SUMIF (B2: B12; “chuỗi dài” & “một chuỗi dài khác”)

3. Trong hàm SUMIFS, không phải lúc nào cũng hiển thị đối số giá_trị_bảng cùng với đối số dãy_độ. Luôn luôn có các đối số nội bộ giống nhauSUMIFS hoạt động

. Điều này có nghĩa là các đối số terms_range và total_range sẽ tương ứng với cùng một dòng chính xác với cột số.

Trong ví dụ sau, ước tính của chúng tôi trả về tổng doanh số bán táo hàng ngày ở Bellevue. Theo đó, đối số sum_range (C2: C10) không khớp với cùng số hàng và cột cụ thể với đối số tiêu chí_phạm vi (A2: A12 & B2: B12). Sử dụng cú pháp = SUMIFS (C2: C10, A2: A12, A14, B2: B12, B14) cho kết quả là lỗi #VALUE! Sai lầm.

để nhận được #VALUE!

Nó dẫn đến lỗi #VALUE!

Giải pháp: Tiếp tục thử nghiệm này, hãy thay đổi dải_ô_tổng thành C2: C12 và thử tính toán lại.

IV. Họ Đây là cách học cơ bản về excel trong công việc SUMIF, nó thực sự dễ dàng, phải không? Bạn chỉ cần xác định tính đúng đắn của các cột cần thiết để đáp ứng các tiêu chí, hướng dẫn giống nhau và kích thước của mỗi cột để tóm tắt. Nếu bạn cần lượng thông tin trong hầu hết các trường hợp, thì hãy nhớ sử dụng nó SUMIFS hoạt động

hiển thị ở trên, dễ dàng hơn và nhanh hơn nhiều.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud