How là gì? Tổng hợp các cách đặt câu hỏi với How chi tiết | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

1. Phương pháp là gì?

How trong tiếng Anh có nghĩa là “như thế nào, theo cách nào”, bạn thường phải đối mặt với những câu hỏi như thế nào -to như:

Ví dụ:

Một số điểm tương đồng với đường trong tiếng Anh là:

 • Theo cách nào: như thế nào?

 • Nó có nghĩa là gì: nó có nghĩa là gì

 • In what way: theo cách nào?

 • In what way: theo cách nào?

 • Just how: how

 • Chính xác như thế nào: chính xác như thế nào

Hỏi làm thế nào

2. Vai trò trong tiếng Anh là gì

Làm thế nào để tiếng Anh thực hiện nhiều chức năng, vị trí và chức năng trong câu, chẳng hạn như:

2.1. Làm thế nào về điều khoản

Trạng từ trong tiếng Anh là những từ được sử dụng để bổ sung tính chất hoặc ý nghĩa cho câu. Các cụm từ có thể được đặt ở đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu, tùy thuộc vào loại cụm từ.

Trong tiếng Anh, các thuật ngữ được phân thành 8 loại thuật ngữ như sau:

 • Các thuộc tính kiểm tra: bad (kém), slow (chậm), fast (nhanh), …

 • Các trạng từ chỉ mức độ: matua, matua, katoa, …

 • Vị trí: mọi nơi (mọi nơi), đây (đây), bắc (miền bắc), ..

 • Tình hình hiện tại: trước đây (trước đây), gần đây (hiện tại), hiện tại (hiện tại), …

 • Các thuật ngữ phổ biến: hiếm, phổ biến, hiếm (hiếm), phổ biến (luôn luôn), …

 • Câu hỏi đố vui: when (khi nào), why (tại sao), how (như thế nào), where (ở đâu),

 • Các trạng từ quan hệ: o when (o when), o fea (fea), why (tại sao)

 • Cũng được dùng thay cho các câu: rõ ràng, xấu xa, rõ ràng, chắc chắn, ..

READ  Mức lương thư ký trợ lý giám đốc hiện nay | Vieclam116.vn

Vì vậy, làm thế nào để bạn giải thích các câu hỏi bằng tiếng Anh.

Ví dụ:

2.2. Cách sử dụng nó trước một cụm từ hoặc ký hiệu

Ví dụ:

Hỏi làm thế nào

2.3. Còn về việc la hét thì sao

Nó được sử dụng như thế nào trong câu kết thúc, động từ phải theo sau chương.

Ví dụ:

 • Cô ấy thật đẹp! (Cô ây thật dê thương!)

 • Họ rất tốt! (Rất tốt bụng)

 • Căn phòng này thật dễ thương! (Căn phòng này thật dễ thương!)

2.4. Làm thế nào về một liên kết

Làm thế nào ở giữa câu có lợi ích liên kết hai câu, đóng vai trò liên kết trong câu:

Ví dụ:

 • Cô ấy không biết nấu món Nhật. (Cô ấy không biết nấu món Nhật.)

 • Cô ấy không hiểu làm thế nào để vượt qua kỳ thi. (anh ấy vẫn không thể tìm ra cách vượt qua bài kiểm tra)

2.5. Còn về danh từ

Trong tiếng Anh Mỹ, how được xem như một danh từ có nghĩa là “làm thế nào để làm, làm thế nào để làm”.

Ví dụ:

3. Cách đặt câu hỏi bằng tiếng Anh

Hỏi cách sử dụng nó theo nhiều cách khác nhau trong tiếng Anh, hãy học cách đặt câu hỏi dưới đây.

3.1. Làm thế nào + trở thành + Danh từ (giống như thế nào?)

Trong trường hợp này, sử dụng nó như thế nào để đặt câu hỏi về bản chất của một sự việc, sự việc, sự việc trong cuộc sống.

Ví dụ:

 • Lưng của bạn thế nào (Lưng của bạn thế nào?) I’m fine (Tôi ổn)

 • Bạn của bạn thế nào (Bạn của bạn thế nào?) She is OK. (Cô ấy mạnh mẽ)

 • Cô ấy thế nào (Cô ấy có khỏe không?) She is OK. (Cô ấy ổn)

3.2. Độ dài + động từ phụ + S + V là gì? (Bao lâu?)

Hỏi làm thế nào

Cấu tạo: Độ dài + động từ phụ + S + V là gì? thường được hỏi về khoảng thời gian diễn ra các sự kiện, sự kiện, hoạt động.

READ  Nhà liền kề là gì? ưu nhược điểm của nhà liền kề | Vieclam116.vn

Ví dụ:

 • Anh ấy đi vắng bao lâu rồi? (Anh ấy đã đi bao lâu?)

 • Anh ấy sẽ ở đây bao lâu? (Anh ấy đã sống ở đây bao lâu rồi?)

 • Anh ấy đã sống ở đây bao lâu rồi? (Anh ấy ở đây bao lâu rồi?)

3.3. Làm thế nào để + Adj + get + N?

Cài đặt: How + Adj + tobe + N? được sử dụng để hỏi thông tin về bản chất của một đối tượng, sự kiện hoặc hành động.

Ví dụ:

 • Lộ trình này dài bao nhiêu? (tuyến đường này dài bao nhiêu?)

 • Nó nặng bao nhiêu? (Nó nặng bao nhiêu)

 • Trọng lượng của cái bàn này là bao nhiêu? (Cái bàn này nặng bao nhiêu)

3.4. Nhưng còn + N / V-ing thì sao?

Fauga: Còn + N / V-ing thì sao? sử dụng nó để đưa ra các khuyến nghị

Ví dụ:

3.5. Làm thế nào về + động từ phụ + S + V (nguyên thể)?

Công thức: How + trợ động từ + S + V (nguyên thể)? thường được hỏi làm thế nào để làm một cái gì đó.

Ví dụ:

 • Bạn muốn nó như thế nào? (Bạn thích nó như thế nào?)

 • Bạn cảm thấy thế nào? (Bạn cảm thấy thế nào?)

 • Anh ta làm việc như thế nào? (Làm thế nào nó hoạt động?)

3.6. Bao lâu…?

Lịch trình: Thường dùng để hỏi tần suất một hành động hoặc sự kiện đã xảy ra.

Ví dụ:

Để trả lời những câu hỏi này về thời gian, chúng ta có thể sử dụng các thuật ngữ thời gian như: always (luôn luôn), thường xuyên (thường), (thường), hiếm khi (hiếm khi), không bao giờ (không bao giờ), …

3.7. Bao nhiêu…?

Hỏi làm thế nào: có bao nhiêu + danh từ không đếm được + có…?

Trả lời: Có / Có + từ chỉ số tiền

=> Dùng để hỏi về số lượng danh từ nhiều vô kể.

Ví dụ:

Hỏi làm thế nào

Hỏi cách làm: How many + N (không đếm được) + động từ phụ + S + V (infinitive)

Trả lời: S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • Bạn muốn bao nhiêu nước? (Bạn muốn bao nhiêu nước?) – I want hand xoa. (Tôi muốn 5 lít)

 • Họ cần bao nhiêu gạo? (Họ cần bao nhiêu gạo?) -Chúng cần mười ki-lô-gam. (họ cần 10 cân gạo)

Hỏi cách: How many + / are + S? / How many + các động từ bổ trợ + S + cost?

Trả lời: S + o / are + tau

⇒ dùng để hỏi giá trị của một mặt hàng

Ví dụ:

3.8. Bao nhiêu … ?

Câu hỏi làm thế nào: Có bao nhiêu + N (số nhiều) + có ..? dùng để hỏi về số lượng danh từ đọc được.

READ  Texture là gì? Cách dùng và những chất liệu Texture phổ biến nhất trong thiết kế | Vieclam116.vn

Cách trả lời: Có / Có + từ tổng.

Ví dụ:

 • Có bao nhiêu quả táo trên bàn? (Có bao nhiêu quả táo trên bàn?) -Four apple on the table. (Có 4 quả táo trên bàn)

 • Có bao nhiêu người trong bữa tiệc này? (Có bao nhiêu người trong bữa tiệc này?) – About a trăm people in this party. (Có gần 100 người trong bữa tiệc này)

 • Có bao nhiêu con mèo trong nhà của bạn? (Có bao nhiêu con mèo trong nhà của bạn?) – Ten cat in my house. (Tôi có 10 con mèo trong nhà của tôi)

Câu hỏi làm thế nào: How many + N (số nhiều) + do / do + S + V?

Trả lời: S + V + từ chỉ số lượng

Ví dụ:

 • Bạn muốn bao nhiêu cái bút? (Bạn muốn bao nhiêu cái bút?) – I want two. (Tôi muốn 2)

 • Họ muốn bao nhiêu quả trứng? (Họ muốn bao nhiêu quả?) – Họ muốn mười. (Chúng là hàng chục)

3.9. Bạn thế nào?

Hỏi làm thế nào

Hỏi cách làm: Làm thế nào để bạn sử dụng nó cho một lời chào thân thiện khi gặp gỡ lần đầu tiên.

Ví dụ:

A: Bạn khỏe không? Tôi là Linh (Xin chào. Tôi là Linh)

B: Xin chào, Linh. Tôi tên là Nga. (Xin chào Linh, tôi là Nga)

3.10. Làm thế nào để hỏi ai đó một câu hỏi về cách

Ngoài các câu hỏi và phương pháp ở trên, nó cũng có thể được sử dụng trong một số cách để đặt câu hỏi như:

 • Thế nào bây giờ? (tại sao, như thế nào, như thế nào vậy)

 • Làm sao? (Tại sao có thể)

 • Làm như thế nào? (làm thế nào …, làm thế nào …, làm thế nào …)

4. Cách sử dụng câu hỏi How trong một số tình huống

Trong tiếng Anh, Cách sử dụng nó trong các trường hợp sau:

4.1. Đối với một câu hỏi trực tiếp

Cách dùng để đặt câu hỏi trực tiếp về một sự việc, hiện tượng.

Ví dụ:

4.2. Hỏi về giá cả

Khi chúng ta muốn hỏi về giá của một thứ gì đó, chúng ta sử dụng câu hỏi how -to.

Ví dụ:

4.3. Đứng trước trạng từ, cụm từ và cụm động từ

Cách sử dụng nó trong các biểu thức với thứ tự sau: How + adj + S + V

Ví dụ:

4.4. Một cách thân thiện, hãy đưa ra đề xuất

Khi nói chuyện với những người có hoàn cảnh cụ thể, bạn có thể sử dụng câu hỏi theo cách thể hiện sự thân mật, không cụ thể.

Ví dụ:

5. Thực hành đặt câu hỏi như thế nào

Bài tập: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

Đối với các từ: làm, làm, khó, có nghĩa, tuyệt vời, tuyệt vời, dài

1. Cách …………. bức tranh có kéo dài không? B. Khoảng hai giờ.

2. A. Bạn có khỏe không? B. Làm thế nào để bạn làm điều đó.

3. A. Cách …………. anh ấy đã làm được nhiều chưa? B. Anh ấy đã làm việc nhiều giờ.

4. A. Cách …………. lái xe chiều nay? B. Được rồi, tôi sẽ lái xe chiều nay.

5. Nó có giá bao nhiêu? B. Khoảng $ 45

6. Kỳ thi được thực hiện như thế nào? E. rất khó!

7. Cách …………. mọi người đến

Câu trả lời:

 1. mười

 2. làm

 3. xong

 4. Về

 5. nhiều

 6. khó khăn

 7. nhiều

Vì vậy, đây là những lời dạy bạn cần để hiểu câu hỏi như thế nào. Những câu hỏi học tập về cách giúp bạn học tiếng Anh tốt hơn và sử dụng nó một cách hiệu quả trong tiếng Anh. Vieclam123.vn cần bạn nghiên cứu kỹ.

>> Xem ngay:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud