Hướng dẫn cách tính lương tăng ca | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

Tiền làm thêm giờ là gì?

Lương làm thêm giờ còn được gọi là lương làm thêm giờ hoặc lương làm thêm giờ. Đây là mức giá mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để có thêm thời gian làm việc ngoài thời gian làm việc do chủ đầu tư quy định.

Tải xuống mẫu Excel để tính lương làm thêm giờ

Đây là mẫu Excel để tính lương làm thêm giờ với các ước tính, được nhúng vào dữ liệu ✓ Dễ dàng chỉnh sửa, sử dụng đơn giản ngay lập tức ✓ Có sẵn trực tuyến miễn phí

Mẫu Excel để tính lương làm thêm giờ - ViecLamVui

Mẫu Excel để tính lương làm thêm giờ - ViecLamVui

Biểu đồ bảng Excel để tính lương làm thêm giờ

Cách tính lương làm thêm giờ

Người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật và quy định về tiền lương của từng doanh nghiệp. Đặc biệt, người lao động có nhu cầu tìm một công việc như một công chức nhà nước Nên hiểu rõ về việc trả lương làm thêm giờ để không bị mất quyền lợi khi yêu cầu tăng ca khi làm việc gấp. Đây là cách đăng ký gia hạn lương làm thêm giờ theo quy định mới của ViecLamVui – trang web việc làm trực tuyến, hỗ trợ tìm kiếm làm việc nhanh chóng thật đơn giản – hãy tóm tắt và chia sẻ để nhân viên có thể hiểu rõ hơn về lợi ích của họ khi làm việc ngoài giờ.

Cách tính tiền ca đêm

– Dành cho nhân viên Thanh toán đúng hạnphí ca đêm ước tính như sau:

READ  Làm việc nhóm mang đến những lợi ích và ý nghĩa nổi trội nào? | Vieclam116.vn

Lương làm thêm cho ca đêm = [Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương] x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong:

 • Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm mà người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày thì người lao động được trả ít nhất bằng 100% tiền lương giờ làm của ngày làm việc bình thường.
 • Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm mà người lao động làm thêm vào ban ngày thì được trả ít nhất bằng 150% tiền lương giờ làm của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần thì người lao động được trả ít nhất bằng 200% tiền lương giờ làm của ngày làm việc bình thường.
 • Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm vào các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì người lao động được trả ít nhất bằng 300% tiền lương giờ làm việc của ngày làm việc bình thường.

*** Ghi chú: Nếu nhận lương theo ngày của người lao động thì ngoài tiền làm ca đêm, người lao động còn được trả lương các ngày lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định.

– Dành cho nhân viên thanh toán bằng hàng hóaphí ca đêm ước tính như sau:

Lương làm thêm cho ca đêm = [Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương] x số lượng sản phẩm làm thêm qua đêm

Trong:

 • Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm và người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày thì giá trị hàng hóa trong ngày của ngày làm việc điển hình được xác định ít nhất bằng 100% giá trị tiền lương của ngày làm việc bình thường.
 • Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm và người lao động làm thêm giờ vào ban ngày thì giá vốn hàng hóa trong ngày của ngày làm việc điển hình được xác định bằng ít nhất 150% giá vốn hàng hóa của ngày làm việc.
 • Nếu bạn làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ hàng tuần thì đơn giá hàng hóa của ngày nghỉ hàng tuần được xác định bằng 200% giá trị hàng hóa của ngày làm việc bình thường.
 • Nếu làm thêm vào ban đêm vào các ngày lễ, Tết, ngày nghỉ được hưởng lương thì ít nhất ước tính bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường.
READ  Đánh giá về ứng dụng WeTV | Vieclam116.vn

Cách tính lương làm thêm vào các ngày trong tuần

– Người lao động Thanh toán đúng hạn sau đó tính tiền làm thêm giờ của một ngày làm việc điển hình như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương theo giờ của công việc hiện tại trong ngày làm việc bình thường x Tối thiểu 150% x Số giờ làm thêm

– Nhân viên có thể làm việc thanh toán bằng hàng hóatiền làm thêm giờ vào một ngày làm việc điển hình như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Chi phí của một phần bảng lương trong ngày làm việc bình thường x Tối thiểu 150% x Số tiền lương làm thêm giờ

Cách tính lương làm thêm vào ngày chủ nhật và ngày lễ

– Người lao động Thanh toán đúng hạn thì tính tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương theo giờ cho công việc thực hiện trong ngày làm việc bình thường x Tối thiểu 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm.

Trong:

 • Mức tối thiểu 300% đối với giờ làm thêm vào các ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
 • Người lao động hưởng lương theo ngày, ngoài tiền lương làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép có hưởng lương, người lao động còn được trả lương cho những ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép có hưởng lương theo quy định.

– Nhân viên có thể làm việc thanh toán bằng hàng hóaTiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ được xác định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương ngày làm việc bình thường x Mức thấp 200% hoặc 300% x Số tiền lương làm thêm giờ.

READ  Nhà Hàng Pizza 4P's Và Những Cái WOW Mang Lại Hạnh Phúc | Vieclam116.vn

Trong:

 • Mức tối đa 200% đơn giá tiền lương của ngày làm việc bình thường được áp dụng cho thời gian làm thêm giờ vào các ngày trong tuần.
 • Mức thu không thấp hơn 300% so với mức chi phí thành phần của sản phẩm trong ngày làm việc bình thường áp dụng trong thời gian làm thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ được hưởng lương.

Cách tính lương làm thêm giờ - Hướng dẫn nhanh ViecLamVui

Những câu hỏi thường gặp về việc lập kế hoạch trả lương làm thêm giờ

Tiền làm thêm giờ có bao gồm phụ cấp không?

Tiền lương của ngày làm việc bình thường được tính như thế nào?

Tiền lương theo giờ thực tế được trả cho công việc được thực hiện trong một ngày làm việc điển hình dựa trên tiền lương thực tế được trả cho công việc đã làm trong tháng, tuần hoặc ngày làm việc của người lao động chia cho số giờ làm việc. tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ. Hãy nhớ không vượt quá số ngày làm việc bình thường mỗi tháng và số giờ làm việc bình thường mỗi ngày, mỗi tuần theo quy định của pháp luật.

Khoản tiền nào không được tính vào tiền lương của ngày làm việc bình thường khi tính tiền làm thêm giờ?

Các khoản không được tính trong tiền lương theo giờ khi tính lương làm thêm giờ cho nhân viên bán thời gian là:

 • Tiền lương làm thêm giờ, tiền làm thêm giờ khi làm việc vào ban đêm, tiền lương ngày lễ, tiền nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động;
 • Thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, thưởng thành tích;
 • thức ăn một nửa;
 • Phụ cấp xăng dầu, đi lại, nhà ở, giữ trẻ, giữ trẻ;
 • Hỗ trợ khi người lao động qua đời, người lao động có gia đình, sinh nhật, trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Các khoản hỗ trợ, phụ cấp khác không liên quan đến việc thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Thời gian dự kiến ​​để tính các công việc ca đêm là bao nhiêu?

Anh ấy làm việc nhiều giờ vào ban đêm từ 10h đêm đến 6h sáng ngày hôm sau. Do đó, ngoài giờ làm việc ban ngày, nếu người lao động làm thêm giờ trong thời gian trên thì được thanh toán tiền làm thêm giờ cho ca đêm.

Người lao động đi làm thêm vào ngày nghỉ thì tính lương làm thêm giờ như thế nào?

Bản chất của những ngày nghỉ có hưởng lương được tính là ngày nghỉ lễ chứ không phải ngày nghỉ hàng tuần. Do đó, người lao động đi làm thêm vào ngày nghỉ, ngoài tiền lương được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương của ngày làm việc bình thường, người lao động còn được trả tiền làm thêm giờ khi làm thêm giờ, ngày nghỉ lễ, nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ lễ có hưởng lương.

Xem thêm: Các câu chuyện tổng hợp về cách tính thuế TNCN, cách tính lương cơ sở, lương làm thêm giờ, cách tính phụ cấp hạn mức … được cập nhật theo quy định mới.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud