Hướng dẫn cách tính lương từ trung cấp sang cao đẳng | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

1. Những tiêu chí nào cần được xem xét khi ước tính tiền lương từ bậc đại học ở đại học?

1.1. Phân loại công chức

Họ là công nhân viên chức nhà nước và công nhân viên được trả lương theo mức lương, ngạch bậc và mức lương bình quân. Để tăng lương, ngoài việc chờ 4 năm tăng, nhân viên xã hội có thể được giáo dục tốt hơn thông qua giáo dục và nâng cao trình độ học vấn để nâng chuẩn. trường đại học, …

Công chức tăng lương
Công chức tăng lương

Công chức có trình độ sơ cấp được xếp vào mục B, bao gồm các đối tượng sau: thủ kho, kỹ thuật viên bảo trì, thanh tra thuế, thư ký tòa án dân sự, kiểm tra chất lượng (sản phẩm, dịch vụ), thống kê viên trung cấp, kỹ thuật viên kiểm tra bảo dưỡng, điều độ viên đội xe. , kiểm lâm trung cấp, kiểm dịch động vật và gỗ, kiểm dịch viên trung cấp, thủ kho (tiền, vàng bạc, đá quý), kiểm tra viên thuế, kế toán trung cấp, công chức.

Công chức có trình độ cao đẳng, xếp loại A0, là tất cả các đối tượng có trình độ cao đẳng, còn gọi là cử nhân cao đẳng.

Tổng tiền lương = Mức lương cơ bản x mức lương bình quân ước tính

Tiền lương của công chức được xác định như thế nào?
Tiền lương của công chức được xác định như thế nào?

Vì vậy, khi người lao động có trình độ học vấn cao, sau khi học đại học ra trường muốn thăng chức để được hưởng mức lương cao hơn. Mức lương và mức lương so sánh của công chức loại B thấp hơn công chức loại A0.

Chuyển đến phần (1.2) để biết thêm thông tin về lương và ước tính trả lương cho các phân loại nhân viên A0 và B.

1.2. Dự toán tiền lương công vụ ở trường tiểu học và trung học cơ sở

– Tổng mức lương của công chức (công chức loại B) gồm 12 bậc:

Lần thứ nhất là 1,86, lần thứ hai là 2,06, lần thứ ba là 2,26, lần thứ 4 là 2,46, lần thứ năm là 2,66, lần thứ 6 là 2,86, lần thứ 7 là 3,06, lần thứ 8 là 3,26, thứ 9 là 3,46,46. vị trí 11 là 6,85, vị trí 12 là 4,06.

Kế hoạch trả lương cho công chức loại B
Kế hoạch trả lương cho công chức loại B

– Dự toán tiền lương của công chức (loại A0) gồm 10 loại:

1 là 2,10, 2 là 2,41, 3 là 2,72, 4 là 3,03, 5 là 3,34, 6 là 3,65, 7 là 3,69, 8 là 4,27, 9 là 4,08.

1.3. Tiền lương của nhân viên nhà nước và trung học phổ thông

– Lương công chức (công chức loại B) gồm 12 bậc:

Mức 1 là 2.771.400 VNĐ, Mức 2 là 3.069.400 VNĐ, Mức 3 là 3.367.400 VNĐ, Mức 4 là 3.665.400 VNĐ, Mức 5 là 3.963.400 VNĐ, Mức 3 là 3.367.400 VNĐ. là 5.364.000 đồng, vị trí thứ 10 là 5.453.400 đồng, hạng 11 là 5.751.400 đồng, hạng 12 là 6.049.400 đồng.

Lương cơ bản của nhân viên chính phủ
Lương cơ bản của nhân viên chính phủ

– Lương của viên chức cao đẳng (loại A0) gồm 10 bậc:

Mức 1 là 3.129.000 đồng, cấp 2 là 3.590.000 đồng, cấp 3 là 4.052.800 đồng, cấp 4 là 4.514.700 đồng, cấp 5 là 4.976.600 đồng, cấp 6 là 5.052.800 đồng, cấp 4 là 4.514.700 đồng, cấp 5 là 4.976.600 đồng, vị trí 6 là 5.4038.508, vị trí 9 là 6.824.200 đồng, vị trí 10 là 7.286.100 đồng.

Hãy so sánh mức lương của hai người có cùng số điểm giữa nhân viên chính phủ và nhân viên chính. Lấy ví dụ ở bước 5:

Lương nhân viên phổ thông A0 = 3,34 x 4.976.600 = 14.900.000 đồng

Lương nhân viên phổ thông B = 2,66 x 3.963.400 = 10.542.644 đồng

Do đó, nếu nhân viên có cùng cấp lãnh đạo (cùng số năm công tác) và trình độ học vấn cao hơn thì nhân viên phổ thông sẽ nhận được mức lương cao hơn.

Xem thêm: Tìm học phí đại học

2. Ví dụ về một ví dụ về cách tính học phí đại học

Trạng thái: Bệnh đa xơ cứng. Khi đang làm việc cho một cơ quan và hưởng mức lương trung bình cao nhất là 2,26. Đến tháng 7 năm 2021, lương của anh dự kiến ​​sẽ tăng lên vị trí thứ 4 với tổng mức lương là 2,46. Tuy nhiên, gần đây nhất, anh đã theo học đại học và tốt nghiệp Cao đẳng vào tháng 4 năm 2021.

Hỏi câu hỏi: Đang đợi Ms. Đến tháng 7 năm 2021 anh ta sẽ được thăng cấp 4, sau khi nâng cấp lên A0, liệu anh ta sẽ đủ tiêu chuẩn từ cấp 4 lên A0 hay bắt đầu từ 1 lên A0?

Ví dụ tính lương từ tiểu học đến đại học
Ví dụ tính lương từ tiểu học đến đại học

Tali:

Căn cứ vào mức lương ưu đãi hiện tại sẽ quy định tổng mức lương và mức lương tương đương hoặc cao hơn trường cao đẳng gần nhất. Thời điểm xác định lương trình độ cao đẳng kể từ ngày thôi việc đến khi bổ nhiệm vào trình độ cao đẳng.

Cụ thể: Chênh lệch giữa mức lương quy định ở bậc cao đẳng và bậc lương hiện có ở bậc cao hơn nhỏ hơn mức chênh lệch giữa mức lương so sánh giữa các vị trí với nhau. .Nó sẽ được ước tính từ ngày anh ấy thích mức lương trung bình tối đa là 2,26.

Khi Ms. Bằng đại học, và được thực hiện bởi Ms. Khi lý lịch thay đổi vị trí của cô ấy từ loại B sang loại A0, mức lương của cô ấy sẽ thay đổi. Giả sử: Từ hệ số lương 2,26 đến thời điểm tính nâng bậc lương. đến tháng 7/2019, thay cho lương công chức loại A0 bậc 1, xấp xỉ 2,41 (tức bậc 2).

Thay đổi mức lương của chương trình khuyến mãi
Thay đổi mức lương của chương trình khuyến mãi

Trong trường hợp bà A chờ đến tháng 7/2021 để được nâng bậc lương trước khi chuyển đổi vị trí công tác thì đến tháng 7/2021, bà A được nâng bậc lương. A ở vị trí thứ 4 với mức lương tối đa là 2,46. Sau đó được nâng lên, trong trường hợp này chỉ nâng bậc lương lên bậc 2 bậc A0.

Như vậy, việc nâng bậc lương trước thời hạn hoặc sau thời gian nâng bậc lương không áp dụng cho kỳ trả lương. Trong những trường hợp khác, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tăng lương, người lao động phải có những đánh giá thích hợp để quyết định thời điểm thích hợp có lợi cho họ khi họ muốn xin tăng lương.

So sánh mức lương của Ms. Trước tháng 7 năm 2021 và sau tháng 7 năm 2021:

Trước tháng 7 = 2,26 x 3.367.400 = 7.610.324 đồng

Đến tháng 7 = 2,41 x 3,59,000 = 8,651,900 VND

Ngày nay, việc sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trả lương cho người lao động không phải là điều mới mẻ. Việc sử dụng Phần mềm trả phí miễn phí Giúp người làm công tác tài chính sẽ tiết kiệm thời gian tính lương cho từng nhân viên, đồng thời mang lại hiệu quả và độ chính xác cao. Doanh nghiệp cần sử dụng các chương trình này trong hoạt động kinh doanh để hỗ trợ đắc lực cho việc kinh doanh đạt hiệu quả tối đa.

Đây là tất cả thông tin về Lương từ cấp 3 đến đại học được tính như thế nào?. Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích trong việc hoạch định tiền lương.

Số tiền lương là bao nhiêu? Những điều bạn cần biết về chi phí tiền lương

Mời các bạn xem bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về dự toán lương và các vấn đề liên quan. Nhấp vào liên kết ngay bây giờ.

Số tiền lương là bao nhiêu?

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trên VK '); $ ('#js_share'). add (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" #see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 15172 & cateid = 105 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("#see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("#see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (task () {$ (this) .natia (); $ ('. show_cm '). share (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this). hide (); $ ( ".hiden_cd" .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Công dụng của mỹ phẩm Tretinoin có nồng độ 0,025%, 0,05% và 0,1%. | Vieclam116.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud