HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TNCN NĂM 2020 | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Hướng dẫn lập dự toán thuế TNCN đến năm 2020 Việc đổi mới áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp của cá nhân đã ký hợp đồng lao động (từ 3 tháng trở lên).

I. Xác định thuế suất thuế TNCN

– Đối với hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 2.000.000 đồng thì khấu trừ thuế TNCN 10%, thuộc điều kiện phải ghi tờ khai thuế TNCN.

– Đối với người không cư trú, thường áp dụng cho người nước ngoài, mức khấu trừ là 20% trên tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công.

– Các khóa học được lên kế hoạch theo Lịch trình dành cho cá nhân đã ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.nhãn hiệu thuế (Đầu tiên) Thu nhập thuế / tháng (triệu đồng) (2) Thuế (%) (3) Kế hoạch đánh giá thuế (4)
Đầu tiên Lên đến 5 5 Thuế thu nhập (TNDN) x 5%
2 Nó hơn 5 đến 10 mười TNT x 10% – 250.000 đồng
3 Đó là hơn 10 đến 18 15 TNT x 15% – 750.000 VND
4 Nó hơn 18 đến 32 20 TNT x 20% – 1.650.000 đồng
5 Trên 32 đến 52 25 TNT x 25% – 3.250.000 VND
6 Trên 52 đến 80 30 TNT x 30% – 5.850.000 đồng
7 Hơn 80 35 TNT x 35% – 9,850,000 VND

(Biểu thuế lũy tiến theo quy định tại Công bố số 111/2013 / TT-BTC)

II. CHẤM DỨT THUẾ TNCN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG LEIGA TRONG 3 THÁNG

Nộp thuế thu nhập cá nhân = Thuế thu nhập x Thu nhập chịu thuế (%)

Trong:

Thu nhập chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập(Đầu tiên) – (Bảo hiểm(2) + Vắng mặt(3) + Miễn giảm thuế(4))

Đầu tiên. Tổng thu nhập các khoản thanh toán gồm: tiền công, tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, trợ cấp …

2. Bảo hiểm Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%).

3. Vắng mặt:

– Trợ cấp gia đình:

+ Đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng / tháng.

+ Cho mỗi khách hàng là 4,4 triệu đồng / tháng. (Nên đăng ký người phụ thuộc để giảm thiểu điều kiện gia đình).

– Nhân ái, từ bi giúp đỡ và nghiên cứu.

4. Miễn giảm thuế bao gồm:

– Tiền ăn giữa ca không quá 730.000 đồng / tháng.

Ví dụ: Nếu bạn được hỗ trợ tiền ăn 750.000 đồng / tháng, bạn sẽ được miễn 730.000 đồng, nhưng 750.000 – 730.000 = 20.000 o Thuế TNCN của bạn sẽ bao gồm thu nhập chịu thuế.

– Phụ cấp đồng phục không quá 5.000.000 đồng / năm (Miễn giảm toàn bộ khi chi tiêu)

Ví dụ: Nếu bạn nhận được khoản tiền tiết kiệm là 4.900.000 đồng / năm / người thì bạn sẽ nghỉ hưu toàn bộ.

Nếu bạn nhận được 5.200.000 đồng / năm / người thì được miễn 5.000.000 đồng, 200.000 đồng được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

– Phụ cấp điện thoại, gas, công tác phí (theo Quy chế tài chính / Nội quy của Công ty).

– Thu nhập làm thêm vào cuối tuần, ngày lễ và đêm trả nhiều hơn cuối tuần

Ví dụ: Ban ngày bạn làm 50.000 đồng / giờ nhưng làm thêm ban đêm 70.000 đồng / giờ thì miễn thuế 70.000 – 50.000 = 20.000 đồng.

– Hỗ trợ tiền thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (không bao gồm tiền thuê nhà) …

B. Miễn thuế

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với phạm vi thuế lũy tiến được quy định tại Thông tư số

III. Hãy xem các ví dụ sau để hiểu rõ hơn về cách áp dụng thuế TNCN:

ví dụ 1: Tháng 5 năm 2020 Mr. Khi bạn nhận được thu nhập sau:

  • Mức lương ngày làm việc: 20.000.000 VND
  • Tiền ăn giữa buổi: 500.000 VND
  • Phụ cấp điện thoại: 200.000.000 VND

Tháng này, Mr. Một khoản liên quan đến tình yêu thương, sự giúp đỡ nhân ái …

Ngoài ra, Mr. Một đứa trẻ dưới 18 tuổi và được đăng ký làm người được ủy thác với công ty.

PIT ước tính của Mr. Kể từ tháng 5 năm 2020, nó sẽ là:

1. Tổng thu nhập = 20.000.000 VND + 500.000 VND + 200.000 VND = 20.700.000 vnđ

2. Bảo hiểm

Bảo hiểm chung (8%) = 20.000.000 đồng x 8% = 1.600.000 đồng

Bảo hiểm y tế (1,5%) = 20.000.000 x 1,5% = 300.000 đồng

BHTN (1%) = 20.000.000 x 1% = 200.000 đồng

__________________________________________________________

Tổng cộng = 2.100.000 VNĐ

3. Vắng mặt:

– Chiều dài: 11.000.000 VNĐ

– 1 suất = 4,400,000 VNĐ

Tổng khấu trừ: 15.400.000 VND

4. Miễn = 500.000 (phụ cấp nửa bữa)

Sẽ được, thuế thu nhập (TNDN) = Thu nhập trạng thái – (Bảo hiểm + Các khoản khấu trừ + Miễn thuế)

= 20.700.000 VNĐ – (2.100.000 VNĐ + 15.400.000 VNĐ + 500.000 VNĐ) = 2.700.000 VNĐ

Sau đó, đến giai đoạn đầu tiên của thu nhập thuế của Mr. A (Lên đến 5 triệu đồng).

Dựa trên công thức cho cột (4) cho bước 1 trong Bảng Trình tự, sau đó:

Số thuế TNCN phải nộp = TNT x 5% = 2.700.000 đồng x 5% = 135.000 đồng

Từ đây, cũng có thể chứng minh rằng tiền lương hàng tháng của Mr. Trong khi:

Lượng thức ăn nhận được = Tổng thu nhập(Bảo hiểm + TNCN)

= 20.700.000 VNĐ – (2.100.000 VNĐ + 135.000 VNĐ) = 18.465.000 VNĐ

Ví dụ 2: Vào tháng 6 năm 2020, Mr. M vào thu nhập sau:

o Mức lương ngày làm việc: 50.000.000 VND

phụ cấp bữa ăn ở giữa: 500.000 VND

o Tiền điện thoại: 200.000 VND

Tháng này, ông không cho. Tiền làm từ thiện, từ thiện …

Ngoài ra, Mr. Dành cho 2 trẻ em dưới 18 tuổi đã đăng ký người chăm sóc với công ty.

Ước tính thuế TNCN của Mr. M cho tháng 6 năm 2020 như sau:

1. Tổng thu nhập = 50.000.000 VND + 500.000 VND + 200.000 VND = 50.700.000 vnđ

2. Bảo hiểm:

+ Mức đóng bảo hiểm tổng hợp, bảo hiểm y tế = 20 lần mức đóng cơ sở = 20 x 1.490.000 đồng = 29.800.000 đồng

(Từ ngày 1/7/2018 = 20 x 1.390.000đ = 27.800.000đ)

+ Tiền lương đóng BHTN = 20 lần mức lương tối thiểu vùng = 2 = 20 x 4.420.000 đồng = 88,4 triệu đồng (cao hơn mức lương của ông M là 50.000.000 đồng)

Bảo hiểm chung (8%) = 29.800.000 đồng x 8% = 2.384.000 đồng

Bảo hiểm y tế (1,5%) = 29.800.000 đồng x 1,5% = 447.000 đồng

BHTN (1%) = 50.000.000 đồng x 1% = 500.000 đồng

__________________________________________________________

Tổng = 3,331,000 VND

3. Vắng mặt:

– Chiều dài: 11.000.000 VNĐ

– 2 người phụ thuộc = 2 x 4.400.000 đồng = 8.800.000 đồng

Tổng khấu trừ: 19.800.000 VND

4. Miễn giảm = 500.000 VND (phụ cấp nửa bữa)

Sẽ được, thuế thu nhập (TNDN) = Thu nhập trạng thái – (Bảo hiểm + Các khoản khấu trừ + Miễn thuế)

= 50.700.000 VND – (2.970.000 VND + 16.200.000 VND + 500.000 VND) = 31.030.000 VND

(Từ ngày 1/7/2018 = 50.700.000 VNĐ – (3.331.000 VNĐ + 19.800.000 VNĐ + 500.000 VNĐ) = 27.069.000 vnđ

Sau đó, đến giai đoạn thứ 4 của thu nhập thuế của Mr. M (Trên 18 đến 32 triệu đồng).

Dựa trên công thức cho cột (4) cho bước 4 trong bảng Lịch trình ngành, sau đó:

Số thuế TNCN phải nộp = TNT x 20% – 1.650.000 = (27.069.000 đồng x 20%) – 1.650.000 đồng = 3.763.800 VND

Từ đây, cũng có thể chứng minh rằng tiền lương hàng tháng của Mr. M là:

Tổng thực phẩm nhận được = Tổng thu nhập – (Bảo hiểm + Thuế TNCN)

= 50.700.000 – (3.331.000 VND + 3.763.800 VND) = 43.605.200 VND

Hy vọng với những hướng dẫn và ví dụ về cách tính thuế TNCN mới năm 2020 trên đây, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều trong việc tính toán số thuế TNCN phải nộp.

READ  Black sheep là gì? Những con cừu đen khác biệt của gia đình | Vieclam116.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud