Hướng dẫn tạo mẫu báo cáo tiến độ thực hiện dự án mới nhất | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

1. Mục đích của việc viết báo cáo kết quả hoạt động

Ở nhiều dự án, nhất là những dự án lớn, thời gian thực hiện kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm; Các nhà quản lý và nhà thầu được yêu cầu phải luôn cập nhật các thông tin liên quan đến tiến độ của dự án để cập nhật liên tục về tiến độ của dự án, doanh nghiệp hoặc tổ chức đó.

Các nhà thầu hoặc người quản lý dự án cần phải luôn chuẩn bị ví dụ báo cáo tiến độ công việc tùy từng thời điểm hoặc từng thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc các cơ quan chức năng của Chính phủ.

Mục đích của việc viết dự thảo báo cáo tiến độ dự án
Mục đích của việc viết dự thảo báo cáo tiến độ dự án

Thông qua báo cáo đó, nhà đầu tư có thể đưa ra những đánh giá, nhận xét về mức độ hoạt động. Nếu khối lượng công việc tiến triển tốt thì thời gian thực hiện sẽ được mở rộng và đẩy nhanh với mục tiêu đạt được thời gian cụ thể và rút ngắn thời gian thực hiện hơn dự kiến. Nếu công việc không ổn định, cần điều tra nguyên nhân và lập phương án để thực hiện công việc một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, báo cáo tiến độ thực hiện dự án còn được sử dụng cho mục đích thống kê các chi phí phát sinh của dự án trong quá khứ; có kế hoạch sử dụng chi phí hợp lý để sử dụng tốt nguồn ngân sách, tránh lãng phí vào những mục đích không hợp lý.

Thông qua báo cáo đó, người quản lý dự án cũng có thể đưa ra những đánh giá về nhóm thực hiện dự án và đưa ra các khuyến nghị cho giai đoạn làm việc tiếp theo.

2. Hướng dẫn cách viết bản thảo báo cáo tiến độ dự án

2.1. Điểm khởi đầu của dự án là báo cáo tiến độ

Giai đoạn ban đầu của dự thảo báo cáo tiến độ dự án bao gồm các thông tin sau: cơ quan hành chính, cơ quan thực hiện (tổ chức hoặc đơn vị), tên nước, tên và tiêu đề của báo cáo, người nhận mẫu báo cáo tiến độ. Nội dung của phần đầu tiên được chia thành 2 cột, một bên là ngành hành chính và hành pháp ở bên trái và tên và từ ngữ quốc gia ở bên phải.

Về cơ quan hành chính: Tác giả nêu tên cơ quan hành chính cấp huyện nơi thực hiện dự án. Ví dụ dự án nằm trên địa bàn tỉnh Nam Định thì ghi là UBND tỉnh Nam Định.

Điểm khởi đầu của dự án là báo cáo tiến độ
Điểm khởi đầu của dự án là báo cáo tiến độ

Về cơ quan (đơn vị, tổ chức): Tác giả cần nêu tên doanh nghiệp của mình trực thuộc cơ quan. Ví dụ: Công ty tư nhân A, Công ty cổ phần B, Công ty trách nhiệm hữu hạn C, …

Về tiêu đề và tiêu ngữ: Viết như các văn bản hành chính khác.

Về tiêu đề của báo cáo: BÁO CÁO THỰC HIỆN

Về nội dung: Tùy theo đối tượng hoặc cơ quan báo cáo, tác giả sẽ chuyển thể nội dung cho phù hợp. Ví dụ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2.2. Nội dung của báo cáo tiến độ dự án

2.2.1. Tên dự án

Tác giả điền tên dự án được giao thực hiện. Các mục trong báo cáo tiến độ sẽ được đánh số từ 1 đến hết. Do đó, tên của dự án nên được viết như sau:

“vị trí duy nhất. Tên dự án: D – Khu dự án công nghiệp Nam Định”

2.2.2. Nhà trọ

Chủ nhiệm đề tài cần có các thông tin sau: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, số điện thoại di động. Gợi ý viết:

“2. Nhà trọ:

– Liên doanh xây dựng NA

– Địa chỉ: xã a, huyện b, huyện c

– Điện thoại: (03) 673910 Fax: 032654xxxx ”

Giới thiệu các vấn đề về cách viết báo cáo
Giới thiệu các vấn đề về cách viết báo cáo

2.2.3. Thông tin về trưởng dự án

Trong phần này, tác giả phải điền đầy đủ thông tin về họ và tên, nghề nghiệp học tập (bằng cấp), đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại (phone). Mục tiêu của người quản lý dự án là người quản lý chính thức hoặc người chỉ đạo định hướng công việc đó. Gợi ý viết:

“3. Thông tin về trưởng dự án:

– Họ và tên: Lương Nam Anh

– Nhóm thực hiện: Liên doanh NA Builders

– Địa chỉ: xã a, huyện b, huyện c

– Điện thoại: (03) 673910 Fax: 032654xxxx ”

2.2.4. Hợp đồng thực hiện

Hợp đồng thực hiện bao gồm các thông tin sau: số lượng hợp đồng, ngày ký hợp đồng và thời hạn của hợp đồng. Gợi ý viết:

“4. Hợp đồng thực hiện:

Không. 35 ngày 22 tháng 11 năm 2020

Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng, từ tháng 12 đến hết tháng 2 ”

Giới thiệu các vấn đề về cách viết báo cáo
Tham khảo các chủ đề về cách viết báo cáo sang phần tiếp theo

2.2.5. Công việc chính đã hoàn thành

Công việc chính được thực hiện bao gồm các thông tin sau: thời gian ghi chép, các khoản hoàn thành và hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành. Gợi ý viết:

“5. Các công việc chính thực hiện (từ ngày 01 tháng 12 năm 2020 đến ngày 01 tháng 01 năm 2021)

5.1. Nội dung hoàn chỉnh

– Hoàn thành xây dựng các cơ sở nhà máy dệt, kinh doanh nhựa, sản xuất nông, lâm nghiệp.

– Máy lọc nước lắp mới toàn dự án.

– Maea …

5.2. Các vấn đề chưa hoàn thành

– Việc xây dựng các nhà máy điện vẫn chưa hoàn thiện.

– Đường trong khu thương mại chưa hoàn thiện.

– Nó vẫn chưa kết thúc… “

Xác định nội dung của dự án đã hoàn thành
Xác định nội dung của dự án đã hoàn thành

2.2.6. Kết quả

Tác giả nên đưa thông tin về các kết quả đạt được thông qua việc thực hiện dự án trong kỳ báo cáo dự án. Mẹo viết:

“6. Kết quả

– Các ngành dệt may, nhựa và rau quả có thể bắt đầu cung cấp và đi vào hoạt động vào đầu tháng Giêng.

-… “

2.2.7. Điều kiện sử dụng vốn

Các khoản chi bao gồm các thông tin sau: thu nhập tổng hợp, tổng tài sản trong kỳ báo cáo, tài sản trong kỳ báo cáo., Chi phí, hoàn thành, hoàn thành và đang thực hiện. Ngoài ra, có thể có thêm thông tin về các nguồn khác khi chúng có sẵn. Mẹo viết:

“7. Chi phí:

7.1. Ngân sách:

một. Kinh phí cho phép: 1.000.000.000 VND

– Tổng kinh phí phân bổ trong kỳ báo cáo: 600.000.000 đồng

– Số tiền trong kỳ báo cáo: 300.000.000 đồng

e. Tổng chi phí trong kỳ báo cáo: 200.000.000 đồng

– Đối với thành phẩm: 150.000 VND

– Đối với tính bền vững: 50.000 đồng

7.2. Điền vào chỗ trống:

một. Tổng doanh thu: 500.000.000 VND

e. Tổng chi phí trong kỳ báo cáo:

– Đối với thành phẩm: 400.000.000 đồng

– Đối với các trường hợp tiếp tục: 100.000.000 đồng ”

2.2.8. Tự đánh giá

Tác giả nên tự mình đánh giá kết quả mà mình đạt được trong kỳ báo cáo đó. Cần có sự đánh giá khách quan về khả năng thực hiện công việc của tổ chức, đội nhóm hoặc công ty. Mẹo viết:

“8. Tự đánh giá

– Hoàn thành công việc theo kế hoạch.

– Rút ngắn thời gian thực hiện xuống còn 1 tháng thay vì 2 tháng như kế hoạch.

– Sử dụng ngân sách một cách hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động.

2.2.9. Mong

Tùy thuộc vào tình trạng và điều kiện thực hiện, mỗi nhà quản lý được yêu cầu trình và lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo về thời gian thực hiện dự án cũng như việc sử dụng ngân sách cho tương lai. Từ đó, kỳ sau, người quản lý dự án sẽ có cơ sở để cá nhân đánh giá hiệu quả của toàn bộ sự phát triển.

Hy vọng rằng mùa giải tới
Hy vọng rằng mùa giải tới

2.2.10. Đăng kí

Trong văn bản này, tác giả có thể đề cập đến những gợi ý thay đổi nhiều thứ trong dự án: tăng cường ngân sách, cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên, mở rộng công tác bảo trì.

Dựa trên tình hình thực tế trong quá trình phát triển và các cá nhân thực hiện công việc, sẽ cần đưa ra các khuyến nghị phù hợp với mục đích thúc đẩy và phát triển các dự án.

2.3. Kết quả báo cáo tiến độ dự án

Phần cuối cùng của báo cáo tiến độ dự án mẫu bao gồm các thông tin sau: thời gian viết báo cáo, chữ ký của người quản lý dự án (bên trái), chữ ký của người quản lý dự án của trưởng dự án (ở bên phải).

3. Kết luận

Khi viết ví dụ báo cáo tiến độ công việc, tác giả được yêu cầu đảm bảo rằng bảng báo cáo là tài liệu quản lý theo đúng quy định. Thông tin được cung cấp phải chính xác và trung thực trong bối cảnh của công việc. Tránh các lỗi như chính tả, trình bày sai, phông chữ và quá nhiều mực khi viết báo cáo.

Ngày nay, có rất nhiều chương trình việc làm được sử dụng để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Nếu bạn là người quản lý dự án hoặc nhóm dự án, bạn có thể xem các chương trình này để thúc đẩy các dự án được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Đây là toàn bộ văn bản về ví dụ báo cáo tiến độ công việc. Hy vọng rằng sau bài viết này, các bạn sẽ tự tin hơn rằng mình có thể tự làm một mẫu báo cáo thông dụng nhất cho riêng mình.

Ví dụ về Báo cáo Hiệu suất Mục tiêu của Công ty – Giao hàng Miễn phí

Bài viết sau đây sẽ tóm tắt thông tin về mô hình báo cáo của công ty. Bấm vào liên kết để xem những tin tức mới nhất.

Báo cáo mẫu về việc thực hiện các mục tiêu của Công ty

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trên VK '); $ ('#js_share'). add (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" #see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 15427 & cateid = 243 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("#see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("#see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd" .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('.show_cd'). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Designer là gì? Cơ hội nghề nghiệp của Designer như thế nào? | Vieclam116.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud