Kiểm soát nội bộ là gì? Các loại kiểm soát nội bộ của một tổ chức | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

Nhiệm vụ của Tổng giám đốc

1. Quản trị nội bộ – Quản trị địa phương là gì?

1.1. Ý tưởng

Đối với bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần đảm bảo hệ thống địa phương ổn định làm nền tảng để xây dựng, phát triển và ổn định vị thế của mình trên thị trường khắc nghiệt. Còn kiểm soát nội bộ – Internal control, bạn có thể hiểu đơn giản, là việc tổ chức hệ thống dựa trên các thủ tục, quy định hoặc quy trình do các nhà phát triển đặt ra liên quan đến quản lý doanh nghiệp, tài chính, nhân sự, sản xuất – kinh doanh … Nhờ quản lý nội bộ, doanh nghiệp đã tránh được rủi ro và giảm bớt tổn thất ở một khía cạnh nào đó. Đồng thời, nó đã cải thiện tính toàn vẹn, chính xác và rõ ràng của các báo cáo tài chính, và một phần phản ánh việc tuân thủ pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của công ty.

READ  Phiếu trả lời trắc nghiệm 50 câu PDF, Word | Vieclam116.vn
Kiểm soát nội bộ - Kiểm soát nội bộ là gì?
Kiểm soát nội bộ – Kiểm soát nội bộ là gì?

Điều này chứng tỏ kiểm soát nội bộ có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, đặc biệt là một doanh nghiệp mới. Bởi vì quản lý rủi ro và cải thiện hoạt động kinh doanh là một vấn đề cấp bách cơ quan nó phải được hoàn thành. Và kiểm soát nội bộ là một trong những kỹ năng mà người quản lý cần có, vì họ là người chỉ đạo quá trình. Người đó cần hiểu rõ tình hình hoạt động và dựa vào đó để tìm cách kiểm soát nội bộ: Xây dựng biểu đồ kiểm soát, chính sách, xác định rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro của quá trình sản xuất và mua bán.

Hành chính tại Hồ Chí Minh

1.2. Những điểm chính trong quá trình xây dựng và thực hiện chỉ dẫn nội bộ

Đối với mỗi doanh nghiệp, có các quy định, phương pháp mô hình phát triển hoặc kiểm soát nội bộ khác nhau. Tuy nhiên, để triển khai hệ thống hài lòng nội bộ, bạn cũng cần đảm bảo các yếu tố quan trọng như:

– Môi trường làm việc: mục tiêu, xa lạliêm chính, phân công trách nhiệm rõ ràng;

– Các thủ tục và hướng dẫn nội bộ: được công bố rõ ràng bằng văn bản trong công ty và mọi nhân viên phải tuân thủ các quy tắc;

– Hoạt động nguy hiểm: Kiểm tra chi tiết từng nhân viên; tất cả các giao dịch phải dựa trên sự ủy quyền thích hợp; Các giao dịch quan trọng cần được lập thành văn bản và công bố bằng văn bản

1.3. Vai trò của kiểm soát nội bộ

Theo quy định của Luật Phát triển Việt Nam, các Công ty TNHH MTV và CP nếu có trên 11 cổ đông thì phải thành lập Hội đồng quản trị. Nó cũng chỉ ra một số vai trò và tầm quan trọng của hệ thống cục bộ đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy, vai trò cụ thể của kiểm soát nội bộ – Kiểm soát nội bộ là gì?

Đầu tiên là tuân thủ các chính sách và quy trình của công ty trong phạm vi quản lý; cũng như chính sách và thực tiễn viết. Chuyên ngành: báo cáo tài chính và báo cáo quản lý kinh doanhCác

Bước thứ hai là xác định các rủi ro, sau đó đưa ra nguyên nhân và giải pháp của những rủi ro đó.

Thông thường, chính quyền địa phương sẽ thực hiện nhiệm vụ báo cáo cấp trên về hiệu quả sử dụng nội bộ. Vì nó là yếu tố mà doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên.

1.4. Điều gì xảy ra khi hệ thống nội bộ của một công ty mạnh?

Điều gì xảy ra khi hệ thống nội bộ của một công ty mạnh?
Điều gì xảy ra khi hệ thống nội bộ của một công ty mạnh?

Có lẽ nội dung chia sẻ trên có thể trả lời câu hỏi này nhưng nó chưa phải là câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất. Bởi vì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng vậy, có một hệ thống địa phương mạnh có nghĩa là tổ chức đó có một nền tảng tốt mà nó có thể dựa vào đó để xây dựng, duy trì và phát triển thành một tổ chức toàn diện. .

Tuy nhiên, đó chỉ là những điều bạn chưa chứng minh được, phải không? Dưới đây, Thanh Hồng sẽ chia sẻ với bạn những lợi ích mà hệ thống quản lý nội dung mang lại cho doanh nghiệp của bạn:

– Đảm bảo tính đúng đắn, chính xác và rõ ràng của các số liệu trong báo cáo tài chính;

– Giảm rủi ro về: gian lận / trộm cắp (bên thứ ba hoặc nhân viên của công ty), sai sót; việc tuân thủ các thông lệ kinh doanh và các quy định về phát triển thiết bị… khiến công ty bị thiệt hại.

– Tạo dựng niềm tin cho các cổ đông và các nhà đầu tư ở nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn tài chính

2. Các loại hình và giải pháp quản lý phù hợp trong các doanh nghiệp

2.1. Mua và đổi quyền sở hữu

– Kê khai kịp thời: Trước khi nộp hồ sơ vào ngày phát hành hoặc nếu không, cần phải có giấy tờ tùy thân của Khách hàng.

– Nhận hướng dẫn theo điều kiện và điều khoản: Tem chuẩn có chữ số đầu tiên và chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền khi nhận đơn hàng.

– Sử dụng hệ thống tín dụng và kiểm tra chất lượng tín dụng: Khách hàng và người cho phép hạn mức mua hàng không được là cùng một người. Vai trò và chức năng của hai văn phòng này nên riêng biệt.

– Cung cấp đúng số lượng và chủng loại sản phẩm cho đúng khách hàng: Các thông tin cung cấp phải được đánh số thứ tự, ngoài ra phải có hồ sơ về số lượng đã giao và để khách hàng có thể bổ sung thêm thông tin.

– Ghi chép đầy đủ và chính xác các giao dịch tiền mặt: Khuyến khích khách hàng chuyển thanh toán, kiểm tra tiền mặt độc lập, ghi chép các giao dịch tiền mặt, sử dụng tiền để đo lường chính xác …

Chức năng kiểm soát nội bộ

2.2. Cơ quan tiếp thị địa phương là gì?

Cơ quan tiếp thị địa phương là gì?
Mua sắm địa phương

– Chỉ người có thẩm quyền mới được lập hồ sơ mua: Nộp và đánh số vào mẫu, ký duyệt cho người đủ điều kiện; Cải thiện hồ sơ.

– Ngăn chặn gian lận trong đơn hàng của khách: Tách chức năng đặt hàng và mua hàng, bộ phận bán hàng sẽ độc lập với các bộ phận khác, các đơn hàng nên được đánh số …

– Quản lý việc nhận hoa hồng trái phép từ khách hàng: Sử dụng phương pháp yêu cầu ít nhất ba báo giá từ ba công ty độc lập; thay đổi trạng thái của nhân viên kinh doanh theo thời gian; đưa ra biện pháp kỷ luật mạnh mẽ trong trường hợp vi phạm quy định.

– Lấy đúng sản phẩm: Phân chia nhiệm vụ lấy đúng sản phẩm từ việc bán hàng; Phải lập biên lai đánh số trước mỗi khi công ty bán hàng nhận hàng; đo lường hàng hóa; Kiểm tra cẩn thận; phiếu nhận hàng gửi phòng kế toán và có đầy đủ chữ ký.

– Giữ lại các hóa đơn kép / song từ khách hàng: Các hóa đơn phải được đánh số thứ tự theo đơn hàng và số tham chiếu mua hàng.

– Thanh toán chính xác tiền bán hàng: Bộ phận bán hàng phải thông báo cho bộ phận điều tra về các vấn đề tài chính (chiết khấu, hoàn tiền, …); Trước tiên phải đánh số séc, ngân phiếu và lệnh chuyển tiền để hiển thị các hóa đơn đã thanh toán hoặc chưa thanh toán.

2.3. Quản lý dữ liệu và tài sản cố định

– Bảo vệ kiểm toán: Kiểm toán viên và thủ quỹ phải được giám sát; hàng hóa xuất nhập kho phải có phiếu nhập xuất kho có chữ ký của người ký gửi, đánh dấu bảng kê để không thất lạc hàng hóa, sử dụng phiếu điều chuyển hàng hóa; Nếu có sự khác biệt, hãy kiểm tra nó.

– Duy trì đăng ký đầy đủ tài sản cố định: Phòng kế toán lưu giữ sổ đăng ký tài sản cố định để đối chiếu và đăng ký tài sản cố định; thực hiện kiểm toán định kỳ tất cả các tài sản cố định; đổi mới đăng ký tài sản cố định.

Kế toán doanh nghiệp thực hành

2.4. Quản lý tiền mặt và tài khoản ngân hàng

– Quản lý tiền mặt: Thành lập quầy thu ngân – quản lý thu chi tiền mặt; đặt giới hạn thanh toán; Thường xuyên kiểm tra số tồn quỹ trên sổ cái và sổ quỹ do thủ quỹ lập; Kế toán và thủ quỹ đang làm việc chăm chỉ.

– Cải tiến Ngân hàng: Cải thiện số dư trên thông tin ngân hàng với số dư trên sổ cái do người có thẩm quyền kiểm tra (không tham gia vào quá trình hoặc kế toán). Nếu biết được sự khác biệt thì cần so sánh với các khoản thu và chi có liên quan tại thời điểm thực hiện các thỏa thuận xử lý.

– Quản lý nhân viên thực hiện chuyển / rút tiền khi chưa được phép: Tăng quy trình ký đối với các trường hợp chuyển tiền vượt quá số lượng ‘Kế toán trưởng / Giám đốc tài chính / Tổng giám đốc.

2.5. Quản lý hệ thống thông tin

Quản lý hệ thống thông tin
Quản lý hệ thống thông tin

– Cho phép truy cập hồ sơ công ty: Tổ chức thông tin nhân viên, từng người sử dụng chung tài khoản để thực hiện nhiệm vụ; mỗi người được tiếp cận với nhiều nguồn tài nguyên khác nhau; lưu trữ toàn bộ lịch sử các thao tác sửa / xóa / thêm hoặc có thể chặn các quyền chưa kết nối để không ảnh hưởng đến quy trình kiểm soát nội bộ.

– Bảo vệ hồ sơ và hồ sơ của công ty: Sao lưu các bản sao lưu của các tập tin và hồ sơ; Quá trình quay lại phải được lên kế hoạch chi tiết; Dữ liệu quan trọng phải được lưu trữ trong một máy chủ trung tâm dựa trên mạng (sử dụng RAID); và không nên được lưu trữ trên các máy tính cá nhân.

– Bảo vệ hệ thống máy tính của bạn: Cài đặt phần mềm diệt vi rút, không vận hành bất kỳ phần mềm nào mà không có sự cho phép / truy cập của bạn mà không có sự cho phép của người quản lý CNTT thích hợp.

Tìm việc làm

Mỗi doanh nghiệp chọn cách tiếp cận địa phương của riêng mình, tùy thuộc vào văn hóa, quy tắc và mục tiêu kinh doanh của tổ chức. Tuy nhiên, với những thông tin chia sẻ trên đây về Kiểm soát nội bộ là gì? Hi vọng mang lại giá trị cho bạn!

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trên VK '); $ ('#js_share'). add (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" #see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 7609 & cateid = 53 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("#see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("#see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (task () {$ (this) .natia (); $ ('. show_cm '). share (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this). hide (); $ ( ".hiden_cd" .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud