Kỹ năng nhận biết các dạng biểu đồ trong đề thi Địa lý THPT quốc gia | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý có rất nhiều câu hỏi. Yêu cầu người tham gia chọn biểu đồ thích hợp nhất. Phần này sẽ có các mẹo giúp thí sinh dễ dàng chọn đáp án chính xác. Bạn có thể xem cách xác định loại biểu đồ bên dưới.

1 / Biểu đồ tốt

  • Khi nêu vấn đề nó cho thấy cấu trúc, tỷ lệ, tỷ lệ và màu sắc của đối tượng
  • Khung thời gian chỉ từ 1-2 năm.

Cơ cấu tổ chức doanh thu du lịch theo khu vực kinh tế nước ta năm 2010 và 2016 (%)

2 / Biểu đồ đường

Khi được hỏi, chủ đề phản ánh sự thay đổi, phát triển, trưởng thành, hoàn thiện của các vấn đề khác nhau trong đơn vị trong những năm qua.

GDP của Philippines, Thái Lan và Việt Nam giai đoạn 2010-2016

3 / Biểu đồ cột

Khi bài toán được yêu cầu chỉ ra sự thay đổi của một đối tượng trong nhiều năm hoặc so sánh các đối tượng khi các đơn vị của mỗi năm giống nhau. Ví dụ chẳng hạn như biểu đồ so sánh về dân số, diện tích … hầu hết các quận, biểu đồ so sánh về điện của một địa điểm trong nhiều năm …

4 / Biểu đồ miền

Khi câu hỏi bài toán thể hiện rõ sự thay đổi cơ cấu thì nhóm là hai hoặc ba nhóm trường hợp có từ 3 năm trở lên. Ví dụ tỷ lệ xuất nhập khẩu, cân đối xuất nhập khẩu …

READ  Tìm Hiểu 6 Công Cụ Digital Marketing Phổ Biến Nhất | Vieclam116.vn

5 / Biểu đồ tích hợp

Biểu đồ kết hợp các hàng và cột: Khi bài toán được cho là hiển thị các đối tượng khác nhau về đơn vị nhưng có góc nhìn của nhau. Hoặc vấn đề là ba hoặc nhiều loại thông tin cần được biểu diễn trên cùng một biểu đồ. Ví dụ Biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ lao động, nông nghiệp và chi phí sản xuất của Việt Nam.

6 / Biểu đồ cột xếp chồng

Khi bài toán yêu cầu thể hiện tốt nhất kích thước và cấu trúc của thùng máy (tính theo tỷ lệ phần trăm tuyệt đối).

Susi

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_tagosition ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image: "min_min" resize_image: " 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_obile 0, "resize_mobile_ize_news", 0, resize_mobile_news: 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated, "setting_cache_show" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud