Mô tả công việc chuyên viên hành chính tổng hợp | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận, phòng ban, liên lạc với các phòng ban trong cùng một doanh nghiệp, đảm bảo công việc của văn phòng diễn ra suôn sẻ. Mặc dù vị trí này không áp dụng cho các kỹ năng kỹ thuật, nhưng nó là một mắt xích rất quan trọng trong tất cả các doanh nghiệp. Để hiểu rõ vai trò chính của họ, HRchannels sẽ gửi cho bạn một bản thông tin nghiệp vụ hành chính công bởi bài đăng của ngày hôm nay.

Biên tập viên biên tập

I. Về chức danh chuyên viên quản lý nhà nước

Chuyên viên Hành chính tổng hợp là chức danh trực thuộc Phòng Hành chính tổng hợp. Tại đây, các chuyên viên sẽ chịu trách nhiệm sắp xếp tất cả các thủ tục giấy tờ, phong bì, hồ sơ thông tin hành chính, thông tin liên lạc,… tại các bộ phận chuyên môn.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, quản lý chung sẽ bao gồm các chức năng của bộ phận nhân sự, nhưng đối với các doanh nghiệp và công ty lớn thì sẽ có sự tách bạch rõ ràng. Vì vào thời điểm đó, khối lượng công việc của một chuyên viên quản lý khá nhiều và họ cần tập trung để hoàn thành tốt nhất công việc.

READ  Nhập dữ liệu | vLance | Vieclam116.vn

cái này đến cái khác

II. Mô tả Giám đốc Dịch vụ Chuyên nghiệp

Mỗi bộ phận kỹ thuật sẽ thực hiện chức năng riêng, riêng bộ phận quản lý chung, nhân viên kỹ thuật thực hiện các công việc hành chính và bốn ‘lẽ cho tất cả các phòng ban, bộ phận. Như vậy đủ biết rằng khối lượng công việc, đặc biệt là các nhiệm vụ điển hình trong hệ thống quản lý kỹ thuật như sau:

1. Chức năng quản trị

Các công việc hành chính sau đây sẽ do chuyên viên hành chính thực hiện hàng ngày:

  • Nhận thư và cuộc gọi điện thoại và chuyển chúng đến bộ phận thích hợp

  • Viết các giấy tờ, quy chế, hợp đồng theo sự phân công

  • Sao chép hồ sơ và cung cấp cho các cá nhân, bộ phận theo yêu cầu của cấp quản lý