Ngành Quản lý nhà hàng khách sạn thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành quản lý nhà hàng khách sạn | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem
Iunivesete KHỐI NGHIÊN CỨU – NGUYÊN TẮC PHÍA BẮC Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

+ Quản lý các khách sạn quốc tế

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D09: Toán, Sử, Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

Đại học thương mại

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Công nghiệp Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học lâm nghiệp

+ Quản lý nhà hàng

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

C15: Văn, Toán, Khoa học xã hội

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

C15: Văn, Toán, Khoa học xã hội

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Ngoại thương

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Viện Đại học Mở Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Thủ đô Hà Nội

+ Quản lý khách sạn

D15: Văn, Địa, Anh

READ  Check out là gì? Những kiến thức cơ bản nhất về check out | Vieclam116.vn

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Thành Đô

+ Quản lý khách sạn

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Thái Nguyên

+ Quản lý khách sạn và du lịch chất lượng cao

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

C04: Viết, Toán, Địa lý

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hạ Long

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

+ Quản lý nhà hàng, ẩm thực

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Đại học Công nghệ Đông Á

+ Quản lý khách sạn

D14: Văn, Sử, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D15: Văn, Địa, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

TRANG TRONG SOTO Trường Đại học Bách Khoa TP.

+ Quản lý nhà hàng, ẩm thực

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Kinh tế TP.

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Bách khoa Tp.

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

+ Quản lý nhà hàng, ẩm thực

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

tiếp thị tài chính đại học
READ  Thông tin tổng quan ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | Vieclam116.vn

+ Quản lý khách sạn

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D72: Viết, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

+ Quản lý nhà hàng và ẩm thực

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D72: Văn học, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh

D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Hồ Chí Minh Đại học Fausia TP.

+ Quản lý khách sạn

A01: Toán, Lý, Anh

C01: Viết, Toán, Lý

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

+ Quản lý nhà hàng, ẩm thực

A01: Toán, Lý, Anh

C01: Viết, Toán, Lý

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP.

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

+ Quản lý nhà hàng, ẩm thực

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.

+ Quản lý nhà hàng, ẩm thực

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Tất Thành

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

+ Quản lý nhà hàng, ẩm thực

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.
READ  Nghề Graphic Design (Thiết kế đồ họa) là gì? Hướng đi nào cho Designer yêu nghề? | Vieclam116.vn

+ Quản lý khách sạn

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

A01: Toán, Lý, Anh

D14: Văn, Sử, Anh

D15: Văn, Địa, Anh

trường đại học quốc tế Hồng Bàng

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

+ Quản lý nhà hàng, ẩm thực

A01: Toán, Lý, Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Văn Hiến

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

C04: Toán, Viết, Địa lý

Đại học Văn Lang

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D03: Viết, Toán, Pháp

Đại học Hoa Sen

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

D03: Toán, Viết, Tiếng Pháp

D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Quản lý nhà hàng và thực phẩm

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

D03: Toán, Viết, Tiếng Pháp

D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

ITULAFONO Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Đại học Quy Nhơn

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

Đại học Nha Trang

+ Quản lý khách sạn

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Phan Thiết

+ Quản lý khách sạn

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud