Nhiệm vụ, chức năng và trách nhiệm | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

Công việc hỗ trợ khá ‘hot’, được nhân viên quan tâm rất nhiều, trong đó ACEO tâm đắc nhất. Bạn biết gì về công việc này? Nhiệm vụ và chức năng của chúng là gì? Hãy cùng nghiên cứu câu chuyện dưới đây.

Trợ lý giám đốc điều hành là gì?

Trợ lý Tổng Giám đốc (ĐHCĐ), là những người thường xuyên đồng hành cùng Tổng Giám đốc trong công việc, có thể được coi là trợ thủ đắc lực giúp giải quyết các tình huống. Để hoạt động tốt, ĐHCĐ cần kết hợp nhiều kỹ năng, trong đó quan trọng nhất là kỹ năng tổ chức, kỹ năng kỹ thuật, máy tính và vi tính, kỹ năng giao tiếp.

ĐHCĐ đưa ra một số nhiệm vụ hành chính. Giám đốc điều hành có thể đưa ra các căn cứ dựa trên nhu cầu cá nhân hoặc các chính sách của công ty, thông thường Trợ lý Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm tạo ra các sắp xếp, hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của Giám đốc, …

Nhiệm vụ của Trợ lý Tổng Giám đốc.

>>> Xem thêm: Nhiệm vụ và chức năng của Trợ lý Giám đốc

Các chức năng của ACEO

Kỹ năng hỗ trợ

Trợ lý phải hoạt động như một đầu mối liên lạc giữa Giám đốc và Hội đồng quản trị. Lập kế hoạch, kỷ niệm trình tự quan trọng cho Tổng giám đốc. Điều phối chương trình ban đầu và tổng thể công ty, hỗ trợ lên lịch trình, các cuộc họp và sự kiện của Tổng giám đốc.

READ  Sửa lỗi gõ tiếng Việt trên Unikey khi viết CV | Vieclam116.vn

Tham mưu cho Giám đốc và Giám đốc ghi chép, làm việc, theo dõi các vấn đề liên quan theo chức năng, thẩm quyền, không vượt quá sự cho phép của Giám đốc. Ngoài ra, ĐHCĐ cũng khuyến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các chỉ đạo của người điều hành. Thay mặt Giám đốc giải quyết các vấn đề phát sinh khi cần thiết. Lập kế hoạch và chuẩn bị cho các chuyến công tác của Giám đốc.

Công việc quản lý và giám đốc

Với vai trò là Trợ lý Giám đốc điều hành, việc hiểu rõ các hoạt động điều hành là vô cùng quan trọng, ĐHCĐ cần sắp xếp các giấy tờ, tài liệu một cách khoa học và chuyên nghiệp để có thể đứng ra chuyển tiếp cho Giám đốc bất cứ lúc nào.