Những điều cần biết về ngành Quan hệ quốc tế | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

A – KHỐI HỌC TẬP HIỂU

A1. Khối kiến ​​thức giáo dục phổ thông

Đầu tiên

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối phản loạn của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Quy tắc chung

6

Kỹ năng yếu

7

Tiếng anh 1

số 8

Tiếng anh 2

9

Tiếng anh 3

mười

Tiếng anh 4

11

Nhật Bản 1

thứ mười hai

Nhật Bản 2

13

Nhật Bản 3

14

Nhật Bản 4

15

Huấn luyện an toàn

16

A2. Kinh tế tổng hợp – Khối chung

Đầu tiên

2

Nghiên cứu chung

3

Tâm lý học chung

4

Gần đúng

5

Lịch sử thế giới

B – KHỐI TRƯỜNG HỢP TÁC

Kiến thức cơ bản về ngành và phân khúc ngành

Đầu tiên

Nghiên cứu khoa học

2

Truyền phát và thông tin bên ngoài

3

kinh tế xã hội

4

Liên kết quốc tế

5

Trình tự các bài báo

6

Luật quốc tế (thông luật, luật quốc tế)

7

Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam

số 8

Địa chính trị – Kinh tế

khối đèn công nghiệp

Đầu tiên

Giới thiệu về Lý thuyết Ngoại giao và Quan hệ Quốc tế

2

Chính sách Việt Nam I

3

4

Lịch sử quan hệ quốc tế I

5

Liên kết quốc tế

6

chính sách của Việt Nam II

7

Lịch sử quan hệ quốc tế II

số 8

Tổ chức quốc tế

9

Tổ chức quốc tế

Khối ánh sáng đặc biệt

Đầu tiên

2

3

Dịch vụ thư ký văn phòng

4

Những lo ngại về an ninh ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

READ  6 điều bạn nhất định phải biết khi theo đuổi ngành kiến trúc | Vieclam116.vn

5

Đặc sản Nhật Bản
(Nhật Bản 5/6)

6

Tiếng anh đặc biệt
(SE5; SE6; SE7; SE8)

7

Các vấn đề toàn cầu trong quan hệ quốc tế

số 8

Truyền thông và công khai

Quan hệ kinh tế đối ngoại

Đầu tiên

Thuế và hệ thống thuế

2

3

Ngoại thương (thương mại, vận tải, bảo hiểm)

4

5

Đặc sản Nhật Bản
(Nhật Bản 5/6)

6

Tiếng anh đặc biệt
(KT5; KT6; KT7; KT8)

7

Luật kinh doanh quốc tế

số 8

Đầu tiên

2

3

Ngoại thương (thương mại, vận tải, bảo hiểm)

4

Lôgic học

5

Đặc sản Nhật Bản
(Nhật Bản 5/6)

6

Tiếng anh đặc biệt
(KT5; KT6; KT7; KT8)

7

Khởi nghiệp

số 8

Quan hệ công chúng và truyền thông

Đầu tiên

Truyền thông và công khai

2

Loại nhà văn

3

4

Ứng dụng mạng xã hội

5

Đặc sản Nhật Bản
(Nhật Bản 5/6)

6

Tiếng anh đặc biệt
(QT5; QT6; QT7; QT8)

7

Công việc giao tiếp

Ví dụ về cộng tác, chuyên nghiệp (Đào tạo chuyên nghiệp)

Báo cáo Tốt nghiệp / Hiệu suất

C – KHỐI ĐÈN ĐIỆN TỬ

Chọn 1

Đầu tiên

Văn hóa tổ chức

2

Thị trường kinh tế

3

Quản lý tín hiệu

4

Khoa học chính trị đại cương

Lựa chọn 2

Chuyên ngành quan hệ đối ngoại

Đầu tiên

An ninh và Xung đột trong Quan hệ Quốc tế

2

chính sách đối ngoại của các nước lớn

3

4

Phân tích các yếu tố quốc tế

5

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Đặc biệt: Kinh tế đối ngoại

Đầu tiên

2

chính sách đối ngoại của các nước lớn

3

4

Đánh giá quốc tế

READ  Top 33 Mẫu bìa hợp đồng kinh tế file Word | Vieclam116.vn

5

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế

Đầu tiên

Luật kinh doanh quốc tế

2

chính sách đối ngoại của các nước lớn

3

4

Phân tích các yếu tố quốc tế

5

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Chuyên ngành: Truyền thông và Truyền thông

Đầu tiên

Truyền thông Tiếp thị

2

chính sách đối ngoại của các nước lớn

3

4

Phân tích các yếu tố quốc tế

5

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image: "min_min" resize_image: " 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated, "setting_cache_show" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud