Những điều cần biết về ngành Quản lý tài nguyên và môi trường | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Một

HIỂU BÁC SĨ BÁC SĨ

Tôi

Môn giáo dục chính trị (10 điểm)

Đầu tiên

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối mới của Đảng Cộng sản Việt Nam

II

Khoa học tự nhiên (23 tín chỉ)

5

6

Sinh học đại cương

7

Nghiên cứu đại số đường và hình học

số 8

Ước tính tổng hợp về hiệu suất của một biến

9

mười

Các mẫu hóa học thí nghiệm

11

thứ mười hai

Vật lý đại cương 1

13

Vật lý đại cương 2

14

Thực hành thể chất chung

15

Hóa học nói chung

III

Khoa học xã hội và nhân văn (chọn 2 trong số 6 tín chỉ)

16

Gần đúng

17

Luật chung việt nam

18

Nghiên cứu chung

IV

Ngoại ngữ không chuyên biệt (bộ sưu tập chứng chỉ)

Tiếng Anh Cấp độ 3/6 (B1) Tiếng Anh Cấp độ 2/6 (A2) dành cho học sinh từ các nhóm nhỏ.

ĐỌC

Giáo dục thể chất (5 học kỳ)

ONA

Huấn luyện An toàn (4 tuần)

Trì hoãn

BIẾT NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

VII

Các ngành cơ bản (37 tín chỉ)

Giám đốc đào tạo

19

Bản đồ tự nhiên

20

Bản đồ chung

21

Địa mạo chung

22

Bản đồ bản đồ

23

Khoa học cơ bản

24

Thời tiết – Thời tiết chung

25

Thủy văn chung

26

Nền của mặt đất và bản đồ của mặt đất

27

Thông tin địa lý

READ  Điện Thoại Giá Kho tuyển dụng mới nhất năm 2022 | Vieclam116.vn

28

Kiểm soát môi trường

29

Sự đánh giá môi trường

30

Ví dụ nghiên cứu môi trường

31

Lập bản đồ và địa hình

32

Đánh giá toàn diện các nguồn lực

33

Tài nguyên thiên nhiên, môi trường Việt Nam và kế hoạch phát triển bền vững

34

Biến đổi khí hậu và thiên tai

Lựa chọn (chọn 4 trong số 12 điểm)

35

Hiện trạng con người và sự phát triển

36

Luật và chính sách môi trường

37

38

Máy trợ thính từ xa

39

Lập kế hoạch và chỉnh sửa bản đồ tài nguyên & môi trường

40

Phương pháp nghiên cứu tài nguyên môi trường

VIII

Công nghiệp nhẹ (34 điểm)

Giám đốc đào tạo

41

Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

42

43

Đánh giá tác động môi trường

44

Kế hoạch bảo vệ môi trường

45

GIS và lắng nghe quản lý tài nguyên – môi trường

46

Niên giám

47

Quản lý và xử lý chất thải

48

Quản lý và bảo vệ tài nguyên nước

49

Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đất

50

Quản lý tài nguyên rừng và động vật hoang dã

51

Quản lý và điều trị

52

Quản lý tài nguyên du lịch và môi trường

53

Dự trữ và tài nguyên

Lựa chọn (chọn 8 trong số 14 điểm)

54

Quy hoạch sử dụng đất

55

Quản lý sông tốt

56

Ví dụ về quản lý môi trường và tài nguyên

READ  Ambivert Là Gì? Lợi Thế Của Người Vừa Hướng Nội Vừa Hướng Ngoại | Vieclam116.vn

57

Phát triển, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực

58

Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp

59

Quản lý môi trường nông nghiệp, nông thôn

60

Phối hợp Quản lý Vùng Hàng hải

TUAAI

ĐÁNG TIN CẬY, ĐÁNG TIN CẬY (4 điểm)

61

62

63

Đào tạo về quản lý tài nguyên và môi trường

64

Đồ án tốt nghiệp

NỀN TẢNG

ÔN TẬP HOẶC TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

65

Nghiên cứu sau đại học (KLTN)

66

Lớp thay thế KLTN (dành cho sinh viên không thi KLTN)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image: "min_min" resize_image: " 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated, "setting_cache_show" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud