Phương pháp giảng dạy project-based learning tại FPT Polytechnic | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Học cơ bản – Học qua các dự án một cách tiếp cận học tập dựa trên việc đưa ra một dự án cho những người học cần làm việc cùng nhau để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, bản trình bày hoặc hiệu suất vào cuối khóa học.

Hai đặc điểm quan trọng của đào tạo nghề d: (01) câu hỏi giải quyết vấn đề, tạo động lực cho người học và (02) ‘sản phẩm học tập đáp ứng nhu cầu hiện tại’ cho đi.

Các thuộc tính quý giá của đào tạo nghềtheo Hiệp hội Quốc tế về Công nghệ trong Giáo dục (ISTE), bao gồm:

 • Học viên thực hiện các hoạt động theo nhu cầu và kỹ năng của họ.
 • Học sinh biên soạn và phân tích thông tin, kiểm tra và báo cáo kết quả.
 • Người hướng dẫn tiến hành nghiên cứu, sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau.
 • Dự án cần được thực hiện trên các đối tượng và cách hiểu khác nhau.
 • Học sinh phải kết hợp nhiều kiến ​​thức và kỹ năng.
 • Phải mất một thời gian dài để làm.
 • Một dự án liên quan đến việc thiết kế và phát triển một sản phẩm, màn hình hoặc hiệu suất mà người khác có thể nhìn thấy hoặc sử dụng.
 • Lời giải thích cho vấn đề rộng hơn nhiều so với bài học trên lớp.
 • Định hướng và tạo điều kiện cho các dự án được hướng dẫn bởi các mục tiêu chiến lược.
READ  https://ketnoiviec.net/bai-viet/top-7-mau-hop-dong-nguyen-tac-pho-bien-nhat-2019-363 | Vieclam116.vn

Giáo dục giải quyết vấn đềTìm hiểu thông qua vấn đề đó là một quá trình học tập trong đó người học làm việc theo nhóm để nghiên cứu và giải quyết một vấn đề dựa trên các tình huống thực tế. Các bước là đào tạo giải quyết vấn đề kể cả:

 • Đánh giá vấn đề là gì;
 • Đưa ra bản chất cụ thể của vấn đề;
 • Xác định thông tin yêu cầu;
 • Xác định các nguồn thông tin;
 • Xây dựng các giải pháp phù hợp;
 • Đánh giá và chuẩn bị các giải pháp tốt hơn;
 • Đưa ra câu trả lời cuối cùng, bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Huấn luyện cơ bản ma đào tạo giải quyết vấn đề chúng có nhiều điểm chung, cả hai cách tiếp cận đều có các đặc điểm sau:

 • Nó bao gồm các vấn đề và tình huống thực tế.
 • Dựa trên mục tiêu học tập thực tế.
 • Tham gia đánh giá trong suốt quá trình và đánh giá kết quả.
 • Lấy người học làm trung tâm và do giáo viên hỗ trợ.
 • Cần sự tham gia và khuyến khích mạnh mẽ.
 • Tích hợp.
 • Cải thiện kỹ năng nghiên cứu và giải quyết vấn đề cũng như làm việc nhóm.

Sự khác biệt chính giữa hai phương pháp này là ở khả năng sử dụng: Giáo dục giải quyết vấn đề tập trung vào vấn đề và quá trình, nhưng đào tạo nghề Tập trung vào sản phẩm, kết quả.

READ  Những câu hỏi đáng suy ngẫm về giá trị của cuộc sống | Vieclam116.vn

FPT Polytechnic lược dịch từ Tuần san Giáo dục

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud