Quản trị kinh doanh thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem
Iunivesete KHỐI NGHIÊN CỨU – NGUYÊN TẮC PHÍA BẮC Đại học Kinh tế Quốc dân

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học thương mại

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D09: Toán, Sử, Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học hà nội D01: Viết, Toán, Tiếng Anh Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C04: Viết, Toán, Địa lý

Đại học Công nghiệp Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Giao thông vận tải

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

A08: Toán, Lịch sử, Nghiên cứu xã hội

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Học viện Tài chính

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Học viện Phụ nữ Việt Nam

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Viện Đại học Mở Hà Nội

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học thăng long

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

READ  Các thủ thuật kết hợp hàm Vlookup và hàm IF trong Excel  | Vieclam116.vn

D03: Viết, Toán, Pháp

Đại học Thành Đô

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Đại học Đại Nam

A00: Toán, Lý, Hóa

C03: Toán, Văn, Sử

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Trãi

A00: Toán, Lý, Hóa

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

A07: Toán, Lịch sử và Bản đồ

C04: Toán, Viết, Địa lý

Đại học phương đông

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Thái Nguyên

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C01: Viết, Toán, Lý

Trường đại học công nghiệp cấp cao việt nam

A00: Toán, Lý, Hóa

Toán học, Thông tin, Công nghệ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Đại học Tây Bắc

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

A02: Toán, Lý, Sinh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hoa Lư

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

A10: Toán, Lý, Giáo dục công dân

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Hồng Đức

A00: Toán, Lý, Hóa

C04: Viết, Toán, Địa lý

C14: Viết, Toán, Giáo dục công dân

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

TRANG TRONG SOTO Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Kinh tế TP.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

READ  4 phần mềm làm CV giúp bạn sở hữu bản CV ấn tượng và khác biệt | Vieclam116.vn
tiếp thị tài chính đại học

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế Thủ đô TP.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Đại học Bách khoa Tp.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

Hồ Chí Minh Đại học Fausia TP.

A01: Toán, Lý, Anh

C01: Viết, Toán, Lý

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Đại học Nguyễn Tất Thành

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Ngân hàng TP.

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Sài Gòn

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Văn Lang

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C01: Toán, Viết, Vật lý

Đại học Hoa Sen

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D03: Viết, Toán, Pháp

D09: Toán, Tiếng Anh, Lịch sử

Đại học Tân Tạo

A00: Toán, Lý, Hóa

B00: Toán, Hóa, Sinh

D07: Toán, Tiếng Anh, Sinh học

D01: Toán, Viết, Tiếng Anh

Iunivesite Từ Dầu Một

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

A16: Toán, Khoa học, Viết

Đại học Bình Dương

A01: Toán, Lý, Anh

A09: Toán, Địa lý, Giáo dục công dân

READ  KMS (Knowledge Management System) là gì? Giải pháp KMS | Vieclam116.vn

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Đồng Nai

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

Đại học Cần Th

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C02: Viết, Toán, Hóa

Đại học Kiên Giang

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Đồng Tháp

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh

Đại học Tiền Giang

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

ITULAFONO Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

C15: Toán, Văn, Khoa học xã hội

Đại học Kinh tế Nghệ An

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa, Sinh

Trường Đại học Sư phạm Công nghệ Vinh

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa, Sinh

Đại học Tây Nguyên

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Đại học Nha Trang

A01: Toán, Lý, Anh

D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud