ROIC là gì? Tầm quan trọng và công thức tính | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

ROIC là gì?? ROIC là chữ viết tắt của Hoàn lại vốn đầu tưhiểu rằng lợi tức đầu tư hoặc hiệu suất nhằm đo lường phần trăm lợi nhuận mà một công ty nhận được từ các khoản đầu tư của mình.

“ROIC cho thấy công ty sử dụng tiền của khách hàng để tạo ra doanh thu tốt như thế nào.”

Một phần của ROIC

Có hai thành phần để so sánh có thể được sử dụng để ước tính ROIC của một doanh nghiệp.

lợi nhuận sau thuế hoạt động (NOPAT)

NOPAT – Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế là tiền mặt sau thuế do một công ty tạo ra và các cơ hội được sử dụng bởi các nhà đầu tư, cả cổ đông và người sáng lập. Đối với phân tích tài chính hoặc phân tích của các nhà đầu tư, các công ty thường được so sánh với thu nhập.

Thu nhập ròng là dòng dưới cùng của báo cáo tài chính của một công ty. Doanh thu rất quan trọng, nhưng nó không phải lúc nào cũng phản ánh hiệu suất thực tế của công ty hoặc hiệu quả của các nhà quản lý.

Số liệu tốt nhất là NOPAT vì nó là lợi nhuận mà công ty kiếm được bất kể nợ phải trả hoặc các tài sản tài chính khác.

Đầu tư

Vốn chủ sở hữu là khoản đầu tư vào một công ty kinh doanh trong suốt quá trình tồn tại của nó. Các cổ đông đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp, đồng thời tích lũy để tạo ra các khoản nợ ngắn hạn hoặc dài hạn, bao gồm cả trái phiếu.

Vốn tương đương có hai mục đích đối với một doanh nghiệp: Nó tài trợ cho các hoạt động hàng ngày và cũng cho phép một doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư vốn, bao gồm cả việc mở rộng và bán các tài sản vốn lớn.

READ  Tips thiết kế banner bằng Photoshop ấn tượng và thu hút | Vieclam116.vn

Ước tính dựa trên thu nhập

Lợi tức đầu tư = NOPAT / Đầu tư

Trong:

– NOPAT là lợi nhuận hoạt động của công ty có thuế thu nhập thấp.

NOPAT = EBIT (1-t) là EBIT của Thu nhập trước lãi vay và thuế

– Đầu tư là tổng số tiền mà các cổ đông và chủ nợ đầu tư vào công ty.

Đầu tư = Nợ + Vốn chủ sở hữu – Tiền và các khoản tương đương tiền

Đây là một công thức đơn giản. Bởi vì các nhà đầu tư thường sử dụng thang đo này để đo lường doanh thu mà họ đưa vào công ty và cổ tức để trả lại cho cổ đông, cổ tức phải được trừ vào doanh thu trong số.

Tương tự, mẫu số không bao gồm tất cả các loại vốn. Chỉ bao gồm các khoản đầu tư. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể có được bức tranh chính xác về hiệu suất của công ty và đo lường lợi tức đầu tư của họ.

Ví dụ về ROIC

X là một doanh nghiệp gia đình, bán thực phẩm và đánh cá. A và B là doanh nhân, nhưng họ muốn tăng vốn bằng cách cho phép C đầu tư vào công ty.

OC là một kế toán viên và nhà phân tích tài chính và muốn biết thêm về doanh nghiệp trước khi gia nhập. Đặc biệt, C đã hỏi thông tin về kết quả hoạt động của công ty trong năm qua, bao gồm:

Thu nhập ròng: 500 nghìn đô la

TV: 10 nghìn đô la

Tổng vốn đầu tư: 75,000 USD

Sử dụng dữ liệu trên, C có thể so sánh ROIC của công ty X như sau:

ROIC = (50.000−10.000) / 75.000 = 53,33

Điều đó có nghĩa là mỗi đô la đầu tư vào công ty, tạo ra 53 xu doanh thu. Tùy theo ngành nghề, có thể xem đây là một lợi thế.

READ  Cách viết đề xuất tăng lương, Top 3 mẫu đơn xin tăng lương hay | Vieclam116.vn

ROIC có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp của bạn

Mục đích của ước tính ROIC là gì? Dưới đây là một số lợi ích.

– ROIC cho người quản lý tài chính của một doanh nghiệp biết cách công ty sử dụng tiền của mình để tạo ra lãi hoặc lỗ.

ROIC cung cấp cho các nhà quản lý tài chính thông tin về việc liệu một công ty có đáng giá cho các khoản đầu tư trong tương lai hay không. Nếu không, công ty có thể thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

– Quản lý tài chính có thể xem xét các khoản đầu tư để lấy ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) và sử dụng ROIC để đưa ra các lựa chọn tốt hơn.

– ROIC có thể được so sánh với giá vốn (WACC) của công ty. Vì WACC là giá trị thuế trung bình của vốn đối với một công ty, nên nó có thể được so sánh với ROIC.

Nếu ROIC cao hơn WACC, thì người quản lý tài chính biết rằng họ đang tạo ra chi phí cho doanh nghiệp. Nếu ít hơn, chi phí và các lựa chọn đầu tư của họ đang giảm và phải điều chỉnh thứ tự.

Khi đầu tư vào một doanh nghiệp, cho dù với tư cách là nhà điều hành của một công ty nhỏ hay cổ đông trong một tổ chức quốc tế, nhà đầu tư phải đo lường lợi tức đầu tư hàng năm, để xác định xem nó có đáng tiếp tục tài trợ hay không.

Sự khác biệt giữa ROCE, ROI và ROE và ROIC là gì?

Trong khi tỷ suất sinh lợi trên vốn lưu động (ROCE), tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là các phép so sánh tài chính tương tự về lợi tức đầu tư. giá.

READ  Remittance là gì và được thực hiện ra sao trong giao dịch? | Vieclam116.vn

ROIC so với ROCE

Sự khác biệt chính giữa ROIC và lợi tức đầu tư (ROCE) là loại đầu tư đóng vai trò là một yếu tố trong quá trình so sánh. Trong khi ROIC lấy lợi nhuận hoạt động chia cho các khoản đầu tư, thì ROCE lấy lợi nhuận hoạt động chia cho các khoản đầu tư.

Vốn đầu tư là một phần của đầu tư, vì nó là một khoản đầu tư hoàn chỉnh hơn. Một điểm khác biệt nữa là ROCE thường sử dụng giá trị sổ sách sau thuế và ROIC thường sử dụng số tiền trước thuế.

ROIC so với ROI

Trong khi ROIC xem xét tất cả các hành động mà công ty thực hiện để tạo ra lợi nhuận, thì lợi tức đầu tư (ROI) lại tập trung vào một hành động duy nhất. Bạn nhận được ROI bằng cách chia lợi nhuận từ một hoạt động đó cho chi phí đầu tư.

Một biến thể khác là ROIC thường được tính trong khoảng thời gian 12 tháng, nhưng ROI không có khung thời gian chuẩn.

ROIC so với ROE

Lợi tức đầu tư (ROE) cho bạn biết công ty tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trên tài sản của mình sau khi trừ đi các khoản nợ phải trả. Không giống như ROE, ROIC tập trung vào lợi nhuận thu được từ vốn cổ phần và nợ phải trả.

Vậy là bạn đã hiểu ROIC và nó khác với các chỉ số khác như thế nào rồi phải không? Hy vọng bạn tìm thấy thông tin hữu ích.

Huỳnh Trâm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud