Slide bài giảng đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

Tổng hợp các bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ✓ Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam PPT, PDF ✓ Slide Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam chương 1, 2, 3, 4, 5 ✓ Hướng dẫn dạy và học ✓ Miễn phí vận chuyển

Bài phát biểu về Đảng Cộng sản Việt Nam mới - ViecLamVui

Dưới đây là các mẫu bài phát biểu Đường lối mới của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chương 1

10 LỰA CHỌN TRƯỢT

HIỆN TẠI PPT, PDF

Bấm tải xuống ngay bây giờ

LỜI TỰA

IGOA CHƯƠNG 1: SỰ RA ĐỜI CỦA VIỆT NAM VÀ NHỮNG CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG.
nhà văn Đã cập nhật
Số trang trình bày 80
Nội dung

I. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

II. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Các bài văn mẫu thuyết minh về đường lối mới của Đảng cộng sản Việt Nam – Chương 2

10 LỰA CHỌN TRƯỢT

READ  Tuổi thơ của những thiên tài thế giới, câu chuyện giờ mới kể | Vieclam116.vn

HIỆN TẠI PPT, PDF

Bấm tải xuống ngay bây giờ Các bài văn mẫu thuyết minh về đường lối mới của Đảng cộng sản Việt Nam – Chương 2

LỜI TỰA

IGOA CHƯƠNG 2: CÁCH MẠNG CHIẾN TRANH ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN (1930 – 1945)
nhà văn Đã cập nhật
Số trang trình bày 32
Nội dung

I. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939

II. Đấu tranh chính trị giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939 – 1945)

Dưới đây là một số ví dụ về bài phát biểu Đường lối mới của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chương 3

10 LỰA CHỌN TRƯỢT

HIỆN TẠI PPT, PDF

Bấm tải xuống ngay bây giờ Phát thanh về Đảng Cộng sản Việt Nam mới – Chương 3

LỜI TỰA

IGOA CHƯƠNG 3: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHỐNG ĐỨC ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG NGHIỆP MỸ (1945 – 1975)
nhà văn Đã cập nhật
Số trang trình bày 47
Nội dung

I. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)

II. Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất đất nước (1954 – 1975)

Dưới đây là mẫu bài phát biểu Đường lối mới của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chương 4

Dưới đây là mẫu bài phát biểu Đường lối mới của Đảng Cộng sản Việt Nam – Chương 5

10 LỰA CHỌN TRƯỢT

HIỆN TẠI PPT, PDF

Bấm tải xuống ngay bây giờ Phát thanh về Đảng Cộng sản Việt Nam mới – Chương 5

LỜI TỰA

READ  Viết Mail, Thư Cảm Ơn, Thư Chào Đồng Nghiệp Khi Nghỉ Việc? | Vieclam116.vn
IGOA Buổi 5: CÁCH TẠO MỘT THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
nhà văn Đã cập nhật
Số trang trình bày 38
Nội dung

I. Quá trình cập nhật thông tin kinh tế thị trường

II. Tiếp tục củng cố hình thành nền kinh tế thị trường xã hội ở nước ta

III. Người giới thiệu

➤➤➤ Xem thêm thông tin trên trang web Đảng Cộng sản Việt Nam mới:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud