Thông tin ngành Kỹ thuật hoá học (Công nghệ kỹ thuật hoá học) | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Giáo dục chính trị + Pháp luật chung

Đầu tiên

Những điểm mạnh chính của chủ nghĩa Mác – Lê-nin I

2

Những quyền năng chính của chủ nghĩa Mác-Lênin II

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đảng cộng sản đảng cộng sản việt nam

5

Quy tắc chung

Giáo dục thể chất (5 tín chỉ)

6

Dụng cụ thể thao (bắt buộc)

7

Bơi (bắt buộc)

số 8

Quyền hạn đã chọn 1

9

1 (0-0-2-0)

mười

1 (0-0-2-0)

Đào tạo An toàn và An ninh (165 giờ)

11

Đường dây quân sự của Đảng

thứ mười hai

Dịch vụ an ninh và an toàn

13

Ví dụ QS, phương pháp sử dụng súng tiểu liên AK (CKC)

Tiếng Anh

14

Tiếng anh tôi

15

Tiếng Anh II

Khối Toán học và Khoa học Cơ bản

16

Giải tích I

17

Giải tích II

18

Giải tích III

19

Đại số học

20

Vật lý đại cương I

21

Vật lý đại cương II

22

Vật lý đại cương III

23

Thông tin chung

24

Ước tính

25

Hóa học I

26

Hóa học II

27

Ảnh đặc biệt

Các ngành và chủ đề cơ bản

28

Giới thiệu về Kỹ thuật Hóa học

29

Hóa học vô cơ

30

Thí nghiệm Hóa lý

31

Hóa lý

32

Mẫu hóa học

33

Hóa lý I

34

Ví dụ Hóa lý I

35

Hóa lý II

36

Kiểm tra Hóa học II

37

Nhà hóa học nghiên cứu

38

Hóa học mẫu

39

Phân tích các phương pháp bằng công cụ

40

Kiểm tra chi tiết và thiết bị

READ  Dịch vụ thương mại hàng không là gì? | Vieclam116.vn

41

Quy trình và Thiết bị Ngành Dược 1 (Khoan và Hoa tiêu)

42

Các Quy trình và Thiết bị Công nghiệp Hóa chất 2 (Quy trình nấu ăn)

43

Các quy trình và công cụ cho ngành công nghiệp hóa chất 3 (Quy trình chuyển giao hàng loạt)

44

Ví dụ QTTB I

45

Ví dụ QTTB II

46

Dự án QTTB

47

Kỹ thuật Điện và Hướng dẫn Quy trình

48

Ví dụ trong Cơ khí

49

Kỹ thuật ứng dụng đến Kỹ thuật hóa học

50

Xây dựng doanh nghiệp

Bổ sung ánh sáng

51

khu vực kiểm soát

52

Văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân

53

Tâm lý học ứng dụng

54

Kỹ năng yếu

55

tư duy công nghệ và kỹ thuật

56

Thiết kế nghệ thuật kinh doanh

57

Viết kỹ thuật và bình luận

Tùy chọn ứng dụng (chọn trong mô-đun)

Học phần 1: Kỹ thuật lọc và hóa dầu

58

Hóa học Suauu-kesi

59

những sản phẩm từ dầu

60

Động học xúc tác

61

Công nghệ Dầu khí

62

Công nghệ xử lý khí

63

Công nghệ tổng hợp hóa dầu hữu cơ

64

Các ví dụ đặc biệt trong hóa dầu I

Mô-đun 2: Nhận dạng kỹ thuật của Hóa học Y tế

65

Hóa học y tế tổng quát

66

Các quy trình cơ bản của tích hợp duy trì sự sống, hóa học y tế

67

Nền tảng đặc biệt để chuẩn bị

68

Hóa sinh

69

Phân tích phân loại bằng quang phổ
READ  ​Học nghề cắt tóc có khó không? Hướng nghiệp tuổi trẻ 2022 | Vieclam116.vn

70

Bảo vệ thực vật bằng hóa chất

71

Ví dụ về hóa học y tế I

Mô-đun 3: Kỹ thuật định hướng polyme – Giấy

72

Công nghệ da

73

Khỏi bệnh và mặc quần áo

74

Công nghệ nhựa

75

Công nghệ kết dính polyme

76

Công nghệ sản xuất bông

77

Công nghệ sản xuất giấy

78

Kiểm tra đặc biệt giấy polyme

79

Dự án đặc biệt Polymer – Giấy

Học phần 4: Kỹ thuật vô cơ – Điện hóa

80

Kế hoạch xây dựng hóa chất

81

Công nghệ muối khoáng

82

Chuyển động khoáng

83

Vật chất

84

Công nghệ điện tử

85

Rễ và khả năng bảo vệ của kim loại

86

Phòng thí nghiệm Hóa học Điện

Mô-đun 5: Định hướng kỹ thuật silicat

87

silicat hóa lý

88

Tinh thể học và khoáng vật học silicat

89

Vật liệu công nghiệp silicat

90

Lò công nghiệp silicat

91

Kiểm tra hóa học silicat

92

Ví dụ Khoáng vật silicat

Mô-đun 6: Thuốc theo toa – Dược phẩm 6.1 Quản lý mô-đun

93

Kỹ thuật Hóa học Đại cương

94

Kế hoạch mẫu

95

Pipes – Tane không

96

QTTB-Chemization dự án

6.2 Chọn 1 trong 2 mô-đun Tự động 6.2.1 Thiết bị chế biến – Máy móc hóa chất

98

Số đường trong ngành

99

Thông tin kỹ thuật II

100

Kiểm tra phần cứng máy tính

101

Máy hút bụi cứng

6.2.2 Hóa học và Kỹ thuật Vật lý

102

Cách xử lý nước thải

READ  Saltlux Inc. Representative Office In Hanoi tuyển dụng mới nhất năm 2022 | Vieclam116.vn

103

Công nghệ xúc tác

104

Sử dụng điện

105

Kemisi kelu Các chương trình cấp bằng kỹ thuật và cử nhân

106

Ví dụ kỹ thuật

107

Đồ án tốt nghiệp cử nhân Khối đèn kỹ thuật Kỹ thuật tùy chọn Kỹ sư dự án Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image:" resize_min "resize_image:" 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated_adcache_show "setting_adcache_created" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud