Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Lala

Thương hiệu doanh nghiệp

Phần lối vào

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

6510104

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Quản lý xây dựng

6580301

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Nước và thoát nước

6520312

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Kỹ thuật vật liệu xây dựng

6510105

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Kỹ thuật Công nghệ Thương mại

6510102

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Chủ nhà

6340434

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Quản lý không gian đô thị

6340430

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Trắc địa công trình

6510910

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Năng lượng điện

6520227

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Tự động hóa kinh doanh

6520264

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

READ  Nên học văn bằng 2 ngành gì? Sự hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp | Vieclam116.vn

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Kế toán

6340301

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Quản lý kinh doanh

6340304

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Quản lý đất đai và kinh doanh

6340416

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Tiếng Anh

6330206

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510101

– Toán địa lý hóa học

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Hóa, Anh

– Toán, Viết, Tiếng Anh

Hệ thống nội bộ

6210403

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image:" resize_min "resize_image:" 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_obile_magewidth", "400_mage_obilews 0," resize_mobile_news_image_width_image_height "resize" gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated_adcache_show "setting_adcache_created" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud