Thông tin tuyển sinh trường Đại học Đông Á | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem
TT Ngành giáo dục Thương hiệu doanh nghiệp

Lựa chọn tổ hợp dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2022

Tôi Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe Đầu tiên Tiệm thuốc 7720201

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

2 Nữ y tá 7720301

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

3 Món ăn 7720401

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

4 nữ hộ sinh * 7720302

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

5 Kỹ sư sửa chữa * 7720603

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

II Ngành giáo dục 6 Trường mầm non 7140201

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
M06: Viết, Toán, Quà tặng

7 Trường tiểu học 7140202

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
M06: Viết, Toán, Quà tặng

số 8 Tâm lý 7310401

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

III Bộ phận Kinh doanh – Quản lý 9 Quản lý kinh doanh 7340101

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

mười Thị trường 7340115

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

READ  Mô hình 7S là gì? Tại sao lại được ứng dụng nhiều đến vậy? | Vieclam116.vn
11 Kinh doanh quốc tế 7340120

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

thứ mười hai Buôn bán 7340122

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

13 Logistics và lựa chọn chuỗi cung ứng 7510605

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

14 Kế toán 7340301

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

15 Tiền – ngân hàng 7340201

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

16 Quản lý nhân sự 7340404

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

17 Pule 7340406

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

18 Truyền thông truyền thông 7320104

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

IV Phần pháp lý 19 Luật kinh tế 7380107

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

READ  https://ketnoiviec.net/bai-viet/tong-hop-cac-vi-tri-nhan-vien-ngan-hang-hot-nhat-hien-nay-621 | Vieclam116.vn
20 Quy luật 7380101

A00: Toán, Lý, Hóa
C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

ĐỌC Lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa 21 Tiếng Anh 7220201

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

22 người Trung Quốc 7220204

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D04: Viết, Toán, Ký
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

23 Nhật Bản 7220209

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D06: Viết, Toán, Nhật Bản
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

24 Hàn Quốc 7220210

A00: Toán, Lý, Hóa
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
DD2: Viết, Toán, Hàn Quốc
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh

ONA Nhóm du lịch – khách sạn 25 Quản lý khách sạn 7810201

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

26 Dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

27 Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

READ  Operation là gì? Tất tần tật thông tin về bộ phận Operation | Vieclam116.vn
VII Lĩnh vực kinh doanh máy tính và CNTT 28 Thông tin Khoa học & Khoa học Thông tin 7480112

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

29 Công nghệ thông tin 7480201

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

30 Kỹ thuật máy tính * 7480106

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

VIII Công nghệ – kỹ thuật thành phần 31 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

32 Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử 7510301

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

33 Điều khiển và tự động hóa CNCT 7510303

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

34 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh

35 Công nghệ thực phẩm 7540101

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

36 Canh tác kỹ thuật 7620101

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image:" resize_min "resize_image:" 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated_adcache_show "setting_adcache_created" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud