Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Bậc thầy

Thương hiệu doanh nghiệp

Các tùy chọn kết hợp chủ đề

Sự miêu tả

(Chương trình đào tạo người mẫu của Hoa Kỳ)

7580101

V00 (Trình tạo hình ảnh, Toán, Vật lý)
V01 (Nghệ sĩ, Số, Viết)
V02 (Nghệ sĩ, Toán, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Lý, Anh)

Quy hoạch vùng và đô thị

– Quy hoạch Vùng và Đô thị
– Lập bản đồ

7580105 V00 (Trình tạo hình ảnh, Toán, Vật lý)
V01 (Nghệ sĩ, Số, Viết)
V02 (Nghệ sĩ, Toán, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Lý, Anh) Hệ thống nội bộ 7580108 V00 (Trình tạo hình ảnh, Toán, Vật lý)
V01 (Nghệ thuật, Số, Viết)
V02 (Nghệ sĩ, Toán, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Lý, Anh)

Lập kế hoạch hình ảnh

– Lập kế hoạch hình ảnh
– Loạt phim cỡ lớn

7210403

V00 (Trình tạo hình ảnh, Toán, Vật lý)
V01 (Nghệ thuật, Số, Viết)
V02 (Nghệ sĩ, Toán, Tiếng Anh)
H00 (Nghệ sĩ, Màu, Văn bản)

Kỹ sư xây dựng 7580201

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh)

Cấu tạo xe cơ giới 7580205 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh) Kỹ thuật phát triển 7580210 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh) Quản lý xây dựng 7580302 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh) Công nghệ điện và điện tử 7510301 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh) Công nghệ thông tin 7480201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh)
READ  Mô tả công việc nhân viên IT | Vieclam116.vn

Kế toán

– Kế toán tổng hợp
– Kiểm toán viên và kiểm toán viên

7340301

A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh)

Tiền – Ngân hàng
– Các ngân hàng
– Kinh doanh tiền

7340201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh)

Quản lý kinh doanh

– Quản lý doanh nghiệp công

7340101 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh) Dịch vụ vận tải và du lịch 7810103 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh) Quản lý khách sạn 7810201 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh) Logistics và lựa chọn chuỗi cung ứng 7510605 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
B00 (Toán, Hóa, Sinh)
D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh)

Tiếng Anh
– Bản dịch tiếng Anh – dịch
– Du khách Anh

7220201

D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

người Trung Quốc
– Dịch tiếng Trung – biên dịch
– Trung Quốc cho khách du lịch

7220204 D01 (Toán, Viết, Tiếng Anh)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image:" resize_min "resize_image:" 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated_adcache_show "setting_adcache_created" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud