Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

TT

Lala
(Đặc biệt)

Thương hiệu doanh nghiệp

Bài thi tổ hợp / bài thi đầu vào
(mã tập đoàn để nhập cảnh)

Mục tiêu mong đợi Theo TN. điểm kiểm tra
Trung học 2022 Dựa theo
sách giáo khoa trung học

Theo một cách khác

Tôi Chương trình đại chúng 1205 1205 Nhóm ngành WORD Đầu tiên

Kỹ sư cơ khí

(Chuyên về kỹ thuật)

7520103 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 150 150 2

Kỹ sư cơ khí

(Chuyên ngành Cơ khí)

7500116 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 30 30 3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

– Tuyệt vời trong Công nghệ ô tô
– Chuyên ngành Cơ điện tử ô tô
– Chuyên về công nghệ xe điện và xe hybrid
– Công nghệ sưởi lạnh

7510205 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 125 125 4

Kỹ thuật – Kỹ thuật điện tử

(Chuyên về cơ điện tử)

7520114 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 125 125 5

Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông

05 lần:

– Hệ thống điện tử và IoT thông minh
– Kỹ thuật điện tử
– Điện tử và Truyền thông
– Truyền thông và quản lý thông tin liên lạc
– Giao tiếp và giao tiếp máy tính

7520207 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 60 60 6

Kỹ thuật máy tính

04 sili:

– Công nghệ thông tin và chuyên môn kỹ thuật
– Công nghệ phần mềm
– Tích hợp hệ thống với IoT
– Tin học Alamanuia

READ  [KHẢO SÁT] Mức lương kỹ sư cơ điện tử năm 2021 | Vieclam116.vn
7480106 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 50 50 7

Điều khiển và thiết bị cơ khí

02 sili:

– Tự động hóa kinh doanh
– Kiểm soát kỹ thuật

7520216 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh 210 210 số 8

Kỹ thuật điện

04 sili:

– Hệ thống năng lượng
– Thiết bị điện, điện
– Kỹ thuật điện và công nghệ thông minh
– Công nghiệp điện lực và công cộng

7520201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 90 90 9

Kỹ sư xây dựng

(Đặc biệt cho các nhà xây dựng và tổ chức)

7580201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 25 25 mười

Ngành kinh tế

02 sili:

– Kế toán doanh nghiệp công nghiệp
– Quản lý các doanh nghiệp công nghiệp

7510604 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 25 25 11

Quản lý ngành

(Chuyên ngành Quản lý công nghiệp)

7510601 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 25 25 thứ mười hai

Kỹ thuật sản xuất

(Chuyên về Công nghệ Sản xuất)

7510202 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 30 30 13

Công nghệ điện và điện tử

(Chuyên Công nghệ Điện tử, Công nghiệp Điện tử)

7510301 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 90 90 14
READ  https://www.vietnamworks.com/english-teacher-kw | Vieclam116.vn

Công nghệ kỹ thuật và điều khiển cơ khí

(Chuyên ngành Kỹ thuật và Tự động hóa)

7510303 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 30 30 15

Kỹ sư cơ khí

03 Đặc biệt:

– Công nghệ sản xuất tự động;

– Công nghệ tảo;

– Công nghệ xe đạp

7510201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 30 30 16

Sự miêu tả

(Đặc biệt cho Người xây dựng)

7580101 V00: Toán, Vật lý, Viết
V01: Toán, Viết, Viết
V02: Toán, Tiếng Anh, Viết 20 20 17

Kỹ thuật

(Nam ngành Kỹ thuật Vật liệu)

7520309 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 20 20 18

Kỹ thuật về môi trường

02 sili:

– Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị
– Kỹ thuật về môi trường

7520320 A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 20 20 19

Tiếng Anh

(Chuyên về tiếng Anh cho Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ)

7220201 A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 20 20 II Giáo dục đại học (giáo dục tiếng Anh) 60 60 Đầu tiên

Khoa Kỹ thuật cơ khí

(Giáo dục đại học bằng tiếng Anh)

7905218_CTTT A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 30 30 2

Kỹ thuật điện

(Giáo dục đại học bằng tiếng Anh)

7905228_CTTT A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý, Anh
D01: Toán, Viết, Tiếng Anh
D07: Toán, Hóa, Anh 30 30 II Chương trình đào tạo nâng cao Nhớ lại Đầu tiên Kỹ thuật – Kỹ thuật điện tử 7520114_CLC A00; A01; D01; D07 20 20 Xóa khỏi mục I 2
READ  Chứng chỉ tiếng Trung HSK là gì? Cơ hội việc làm tiếng Trung | Vieclam116.vn

Điều khiển và thiết bị cơ khí

(Đặc biệt: Tự động hóa kinh doanh)

7520216_CLC A00; A01 40 40 Xóa khỏi mục I III Chương trình quản lý việc làm tại Nhật Bản Nhớ lại Đầu tiên Kỹ sư cơ khí 7520103_NB A00; A01; D01; D07 25 25 Xóa khỏi mục I 2 Kỹ sư cơ khí 7500116_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Xóa khỏi mục I 3 Kỹ thuật Điện tử – Truyền thông 7520207_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Xóa khỏi mục I 4 Kỹ thuật máy tính 7480106_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Xóa khỏi mục I 5 Kỹ thuật – Kỹ thuật điện tử 7520114_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Xóa khỏi mục I 6 Kiểm soát Kỹ thuật & Tự động hóa 7520216_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Xóa khỏi mục I 7 Kỹ thuật điện 7520201_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Xóa khỏi mục I số 8 Kỹ sư xây dựng 7580201_NB A00; A01; D01; D07 thứ mười hai 13 Xóa khỏi mục I 9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205_NB A00; A01; D01; D07 25 25 Xóa khỏi mục I mười Kỹ thuật sản xuất 7510202_NB A00; A01; D01; D07 5 5 Xóa khỏi mục I 11 Công nghệ điện và cơ khí 7510301_NB A00; A01; D01; D07 25 25 Xóa khỏi mục I IV Chương trình giáo dục hỗ trợ 2 + 2 (Đại học Quốc gia KuyongPook, Hàn Quốc) Đầu tiên

Kỹ thuật điện tử

20

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image:" resize_min "resize_image:" 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_obile_magewidth", "400_mage_obilews 0," resize_mobile_news_image_width_image_height "resize" gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated_adcache_show "setting_adcache_created" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud