Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại thương | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học Ngoại thương
 • Tên tiếng Anh: Foreign Trade University (FTU)
 • Trình độ chuyên môn: NTH
 • Các khóa học: Giáo dục đại học – Văn bằng sau đại học – Văn bằng 2 – Dịch vụ tại chức – Truyền thông – Quan hệ quốc tế
 • Địa chỉ: 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 32 595158
 • e-mail: [email protected]
 • Trang web: http://www.ftu.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/ftitumesofficial/

B. BÁO CÁO HIỆU TRƯỞNG NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Phương thức 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 21/5/2021 đến ngày 28/5/2021 trên trường trực tuyến http://tuyensinh.ftu.edu.vn.
 • Phương thức 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 21/5/2021 đến ngày 28/5/2021 trên website của trường http://tuyensinh.ftu.edu.vn
 • Phương thức 3: Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào tháng 7/2021, sau khi nhận kết quả kỳ thi THPT năm 2021.
 • Phương thức 4: Thời gian xét tuyển thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Phương thức 5: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến theo 2 mục trên website của trường http://tuyensinh.ftu.edu.vn, dự kiến ​​đợt 1 từ ngày 21/5/2021 đến ngày 28/5/2021 và đợt 2 vào giữa tháng 7. Năm 2021.

2. Đăng ký

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

3. Tính khả dụng của việc ghi danh

 • Có việc làm trên toàn quốc.

4. Lựa chọn phương pháp

 • Phương thức 1 – Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh dự thi HSG quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia về ngành phù hợp với điểm sàn tuyển sinh của trường) đạt HSG cấp huyện / thành phố ở các lớp. 11 hoặc lớp 12 và đại diện của trường trung học phổ thông quốc gia / trường trung học phổ thông chuyên /
 • Phương án 2-Phương thức đầu vào là sự kết hợp giữa Chuẩn quốc tế và kết quả đào tạo của thành viên khối chuyên và không chuyên, là chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và ngôn ngữ thương mại.
 • Phương thức 3-Phương thức xét duyệt kết hợp cấp chứng chỉ quốc tế quốc tế năm 2021 bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
 • Phương thức 4 – Điều kiện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
 • Phương thức 5 – Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi kiểm tra năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021.
 • Phương thức 6 – Truy cập trực tiếp theo quy định của Sở Giáo dục và Nhà trường.
READ  Top 09 việc làm tiếng Hàn Quốc lương cao nhất hiện nay | Vieclam116.vn

Xem thông tin về tình trạng và thủ tục đăng ký INEI

5. Giáo dục

 • Mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với các chương trình chính khóa: 20 triệu đồng / năm học.
 • Học phí của Chương trình Trung học phổ thông dự kiến ​​là 40 triệu đồng / năm.
 • Học phí của Chương trình Cao hơn dự kiến ​​là 60 triệu đồng / năm.
 • Đào tạo các chương trình việc làm: Chương trình Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng Quốc tế, Chương trình Kinh doanh Quốc tế theo gương Nhật Bản, Kế toán Định hướng Nghề nghiệp – Chương trình Kiểm toán ACCA, Chương trình Nhà nước-Đầu tư về Kế toán Quốc tế theo mô hình hành nghề chuyên nghiệp . dự kiến ​​khoảng 40 triệu đồng / năm. Học phí cho chương trình đầu ngành Quản lý khách sạn phải là 60 triệu đồng / năm.
 • Dự kiến, học phí của các chương trình được điều chỉnh hàng năm không quá 10% / năm.

II. Ngành đầu tư

Tên ngành

Thương hiệu doanh nghiệp

Các tùy chọn kết hợp chủ đề

Mục tiêu (dự kiến)

Theo một cách khác

Quy luật

NTH01-01

Ngành kinh tế; Kinh tế quốc tế

– Nên kinh tê

– Kinh doanh quốc tế

NTH01-02

– A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07

– A00, A01, D01, D03, D07

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Quản lý Khách sạn

– Quản lý kinh doanh

– Kinh doanh quốc tế

– Quản lý khách sạn

NTH02

– A00, A01, D01, D07

– A00, A01, D01, D06, D07

– A00, A01, D01, D07

Phòng Kế toán, Tài chính – Ngân hàng

– Kế toán

– Tiền – Ngân hàng

NTH03

– A00, A01, D01, D07

– A00, A01, D01, D07

Tiếng Anh

NTH04

người Pháp

NTH05

người Trung Quốc

NTH06

Nhật Bản

NTH07

READ  https://ketnoiviec.net/bai-viet/kpi-nhan-su-la-gi-cac-chi-so-kpi-bo-phan-nhan-su-quan-trong-nhat-1031 | Vieclam116.vn

* Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển ĐH – CĐ

C. TRẠNG THÁI CỦA MỸ NĂM

1. Đánh dấu năm 2021

Tên ngành Dấu hiệu
Quy luật

A00: 28.05

A01, D01, D07: 27,55

Ngành kinh tế; Kinh tế quốc tế
– Nên kinh tê
– Kinh doanh quốc tế

A00: 28,50

A01: 28,00

D01: 28,00

D02: 26,50

D03: 28,00

D04: 28,00

D06: 28,00

D07: 28,00

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Quản lý Khách sạn
– Quản lý kinh doanh
– Kinh doanh quốc tế
– Quản lý khách sạn

A00: 28,45

A01, D01, D06, D07: 27,95

Phòng Kế toán, Tài chính – Ngân hàng
– Kế toán
– Tiền – Ngân hàng

A00: 28,25

A01, D01, D07: 27,75

Tiếng Anh D01: 37,55
người Pháp

D01: 36,75

D03: 34,75

D01: 39,35

D04: 37,35

Nhật Bản

D01: 37,20

D06: 35,20

2. Giải thưởng năm 2018 và 2019, 2021

Lala

2018

2019

Nên kinh tê

26,20 (A00)

25,70 (A01)

25,70 (D01)

24,20 (D02)

25,70 (D03)

25,70 (D04)

25,70 (D06)

25,70 (D07)

Quan hệ kinh tế đối ngoại

25,4 (A00)
24,9 (A01, D01, D07)
23,85 (D02, D04)
24,7 (D03)
23,95 (D06)

Thương mại quốc tế

24,8 (A00)

24.3 (A01. D01, D07)

Kinh tế quốc tế

24,6 (A00)

24.1 (A01, D01, D07)

23,7 (D03

26,20 (A00)

25,70 (A01)

25,70 (D01)

24,20 (D02)

25,70 (D03)

25,70 (D04)

25,70 (D06)

25,70 (D07)

Kinh tế quốc tế và sự phát triển

24,25 (A00)

23,75 (A01, D01, D07)

Quy luật

24,1 (A00)

23,6 (A01, D01, D07)

26,20 (A00)

25,70 (A01)

25,70 (D01)

24,20 (D02)

25,70 (D03)

25,70 (D04)

25,70 (D06)

25,70 (D07)

Quản lý kinh doanh

24,1 (A00)

23,6 (A01, D01, D07)

26,25 (A00)

25,75 (A01)

25,75 (D01)

25,75 (D06)

25,75 (D07)

Kinh doanh quốc tế theo gương Nhật Bản

24,7 (A00)

24,2 (A01, D01, D07)

Quốc tế liên quan đến lao động và chuỗi cung ứng

24,1 (A00)

23,6 (A01, D01, D07)

Kinh doanh quốc tế

25,1 (A00)

24,6 (A01, D01, D07)

26,25 (A00)

25,75 (A01)

25,75 (D01)

25,75 (D06)

25,75 (D07)

Ngân hàng

23,65 (A00),

23.15 (A01, D01, D07)

Đánh giá tài chính và đầu tư

23,7 (A00)

23,2 (A01, D01, D07)

Tiền tệ quốc tế

23,9 (A00)

23.4 (A01, D01, D07)

Kế toán (Thông tin – Kiểm toán)

24,4 (A00)

23,9 (A01, D01, D07)

25,75 (A00)

25,25 (A01)

25:25 (D01)

25,25 (D07)

Kế toán – Kế toán Định hướng Nghề nghiệp ACCA

24,4 (A00)

23,9 (A01, D01, D07)

Khoa Ngôn ngữ Anh

23,73 (D01)

34:30 (D01)

Khoa tiếng pháp

22,65 (D03)

33,55 (D01)

31,55 (D03)

Khoa tiếng Trung

23,69 (D01)

22:19 (D04)

23,30 (D01)

32,30 (D04)

Khoa tiếng Nhật

23,7 (D01)

22,2 (D06)

33,75 (D01)

31,75 (D06)

Tiền – Ngân hàng

25,75 (A00)

25,25 (A01)

25:25 (D01)

25,25 (D07)

Quản lý khách sạn

READ  Hợp đồng giao khoán cập nhật mới nhất | Vieclam116.vn

3. Đánh dấu năm 2020

Thương hiệu doanh nghiệp

Tên ngành

Lắp ráp ban đầu A00 Lắp ráp ban đầu D01 Nhớ lại
NTH01-01 Bộ phận pháp lý 27

Các tổ hợp A01, D02, D03, D04, D06, D07, mức chênh lệch giảm 0,5 điểm

NTH01-02 Các hạng mục (Kinh tế – Kinh tế; Kinh tế Quốc tế) 28

Các tổ hợp A01, D02, D03, D04, D06, D07, mức chênh lệch giảm 0,5 điểm

NTH02 Ngành (Kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản lý khách sạn)

27,95

Các tổ hợp A01, D02, D03, D04, D06, D07, mức chênh lệch giảm 0,5 điểm

NTH03 Ngành (Tài chính – Kế toán; Kế toán)

27,65

Các tổ hợp A01, D02, D03, D04, D06, D07, mức chênh lệch giảm 0,5 điểm

NTH04

Nhóm ngôn ngữ tiếng Anh

36,25

Nhân ngoại ngữ 2

NTH05

Nhóm ngôn ngữ Pháp

34.8

Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 – Tổ hợp tổ hợp D03 trừ điểm chênh lệch 2 điểm.

NTH06

Nhóm ngôn ngữ Trung Quốc

36,6

Môn Ngoại ngữ tăng tổ hợp 2 – D04, giảm chênh lệch 2 điểm.

NTH07

Khoa tiếng Nhật

35,9

Môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 – Cộng khối D06, trừ chênh lệch 2 điểm.

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHỎ

Đại học Ngoại thương Hà Nội
Cơ sở Đại học Ngoại thương Hà Nội

Đại học Ngoại thương – FTU Times

Nếu bạn có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image:" resize_min "resize_image:" 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated_adcache_show "setting_adcache_created" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud