Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem
Ngành giáo dục

Thương hiệu doanh nghiệp

Các tùy chọn kết hợp chủ đề Mục tiêu (Dự kiến) Đào tạo Kỹ thuật Nông nghiệp

7140215

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Tiếng Anh

7220201

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Tác giả, Sử gia, Anh

Nhà văn, Địa lý, Tiếng Anh

Nên kinh tê

7310101

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Quản lý kinh doanh

7340101

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Quản trị kinh doanh (Nâng cao)

7340101C

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Địa ốc

7340116

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Vật lý, Địa lý

Toán, Văn, Anh

Kế toán

7340301

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Công nghệ sinh học

7420201

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Sinh

Toán, Hóa học, Sinh học

Công nghệ sinh học (Nâng cao)

7420201C

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Môi trường khoa học

7440301

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Hệ thống thông tin

7480104

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ thông tin

7480201

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Kỹ sư cơ khí

7510201

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Dầu khí Việt Nam | Vieclam116.vn
Kỹ thuật cơ khí (Nâng cao)

7510201C

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Kỹ thuật nhiệt

7510206

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ kỹ thuật

7510401

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ năng lượng tái tạo

7519007

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Điều khiển và thiết bị cơ khí

7520216

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Anh

Kỹ thuật về môi trường

7520320

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Kỹ thuật Môi trường (Nâng cao)

7520320C

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Công nghệ thực phẩm

7540101

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm (nâng cao)

7540101C

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)

7540101T

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ chế biến thủy sản
READ  Khối B3 gồm những môn thi nào? Danh sách các ngành và các trường tuyển sinh | Vieclam116.vn

7540105

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Công nghệ thụ tinh trong rừng

7549001

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Nông nghiệp

7620105

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Nông trại

7620109

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Bảo vệ cây

7620112

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Trái cây và rau và công nghệ cảnh quan

7620113

Kinh doanh trang trại

7620114

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Phát triển nông thôn

7620116

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Rừng

7620201

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Rừng đô thị

7620202

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Nông nghiệp

7620301

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Bác sĩ thú y

7640101

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

READ  Source Code là gì? Quản lý source code bằng cách nào? | Vieclam116.vn
Thú y (Chương trình nâng cao)

7640101T

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

Địa chính

7850103

Toán địa lý hóa học

Toán, Lý, Anh

Toán, Vật lý, Địa lý

Toán, Văn, Anh

Tài nguyên và Môi trường

7859002

Toán địa lý hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Văn, Anh

Bản đồ và thực hành canh tác

7859007

Toán địa lý hóa học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa, Anh

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image:" resize_min "resize_image:" 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated_adcache_show "setting_adcache_created" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud