Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem
TT Tên ngành
(Đăng ký kinh doanh) Các vấn đề đối sánh Đây
kỳ vọng

Tuyến đường đã chọn

Đầu tiên

Giáo dục Toán học

(7140209)

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh trai
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh 146

– Xét kết quả thi THPT (98)
– Các phương pháp khác (48)

2 Sư phạm Toán học dạy bằng tiếng Anh
(7140209TA) A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh trai
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh 30

– Xem lại kết quả thi THPT (24)
– Các phương pháp khác (6)

3

Sư phạm Tin học

(7140210)

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh trai
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh 279

– Xét kết quả kỳ thi THPT (251)
– Các phương pháp khác (28)

4 Sư phạm Tin học dạy bằng tiếng Anh
(7140210TA) A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh trai
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh 30

– Xét kết quả thi THPT (27)
– Các phương pháp khác (3)

5

Sư phạm Vật lý

(7140211)

A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh trai
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh mười

– Nhận xét kết quả thi THPT (1)
– Giải pháp thay thế (9)

6 Sư phạm Vật lý dạy bằng tiếng Anh
(7140211TA) A00: Toán, Lý, Hóa
A01: Toán, Lý. Anh trai
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh mười

– Xét kết quả thi THPT (8)
– Thay thế (2)

7

Đào tạo hóa học

(7140212)

READ  [Giải đáp] Học kinh tế đối ngoại có dễ xin việc hay không? | Vieclam116.vn
A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh 45

– Xét kết quả thi THPT (29)
– Các phương pháp khác (16)

số 8 Sư phạm Hóa học dạy bằng tiếng Anh
(7140212TA) A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D07: Toán, Hóa, Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh mười

– Ôn tập kết quả thi THPT (6)
– Các phương pháp khác (4)

9

Sư phạm Sinh học

(7140213)

B00: Toán, Hóa, Sinh
B02: Toán, Sinh, Địa
B04: Toán, Sinh, GDCD
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh 15

– Ôn tập kết quả thi THPT (11)
– Các phương pháp khác (4)

mười Sư phạm Sinh học dạy bằng tiếng Anh
(7140213TA) B00: Toán, Hóa, Sinh
B02: Toán, Sinh, Địa
D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh mười

– Ôn tập kết quả thi THPT (10)
– Giải pháp thay thế (0)

11

Nghiên cứu Kinh thánh

(7140217)

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
C19: Văn, Sử, GDCD
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh 171

– Xem lại kết quả kỳ thi THPT (140)
– Các phương pháp khác (31)

thứ mười hai

Lịch sử giáo dục

(7140218)

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
C19: Văn, Sử, GDCD
D14: Văn, Sử, Anh
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh 20

– Xét kết quả thi THPT (20)
– Giải pháp thay thế (0)

13

Đào tạo lập bản đồ

(7140219)

A09: Toán, Địa lý, GDCD
C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
C20: Viết, Vẽ bản đồ, GDCD
D15: Văn, Địa, Anh 48
READ  Lương tiếp viên hàng không là bao nhiêu? Có nên làm? | Vieclam116.vn

– Xem lại kết quả kỳ thi THPT (43)
– Các phương pháp khác (5)

14

Trường mầm non

(7140201)

M01: Văn, NK1 (bài hát chọn lọc), NK2 (kể chuyện)
M09: Toán, NK1 (bài hát chọn lọc), NK2 (truyện và tranh) 753

– Xét kết quả thi THPT (640)
– Isi metotia (113)

15

Trường tiểu học

(7140202)

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh 597

– Xem lại kết quả kỳ thi THPT (436)
– Các phương pháp khác (161)

16 Các trường tiểu học dạy bằng tiếng Anh
(7140202TA) C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
D01: Viết, Toán, Tiếng Anh
D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh
D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh 30

– Ôn tập kết quả thi THPT (21)
– Giải pháp thay thế (9)

17

Giáo dục chính trị

(7140205)

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Viết, Vẽ bản đồ, GDCD
D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh 20

– Xét kết quả thi THPT (20)
– Giải pháp thay thế (0)

18

Sư phạm âm nhạc

(7140221)

N00: Van, NK1 (Tốc độ – thời gian), NK2 (bài hát / nhạc cụ)
N01: Toán học, NK1 (Tốc độ – thời gian), NK2 (bài hát / nhạc cụ) 69

– Xem lại kết quả kỳ thi THPT (65)
– Các phương pháp khác (4)

19

Giáo dục Khoa học Tự nhiên

(7140247)

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh 334

– Xem lại kết quả kỳ thi THPT (301)
– Các phương pháp khác (33)

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn | Vieclam116.vn
20 Lịch sử – Lập bản đồ
(7140249) C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Viết, Vẽ bản đồ, GDCD
D78: Văn học, Khoa học xã hội, tiếng Anh 375

– Xem lại kết quả kỳ thi THPT (337)
– Các phương pháp khác (38)

21

Công nghệ Giáo dục

(7140246)

A00: Toán, Lý, Hóa
B00: Toán, Hóa, Sinh
D90: Toán, Khoa học, Tiếng Anh 47

– Xem lại kết quả kỳ thi THPT (47)
– Giải pháp thay thế (0)

22 Giáo dục pháp luật
(7140248) C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Viết, Vẽ bản đồ, GDCD
D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh 150

– Xem lại kết quả kỳ thi THPT (135)
– Các phương pháp khác (15)

23 Giáo dục công dân (7140204) C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Viết, Vẽ bản đồ, GDCD
D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh 256

– Xem lại kết quả kỳ thi THPT (180)
– Các phương pháp khác (76)

24

Giáo dục QP – AN

(7140208)

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Viết, Vẽ bản đồ, GDCD
D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh 29

– Xét kết quả thi THPT (23)
– Các phương pháp khác (6)

25

Cơ quan giáo dục

(hy vọng)

C00: Viết, Lịch sử, Lập bản đồ
C19: Văn, Sử, GDCD
C20: Viết, Vẽ bản đồ, GDCD
D66: Viết, GDCD, Tiếng Anh 50

– Xét kết quả thi THPT (35)
– Các phương pháp khác (15)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_tagosition ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image: "min_min" resize_image: " 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_obile 0, "resize_mobile_ize_news", 0, resize_mobile_news: 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated, "setting_cache_show" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud