Thông tin tuyển sinh trường Đại học Xây dựng | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem
Công nghiệp, rất nhiều đào tạo Ngành luật, đặc biệt

Các tùy chọn kết hợp chủ đề

XDA01

V00: Toán, Lý, NGHỆ THUẬT 250 V02: Toán, Tiếng Anh, SÁCH V10: Toán, Pháp, VMTHU

Ví dụ (đặc biệt: Ví dụ nội bộ)

XDA02 V00: Toán, Lý, NGHỆ THUẬT 50

V02: Toán, Tiếng Anh, SÁCH

Ví dụ (Đặc biệt: Ví dụ về Công nghệ) XDA03 V00: Toán, Lý, NGHỆ THUẬT

50

V02: Toán, Tiếng Anh, SÁCH

Ví dụ (Đặc biệt: Ví dụ về Bản đồ) XDA04 V00, V02, V06 50 XDA05 V00: Toán, Lý, NGHỆ THUẬT

50

V01: Toán, Viết, ĐẶT CHỖ V02: Toán, Tiếng Anh, SÁCH Quy hoạch vùng và đô thị (Đặc biệt: Lập kế hoạch – Ví dụ) XDA06 V00: Toán, Lý, NGHỆ THUẬT 50 V01: Toán, Viết, ĐẶT CHỖ V02: Toán, Tiếng Anh, SÁCH XDA07 A00: Toán, Lý, Hóa 500

A01: Toán, Lý, Anh

D29: Toán, Lý, Pháp D07: Toán, Hóa, Anh D24: Toán, Hóa, Pháp Kỹ sư xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng)

XDA08

A00: Toán, Lý, Hóa 100 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh Kỹ sư xây dựng (Đặc biệt: Thông tin xây dựng)

XDA09

A00: Toán, Lý, Hóa
70

A01: Toán, Lý, Anh
D07: Toán, Hóa, Anh

Kỹ sư xây dựng
Đặc biệt bao gồm:

1 / Địa kỹ thuật công trình và địa kỹ thuật môi trường 2 / Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học 3 / Hệ thống xây dựng 4 / Công nghệ xây dựng 5 / Kỹ thuật Thủy lợi 6 / Công suất kỹ thuật XDA10 A00: Toán, Lý, Hóa 140 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh XDA11 A00: Toán, Lý, Hóa 140 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh XDA12 A00: Toán, Lý, Hóa 70
READ  Học công nghệ may ra làm gì? Cơ hội việc làm ngành này ra sao? | Vieclam116.vn

A01: Toán, Lý, Anh

D07: Toán, Hóa, Anh B00: Toán, Hóa, Sinh XDA13 A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh

B00: Toán, Hóa, Sinh

XDA14 A00: Toán, Lý, Hóa 35 B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Anh XDA15 A00: Toán, Lý, Hóa 70 B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Anh XDA16 A00: Toán, Lý, Hóa 175 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh XDA17 A00: Toán, Lý, Hóa 70 A01: Toán, Lý, Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

XDA18 A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh

Cơ khí (Đặc biệt: Máy xây dựng)

XDA19 A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh

Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng)

XDA20

A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh Kỹ sư cơ khí

(Chuyên ngành: Cơ điện)

XDA21

A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh Kỹ sư cơ khí (Đặc biệt: Kỹ sư ô tô) XDA22 A00: Toán, Lý, Hóa 35 A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh XDA23 A00: Toán, Lý, Hóa

280

A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hóa, Anh XDA24 A00: Toán, Lý, Hóa 70

A01: Toán, Lý, Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Quản lý xây dựng (đặc biệt: Kinh tế và bất động sản)

XDA25 A00: Toán, Lý, Hóa 35

A01: Toán, Lý, Anh

D07: Toán, Hóa, Anh

Quản lý xây dựng (đặc biệt: Quản lý hạ tầng, đất đô thị)

READ  Nhân Viên Order Là Gì - Từ A-Z Trách Nhiệm Công Việc, Tiêu Chuẩn Kỹ Năng | Vieclam116.vn

XDA26

A00, A01, D07 35

XDA27

A00, A01, D01, D07

70

Kỹ sư xây dựng (Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ)

Khoa học máy tính(Chương trình liên kết đào tạo với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ)XDA29A00, A01, D07mười r n! function (f, b, e, v, n, t, s) r n {if (f.fbq) return; n = f.fbq = function () {n.callMethod? r n n.callMethod.apply (n, tranh luận): n.queue.push (tranh luận)}; r n if (! f._fbq) f._fbq = n; n.push = n; n.loaded = ! 0; n.version = '2.0'; r n n.queue =; t = b.createElement (e); t.async =! 0; r n t.src = v; s = b.getElementsByTagName (e)

"," setting_ads_google_code ":" r n["2","6"] r n["content_new.php"] r n[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}] r n
r n r n r n r n “,” setting_product_color “: 0,” setting_product_size “: 0,” setting_product_size_number “: 0,” setting_image_in_content “:” “,” setting_show_introtext “: 0,” setting_show_image_detail “: 0,” setting_process_fulltext “: 0,” setting_set_font_font, “setting_comment”: 0, “setting_tag_position”: “”, “setting_include_wordpress”: 0, “setting_include_wordpress_image”: 0_odize_resize_image “use resize_resize_resize_image” use resize_resize_resize_image ” “: 60,” resize_image_tiny_height “: 0,” resize_image_min “: 150,” resize_image_min_height “: 0,” resize_image_normal “: 230,” resize_image_normal_height “: 0,” resize_imageize_image_height “:” “180_image”: thay đổi kích thước nhỏ “120”, “resize_news_image_thumbnail”: “300”, “resize_news_image_thumbnail_height”: “200”, “resize_news_image_normal”: “420”: “28_height_imagermal_height”: “420” “resize_mobile_image_width”: 0, “resize_mobile_image_height”: 0, “resize_mobile_news_image_width”: 0, “resize_ mobile_news_image_heig ht “: 0,” setting_signature_on “:” 1 “,” setting_signature_text “:” “,” mail_type “:” smtp “,” mail_smtpport “: 25,” mail_smtphost “:” mail.evara.vn “,” mail_smtpuser “: “noreply@evara.vn”, “mail_smtppass”: “123 $% ^ qwe”, “gmail_smtpuser”: “info.zamashop@gmail.com”, “gmail_smtppass”: “zamalovely! @ #”, “site_group”: ” 1 “,” site_template_color “: sese,” setting_update_newdate “:” 1 “,” setting_data_schema “:” 1 “,” setting_schema_customize “:” “,” setting_admin_edit_fast “: sese,” settingmin_use_location “: sese,” setting_tab_customize ” : sese, “setting_cache_on”: “1”, “setting_cache_time”: “60”, “site_access” :, “setting_global_modules”: {“2”:}, “setting_module_access”: {“tuyensinhso”: {“module_code”: ” tuyensinhso “,” module_title “:” Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1 “,” module_description “:” Tra cứu thông tin c u1ee9u u00f4ng c u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng sinh u00e0n qu u1ed1c “}}, “setting_design_page”: {“index”:}, “site_group_student_show”: “0”, “setting_include_file”: {“2”: “news.php”}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud