Tìm hiểu chi tiết về ngành Chính trị học | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Tôi

Khối đèn chung
(Không bao gồm các lớp từ số 9 đến số 11)

Đầu tiên

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối nổi dậy của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Nguyên tắc 2

6

Ngoại ngữ 1

7

Tiếng Anh cơ bản 1

số 8

Hiến pháp Nga 1

9

Tổ chức tiếng Pháp 1

mười

Tiếng Trung cơ bản 1

11

Ngoại ngữ 2

thứ mười hai

Tiếng Anh cơ bản 2

13

Hiến pháp Nga 2

14

Tổ chức tiếng Pháp 2

15

Nền tảng tiếng Trung 2

16

Ngoại ngữ 3

17

Tiếng Anh cơ bản 3

18

Nga 3

19

Cơ sở tiếng Pháp 3

20

Nền tảng tiếng Trung 3

21

Giáo dục thể chất

22

Giáo dục an toàn và an ninh

23

Kỹ năng bổ sung

II

Khối ánh sáng trong lĩnh vực này

II.1

Khóa học bắt buộc

Đầu tiên

Nghiên cứu khoa học

2

Tiểu bang và luật chung

3

Lịch sử thế giới

4

Văn hóa cơ bản việt nam

5

Nghiên cứu chung

6

Tâm lý học chung

7

Thông tin chung

II.2

Các khóa học đã chọn

Đầu tiên

kinh tế xã hội

2

Môi trường và phát triển

3

Thống kê cho khoa học xã hội

4

Tập làm văn

5

Giới thiệu về thông tin đủ điều kiện

III

Khối thông minh theo ngành

III.1

Khóa học bắt buộc

Đầu tiên

Khoa học chính trị đại cương

2

Nghiên cứu tôn giáo chung

3

Các tổ chức chính trị thế giới

4

Thể chế con người và chính sách văn hóa ở Việt Nam

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang | Vieclam116.vn

III.2

Các khóa học đã chọn

Đầu tiên

Lịch sử chung của Việt Nam

2

Lịch sử Triết học Công cộng

3

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4

Các tuyến sản xuất và làng nghề Châu Á ở Việt Nam

5

Tài liệu tham khảo chung

6

Quan hệ công chúng

IV

Khối kiến ​​thức theo phân khúc ngành

IV.1

Khóa học bắt buộc

Đầu tiên

Chính trị và chính sách

2

Chính sách công của Việt Nam

3

Chính trị phát triển

IV.2

Các khóa học đã chọn

Đầu tiên

Cơ quan chung

2

Khoa học tổ chức

3

Ý kiến ​​chung

4

Thu thập và xử lý thông tin

ĐỌC

khối đèn công nghiệp

V.1

Khóa học bắt buộc

Đầu tiên

Lịch sử giáo dục chính trị

2

Phương pháp nghiên cứu chính trị

3

Sức mạnh chính trị

4

các đảng chính trị

5

Chính trị việt nam

6

Truyền thống chính trị việt nam

7

Giới thiệu về các vấn đề quốc tế

số 8

Giới thiệu về trường Hồ Chí Minh

9

So sánh chính trị

mười

Chính trị và truyền thông

11

Phương pháp viết câu chuyện và thông tin chính trị

thứ mười hai

Tập làm văn chính luận

V.2

Các khóa học đã chọn

V.2.1

Học lý luận chính trị Đầu tiên

Thực hành chuyên nghiệp

2

Giới thiệu về tác phẩm truyền thống của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Hồ Chí Minh trong lĩnh vực chính trị

3

Phụ nữ, nữ quyền và chính trị

4

Cách thức và cách đối phó với các tình huống chính trị

READ  Thông tin tuyển sinh Khoa Y dược | Vieclam116.vn
V.2.2

Nguy hiểm trong Chính trị Việt Nam

Đầu tiên

Thực hành chuyên nghiệp

2

Nền chính trị Việt Nam trong thời kỳ chuyển sang chủ nghĩa xã hội

3

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4

Chính sách việt nam

V.2.3

Chuyên về Chính trị Quốc tế

Đầu tiên

Thực hành chuyên nghiệp

2

Chính sách của các nước lớn

3

Liên kết quốc tế

4

Chính phủ quốc tế

V.2.4

Giám đốc đặc biệt Hồ Chí Minh

Đầu tiên

Thực hành chuyên nghiệp

2

Hồ Chí Minh với con đường Việt Nam mới

3

Hồ Chí Minh và mục đích định hình nền chính trị của Việt Nam

4

Hồ Chí Minh và mục đích xây dựng nền văn hóa, đạo đức, con người mới ở Việt Nam

V.3

Đào tạo và tốt nghiệp Nghiên cứu / đào tạo thay cho nghiên cứu sau đại học

Đầu tiên

Đồ án tốt nghiệp

2

Tốt nghiệp

3

Khóa học thay thế nghiên cứu sau đại học

4

Chính trị – Hiến pháp

5

Chính trị Việt Nam – Thông tin chính

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image:" resize_min "resize_image:" 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated_adcache_show "setting_adcache_created" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud