TNC là gì? Vai trò, hình thức, quy mô hoạt động của TNC | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

TNC là gì?
TNC là gì?
Công việc sản xuất – Công việc sản xuất

1. Khái niệm TNC là gì?

TNC là từ viết tắt của Transnational Corporation-Tập đoàn xuyên quốc gia.

Công ty xuyên quốc gia là một thuật ngữ dùng để chỉ một loại hình kinh doanh doanh nghiệp lớn được tạo thành từ ít nhất hai công ty và địa điểm ở cả hai quốc gia chuyên cung cấp Dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân, hoạt động theo hệ thống cụ thể và có chiến lược phát triển chung.

TNCs bao gồm công ty mẹ và các công ty con, trong đó công ty mẹ kiểm soát toàn bộ tài sản của công ty, còn các công ty con ở nước ngoài hoạt động dưới sự quản lý của công ty mẹ.

Ý nghĩa của TNC là gì?
Ý nghĩa của TNC là gì?

Từ mô tả trên, chúng ta có thể thấy các loại nhánh sau:

  • Công ty phụ thuộc (Doanh nghiệp con): một công ty trách nhiệm hữu hạn ở quốc gia nơi TNCs hoạt động, chiếm hơn 50% tài sản của công ty.
  • Công ty liên doanh (Associate Enterprisies): một công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà đầu tư của công ty sẽ sở hữu ít nhất 10% giá trị tài sản của công ty đó và sẽ không thuộc sở hữu toàn bộ của doanh nhân này quyền của công ty. sẽ bị giới hạn theo tỷ lệ phần trăm giá trị tài sản của công ty và quy định của công ty.
  • Công ty chi nhánh (Doanh nghiệp chi nhánh): Công ty đó là công ty có trụ sở chính ở nước ngoài và công ty đó sở hữu 100% giá trị tài sản do công ty mẹ quản lý.

>> Xem thêm: Kinh nghiệm mở công ty của riêng bạn

2. Mục đích của các công ty truyền thông

Sự khởi đầu của việc xây dựng TNC là gì?
Sự khởi đầu của việc xây dựng TNC là gì?

TNC dựa trên việc thiết lập và thực hiện các quy trình sản xuất đã được kiểm chứng: doanh nghiệp lớn sẽ kinh doanh lớn. doanh nghiệp vừa và nhỏ chống gãy, gãy, tăng năng suất; Các đối thủ hợp tác và đóng góp kinh phí sản xuất với doanh nghiệp.

TNCs được phát triển nhờ tác động mạnh mẽ của sự thay đổi khoa học và công nghệ. Quá trình sản xuất nông nghiệp trong các trang trại hình thành một mạng lưới các ngành – nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, … làm nổi bật mức độ suy giảm sản xuất nông nghiệp về lực lượng lao động cũng như số lượng sản phẩm lớn của cả nước.

Hoạt động sản xuất – hoạt động sản xuất tại Hồ Chí Minh

>> Xem thêm: Điều gì là quan trọng để học trở thành một doanh nhân?

3. Định nghĩa về quy mô và cơ cấu tổ chức của công ty truyền thông

Cơ cấu tổ chức của TNCs rất đa dạng và phức tạp, đặc điểm riêng của TNCs là cơ cấu kỹ thuật. Các TNC hiện nay bao gồm hai loại tổ chức cơ bản: tổ chức chức năng (F) và tổ chức chuyên nghiệp (Multidivision – MD). Trong:

  • Ví dụ Bài tập F: các hoạt động liên quan đến phòng thí nghiệm, mỗi phòng thí nghiệm sẽ có chức năng riêng, sau khi hoàn thành công việc, người quản lý các bộ phận này sẽ báo cáo trực tiếp với cơ quan quản lý.
  • Mô hình MD hiệu quả hơn mô hình F. Mô hình này rõ ràng khác với mô hình F vì tất cả các thành phần của mô hình này phải tự chịu trách nhiệm.
Đặc điểm và nhiều công ty truyền thông
Đặc điểm và nhiều công ty truyền thông

Mô hình cấu trúc của TNCs thay đổi liên tục theo nền kinh tế thị trường, dựa trên các đặc điểm, cấu trúc và đường lối hoạt động của chúng. TNCs theo truyền thống là mua bán và sáp nhập, nhưng TNCs mở nhiều chi nhánh quốc tế và có cấu trúc “mẹ-cha” khi họ phát triển trong lĩnh vực thăm dò dầu khí.

Cấu trúc và trật tự của các TNC rất khác nhau, nhưng hầu hết được tổ chức dưới dạng kim tự tháp và hình nhện. Hình dạng của kim tự tháp được thể hiện trong hướng dẫn, vì vậy nó sẽ có cơ hội chính xác cao, dễ kiểm soát điều kiện làm việc, nhưng kém linh hoạt. Mạng nhện có thể khắc phục những nhược điểm của sơ đồ kim tự tháp và trở thành một ví dụ điển hình trong việc quản lý các công ty TNC.

>> Xem thêm: Mô hình kinh doanh là gì?

4. Loại hình công ty truyền thông

Các loại TNC là gì?
Các loại TNC là gì?

Việc phân loại công ty quốc tế cần dựa trên một số nguyên tắc khác nhau, nhưng hiện nay, chúng ta đang dựa vào sự phát triển, các loại hình bán hàng cơ bản để phân loại các loại hình. Do đó, có các loại hình công ty truyền thông sau:

  • Cartel: loại hình công ty có quyền kiểm soát cùng một doanh nghiệp, liên kết với nhau, tổ chức này tạo ra thị trường và giá cả cho sản phẩm, số lượng sản phẩm bán ra và mua các sản phẩm khác nhau. phân chia thành công một cách cụ thể.
  • Syndicate: tương tự như loại Cartel, Syndicate Có mối quan hệ chặt chẽ giữa các công ty cổ phần tư nhân, các công ty này sẽ cùng nhau ký kết các thỏa thuận liên quan đến việc bán hàng hóa có chi phí thấp, sản phẩm được bán với giá cao. . Nhiều Syndicates đã được phát triển bởi Cartel.
  • Niềm tin: một loại hình kinh doanh sản xuất các sản phẩm giống nhau hoặc trong các doanh nghiệp đơn vị gần gũi có quan hệ mật thiết với nhau, cùng trong một tổ chức. Những phát triển này, một khi được tích hợp, sẽ không còn độc lập về mặt sản xuất nữa – sản xuất, hoạt động kinh doanh và các quy tắc khác. Có hai loại công ty cho loại hình ủy thác này: Công ty Cổ phần Đặc biệt và Công ty Hợp nhất Doanh nghiệp.
  • Quan tâm: đây là xu hướng phổ biến của các doanh nghiệp công ty TNCs hiện nay. Mối quan hệ giữa hai công ty bán lẻ độc lập là mối liên hệ chính.
  • Các tổ chức: các doanh nghiệp được kết nối trực tiếp với nhau, các công ty lớn sẽ bước vào lĩnh vực sản xuất mà không gặp bất kỳ khó khăn nào về mặt kỹ thuật nhưng thường được kết nối về nguyên vật liệu tài chính.

Công việc của nhân viên sản xuất

>> Xem thêm: Loại hình kinh doanh?

5. Vai trò của các công ty truyền thông

Vai trò của các công ty TNC là gì?
Vai trò của các công ty TNC là gì?

Các công ty truyền thông (TNCs) đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu vì TNCs không chỉ có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, mà còn có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. ở mỗi quốc gia nói riêng. TNC đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế và chuyển giao hiệu quả công nghệ, đổi mới, tạo ra nhiều cơ hội việc làm và phát triển đội ngũ nhân sự cấp cao được cung cấp cho các nơi làm việc của TNC.

5.1. Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế

5.1.1. TNCs thay đổi cấu trúc thương mại quốc tế

TNCs thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền kinh tế và thương mại toàn cầu, ưu tiên phát triển nền kinh tế xuất khẩu.

TNCs đã đóng góp đáng kể vào việc chuyển đổi cấu trúc thương mại quốc tế, nhờ mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên thế giới giúp các công ty phát thanh truyền hình tạo đòn bẩy cũng như tạo đòn bẩy và tạo đòn bẩy cho thị trường. tiếp thị, giảm chi phí vận chuyển, điều chỉnh giá bán sản phẩm – sản phẩm phù hợp, phục vụ tốt hơn cho thực phẩm của công ty.

Vai trò của TNC trong việc thay đổi cấu trúc thương mại quốc tế
TNC có vai trò trong việc thay đổi cấu trúc thương mại quốc tế

TNCs cũng không ngừng phát triển các loại sản phẩm, đổi mới, nghiên cứu công nghệ, đào tạo giảng viên, v.v. tình trạng của quảng cáo toàn cầu.

Vai trò này được thể hiện rõ qua tổng giá cả hàng hóa và dịch vụ, hàng hóa / sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài và doanh thu của các chi nhánh tại các quốc gia trên thế giới.

5.1.2. Trao đổi hàng hóa và dịch vụ của TNCs

TNC vẫn có các giao dịch trong công ty mặc dù họ ở nước ngoài. Giao tiếp nội bộ giữa công ty mẹ và các công ty thành viên là rất cần thiết và giao dịch này là một trong những hoạt động kinh doanh tạo dựng sự phát triển cũng như giảm chi phí sản xuất.

Công việc quản lý sản xuất

>> Xem thêm: Làm thế nào để kinh doanh?

5.2. Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế

Có hai loại đầu tư: đầu tư trực tiếp và tiền gửi trực tiếp. Các loại hình đầu tư này đóng vai trò quan trọng trong thị trường phát triển quản trị, vốn, công nghệ và truyền thông, không ngừng đầu tư ra bên ngoài để tối đa hóa lợi nhuận.

Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế
Vai trò của TNCs trong việc thúc đẩy đầu tư quốc tế

5.2.1. TNCs thúc đẩy việc giải phóng đầu tư ở các quốc gia

TNCs đã giảm bớt các rào cản đối với đầu tư quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển. Các khoản đầu tư một cách bền vững, đó là chìa khóa thành công và hiện đại hóa công nghiệp ở các nước đang phát triển. Đồng thời góp phần tăng cường hợp tác với nhiều nước trong việc thu hút đầu tư nước ngoài:

Tìm việc nhanh chóng

5.2.2. TNCs thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài

Sự tăng trưởng và mở rộng hoạt động của các chi nhánh nước ngoài đã nêu bật những đóng góp đáng kể của TNCs vào nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, các công ty truyền thông có thể dễ dàng tài trợ trực tiếp với một công ty có trụ sở tại một quốc gia khác bằng cách thiết lập một doanh nghiệp mới ở đó hoặc bằng cách phân phối hài hòa với việc mua lại đất nước và thay đổi chiến lược và hướng kinh doanh của mình.

Vì vậy, những thông tin giải đáp thắc mắc về TNC trên đây sẽ giúp bạn dễ dàng nắm được những thông tin quan trọng về diện mạo và vai trò của các công ty hiện đại.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trên VK '); $ ('#js_share'). add (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" #see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data - ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 9165 & cateid = 157 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("#see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("#see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('. show_cd'). show (); $ (". chude"). addClass ("hiden_dtblog");});

READ  Tìm hiểu về khối D10 và những ngành, trường học đào tạo? | Vieclam116.vn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud