toàn bộ thông tin về Chief Customer Officer | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Có thể bạn đã quen với thuật ngữ này ‘giám đốc điều hành’. Bạn có biết vị trí quản lý cấp cao nào khác không? Ví dụ chủ doanh nghiệp? Chủ doanh nghiệp làm gì? Nhiệm vụ của họ có quan trọng không? Hãy xem câu chuyện dưới đây để tìm hiểu.

FA’AIGA

1. Giám đốc bán hàng là gì?
2. Mô tả công việc CCO
3. Yêu cầu đối với Giám đốc Kinh doanh
4. Phát triển Giám đốc bán hàng

Thuê một khách hàng

Xem thêm: Headhunter được tuyển dụng như thế nào ?. 8 Lợi ích của việc Tìm việc Thông qua Headhunter


1. Giám đốc bán hàng là gì?

Giám đốc kinh doanh (CCO) một trong những ‘C-suit’ của doanh nghiệp, với giám đốc điều hành (CEO), giám đốc tài chính (CFO), giám đốc nhân sự (CHRO),… Giám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp thành công trong hoạt động kinh doanh.

2. Chức năng của giám đốc kinh doanh

2.1. Taitai

Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm hoạch định hướng đi của doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng và doanh thu cũng như xây dựng hiệu quả các dự án và hoạt động. CCO dẫn dắt khách hàng, hoạt động tiếp thị, PR và nhà thầu để đảm bảo rằng các quy trình kinh doanh được thực hiện đầy đủ và các mối quan hệ làm việc nội bộ được thiết lập nhằm giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của mình.

Giám đốc bán hàng lãnh đạo bộ phận bán hàng bằng văn bản, thực hiện và đánh giá các quyết định được đưa ra về hoạt động kinh doanh của nhà phát triển.

2.2. Thị trường

Tiếp thị cũng là một trong những lĩnh vực mà các nhà kinh doanh nên quan tâm. Họ sẽ dẫn đầu việc phát triển một chiến lược tiếp thị tập trung vào việc sử dụng thị trường và tăng trưởng doanh số, với trọng tâm là thu hút khách hàng và thiết lập nhu cầu thị trường.

READ  Assignment là gì? Để thành công với Assignment bạn cần? | Vieclam116.vn

Khi kế hoạch được thực hiện, họ cũng là người giám sát hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp và can thiệp khi cần thiết.

Điều này là do công việc này thường diễn ra giữa giám đốc bán hàng và giám đốc tiếp thị (CMO) với nhau và giám đốc bán hàng trong nhiều trường hợp sẽ bắt đầu với tư cách là giám đốc tiếp thị.

Giám đốc bán hàng là gì?