Tổng hợp các biên bản cấn trừ công nợ mà kế toán nên biết | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Biên bản thanh toán công nợ là một trong những thủ tục giấy tờ phổ biến trong kinh doanh mà kế toán cần lưu ý. Vì vậy, 123job sẽ bật mí cho bạn đọc về quản lý công nợ, cách lưu và đối chiếu công nợ.

Nếu có những doanh nghiệp chưa được thanh toán hoặc trả trước (tiết kiệm, thặng dư) trước khi hàng hoá hoặc dịch vụ được giao thì sẽ phát sinh các khoản nợ. Tại thời điểm đó, nó sẽ yêu cầu sử dụng hồ sơ tín dụng thanh toán bù trừ, một loại biên bản được tạo ra để ghi lại việc thanh toán các khoản nợ của nhà phát triển. Ví dụ về hồ sơ xóa nợ Bản khai của hai bên cần xác định rõ ràng, nội dung các khoản nợ của hai bên nhằm mục đích thu hồi nợ.

I. Hợp nhất nợ được xác định như thế nào?

1. Xóa nợ là gì?

Nợ chỉ phát sinh khi hai bên mua bán và cung ứng hàng hóa. Trong trường hợp này, các vấn đề của người mua và người bán, cần được sắp xếp hồ sơ tín dụng. Theo cơ sở và được xác định bởi cơ quan quản lý thuế, nó bao gồm:

 • Bảng kê chi tiết công nợ của khách hàng (Biên bản cấn trừ công nợ) và các khoản nợ khách hàng còn nợ.

 • Trong hợp đồng kinh tế phải quy định phương thức thanh toán. Nếu không có quy định về thanh toán để xóa nợ thì phải ký gia hạn hợp đồng để bổ sung thêm phương thức xóa nợ.

READ  Hướng dẫn bạn cách viết trình độ học vấn trong CV | Vieclam116.vn

Xóa nợ là gì?Thoát khỏicông việc khủng khiếp Nợ là gì?

 • Chấm dứt hợp đồng.

 • Biên bản giao, nhận hoặc giao hàng.

 • Biên bản xử lý công nợ được hai bên ký duyệt.

 • Chứng từ thanh toán hai chiều: Phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi …

 • Thông tin về Thuế hoặc Phí thông thường.

 • Biên bản công nợ được hai bên ký duyệt để xử lý công nợ.

 • Sự khác biệt là nếu thanh toán ngân hàng được trừ vào phụ phí trong chi phí.

2. Cách ghi nợ

Căn cứ vào biên bản hóa đơn đã được thanh toán bù trừ và hóa đơn hàng hóa, dịch vụ giao nhận theo hợp đồng mua bán, bạn sẽ tìm cách: kế toán viên như sau:

2.1. Kế toán hàng hóa, dịch vụ để bán

Khi mua hàng hóa, dịch vụ sẽ ghi như sau:

Nợ TK 131: Doanh thu tiêu dùng tăng

Nợ TK 632: Giá hàng hóa tăng

Có TK 511/33311: Doanh thu tăng / Thuế giá trị gia tăng.

Có các TK 152, 154, 155, 156: Nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm dở dang, thành phẩm, giảm giá

2.2. Kế toán hàng hóa và dịch vụ

Dr. 152, 153, 156, 241, 242: Nguyên liệu, Công cụ, Dụng cụ, Sản phẩm khác

Nợ TK 1331: Thêm các khoản thuế bổ sung vào

Có TK 331: Tăng tiền trả cho khách hàng

Kế toán hàng hóa và dịch vụKế toán hàng hóa và dịch vụ

2.3. Tiền gửi nợ

Nợ TK 331: Giảm các khoản thanh toán cho khách hàng

Tài khoản 131: Doanh thu giảm của khách hàng

II. Hồ sơ tín dụng

Hồ sơ xóa nợ a hồ sơ tín dụng bao gồm:

 • Bảng kê chi tiết các khoản nợ của khách hàng (Biên bản cấn trừ công nợ) và các khoản nợ khách hàng chưa thanh toán.

 • Hợp đồng kinh tế phải ghi rõ cách thức thanh toán.

 • Biên bản giao, nhận hoặc giao hàng.

 • Bằng chứng thanh toán: Thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ …

 • Mua bổ sung hoặc mua thường xuyên.

 • Biên bản cấn trừ công nợ (có con dấu hai bên).

 • Thanh toán hóa đơn qua ngân hàng (nếu có) phần chênh lệch sau khi xóa nợ để thu hồi nợ.

III. Hãy nhớ khi so sánh và trừ nợ

1. Thông tin đối chiếu công nợ

Thông tin cần được lắng nghe kịp thời đối chiếu công nợ hồ sơ nhà thanh toán bù trừ là:

 • Việc xử lý nợ sẽ diễn ra khi bên kia hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng mà bên kia chưa thanh toán.

 • Tất cả các thư từ, hóa đơn, biên lai và các tài liệu liên quan đến hợp đồng chính xác cần được ghi lại, để tránh thất lạc các khoản thanh toán.

 • Sau đó, đối chiếu công nợ một cách tổng quát hơn về số tiền phải chi trong quá trình thực hiện hợp đồng, bao gồm: Số dư đầu kỳ, số cộng trong kỳ, số giảm trong kỳ và số dư cuối kỳ.

READ  Khám phá 7 vị trí việc làm trong sân bay có nhu cầu tuyển dụng cao | Vieclam116.vn

Thông tin đối chiếu công nợThông tin đối chiếu công nợ

 • Tiếp theo, lập bản kê khai chi tiết công nợ về số tiền hợp đồng kinh tế, hóa đơn (thuế giá trị gia tăng), công nợ phát sinh, thanh toán và không thanh toán. Khi lập bảng kê chi tiết, cần kèm theo các thủ tục giấy tờ để chứng minh và đối chiếu các khoản phải thu.

 • Cuối cùng, khi nó kết thúc, nó phải được xác nhận để được ký bởi hai bên trong hai phút.

2. Thông tin được khấu trừ

Khi khoản nợ được khấu trừ a hồ sơ tín dụng những điều sau đây cần được lưu ý:

 • Việc xóa nợ chỉ được thực hiện khi cả hai bên đã bỏ tiền ra để thực hiện hợp đồng, nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng để xác định xem bên kia sẽ trả nợ như thế nào và đảm bảo sự thành công của số tiền thu được của cả hai bên.

 • Phải xác định số nợ phải trả trong số dư đầu kỳ, số dư tăng và số dư giảm, và số dư cuối kỳ.

 • Việc tăng thêm trách nhiệm phải kèm theo hóa đơn hoặc phiếu xuất kho chứng minh rằng bên kia đã thanh toán. Đảm bảo thực hiện các hợp đồng kinh tế.

 • Khi số tiền phát sinh nợ giảm đi, có nghĩa là số tiền phải trả được giảm xuống so với số tiền thanh toán.

 • Sau đó, số tiền phải thanh toán phải được quyết toán, được sự đồng ý của hai bên và ký vào biên bản.

 • Hãy nhớ khi các khoản nợ được trừ, chỉ có thể xóa nợ cho cùng một người.

IV. Biên bản thu hồi nợ mới và nợ cải thiện năm 2019

Dưới đây là những ví dụ về biên bản điểm tín dụng gần đây trong năm 2019 mà 123 công việc sẽ chia sẻ với bạn đọc:

1. Ví dụ về hồ sơ thu hồi – hợp nhất nợ

Một ví dụ về hồ sơ hợp nhất nợ là hồ sơ thu hồi nợ.

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính | Vieclam116.vn

Biên bản Mẫu Vận chuyển Mẫu – Bằng chứng tín dụng: TẠI ĐÂY

2. Biên bản thanh toán – bù trừ công nợ

Trong vài phút tới để xóa nợ, sẽ có một quá trình xóa (bao gồm cả xóa) các khoản nợ.

Biên bản thanh toán bù trừ công nợBiên bản thanh toán bù trừ công nợ

Tải Biên bản thanh toán bù trừ (bù trừ – bù trừ) công nợ: TẠI ĐÂY

3. Biên bản xử lý và thu hồi nợ (2 phần)

Thì ngay trong biên bản xóa nợ mới có biên bản đối chiếu, cấn trừ công nợ của hai bên.

Tải về Mẫu Biên bản Quản lý và Xử lý Nợ (2 phần): TẠI ĐÂY

4. Biên bản xử lý và thu hồi nợ (3 phần)

Tải mẫu biên bản thu hồi và tiến độ lập biên bản xóa nợ (3 phần): TẠI ĐÂY

V. Có được khấu trừ thuế GTGT khi xóa nợ không?

1. Hiến pháp

Căn cứ vào Mục 4 Điều 15 Thông tư 219/2013 / TT – BTC có quy định về “Các khoản thanh toán không dùng tiền mặt khác có trừ phụ phí” bao gồm:

 • Điều kiện đầu tiên là khi việc mua hàng hoá và dịch vụ trong lộ trình thanh toán bù trừ giữa giá hàng hoá hoặc dịch vụ và giá hàng hoá, dịch vụ được bán hoặc đi vay không thoả mãn lộ trình thanh toán. Hợp đồng kinh tế cần có biên bản đối chiếu như biên bản thanh toán công nợ và các giấy tờ chứng minh của hai bên về việc thông quan giữa hàng hoá, dịch vụ đã thanh toán. Nhưng đối với trường hợp cấn trừ công nợ của một bên khác thì cần có biên bản cấn trừ công nợ của 3 bên để làm căn cứ khấu trừ thuế.

Cơ sở pháp lý để xóa nợ đủ điều kiện chịu thuế GTGTCơ sở pháp lý để xóa nợ đủ điều kiện chịu thuế GTGT

 • Trường hợp thứ hai là hàng hóa, dịch vụ được mua bằng cách cấn trừ nợ như vay, mượn tiền; hoặc xóa nợ thông qua một bên khác, nhưng phương thức thanh toán này phải được chấp thuận, phải có giấy vay nợ hoặc hợp đồng vay tiền dưới dạng giấy lập sẵn và giấy biên nhận. cho vay tiền mặt, bao gồm các vấn đề về thanh toán giữa chi phí hàng hóa và dịch vụ và số tiền mà người mua hỗ trợ người mua hoặc đơn giản là yêu cầu người mua mua

2. Xóa các tài khoản được phép khấu trừ thuế khi có thêm thông tin

Dựa trên thông tin được cung cấp về hồ sơ tín dụng sau đó cho phép xóa khấu trừ thuế nếu có các thông tin như:

 • Hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá và dịch vụ.

 • Biên bản cấn trừ công nợ của hai bên, có xác nhận của hai bên. Nếu xóa nợ thông qua bên thứ 3 thì phải có biên bản xóa nợ của cả 3 bên.

 • Hồ sơ xử lý công nợ được hai bên xác nhận.

 • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng, đặc biệt đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

ONA. Sự kết luận

Qua bài viết trên, 123job đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin về biên bản xóa nợ, ví dụ hồ sơ xóa nợ Tin tức quản lý công nợ và tổng hợp công nợ giúp kế toán nâng cao hiệu quả hoạt động. Hy vọng bài viết trên có thể giúp ích cho bạn đọc trong việc xóa nợ.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud