Tổng quan thông tin về ngành Kỹ thuật in (Công nghệ Kỹ thuật in) | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Giáo dục chính trị + Pháp luật chung

Đầu tiên

Những điểm mạnh chính của chủ nghĩa Mác – Lê-nin I

2

Những quyền năng chính của chủ nghĩa Mác-Lênin II

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đảng cộng sản đảng cộng sản việt nam

5

Quy tắc chung Giáo dục thể chất (5 tín chỉ)

6

Dụng cụ thể thao (bắt buộc)

7

Bơi (bắt buộc) Chọn từ danh sách

số 8

Quyền hạn đã chọn 1

9

Lực lượng tự chọn 2

mười

Lực lượng tự chọn 3

Đào tạo An toàn và An ninh (165 giờ)

11

Đường dây quân sự của Đảng

thứ mười hai

Công tác quốc phòng an ninh

13

Ví dụ QS, phương pháp sử dụng súng tiểu liên AK (CKC)

Tiếng Anh

14

Tiếng anh tôi

15

Tiếng Anh II

Khối Toán học và Khoa học Cơ bản

16

Giải tích I

17

Giải tích II

18

Giải tích III

19

Đại số học

20

Dữ liệu ước tính

21

Vật lý đại cương I

22

Vật lý đại cương II

23

Thông tin chung

24

Vật lý đại cương III

25

Hoá học

26

Hóa lý

27

Kiểm tra Hóa học

28

Kỹ thuật Điện và Điện tử Các ngành và chủ đề cơ bản

29

Giới thiệu về Kỹ thuật In và Truyền thông

30

Máy tính và truyền thông máy tính

31

Máy ảnh kĩ thuật số

32

Giáo dục cách sử dụng màu sắc

33

Ví dụ về màu sắc

34

In những thứ

35

Các ví dụ

36

Hóa học và CN i
READ  Cổ phiếu Viettel Post (VTP) thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia phân tích trước ngày chào sàn | Vieclam116.vn

37

Lập kế hoạch quảng cáo

38

Gói kế hoạch

39

Giới thiệu về Công nghệ In

40

GIỚI THIỆU TỐT Kỹ thuật in

41

In đường phố điện tử

42

Thử in ấn điện tử

43

Kiểm soát màu sắc

44

Hệ thống in

45

Ví dụ làm rong biển

46

hệ thống in offset

47

Ví dụ in offset

48

Công nghệ in

49

Ví dụ in kỹ thuật số

50

Tổ chức và Quản lý

51

Máy móc thiết bị đo lường

52

Phương pháp in flexo và in lõm Bổ sung ánh sáng

53

khu vực kiểm soát

54

Văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân

55

Tâm lý học ứng dụng

56

Kỹ năng yếu

57

tư duy công nghệ và kỹ thuật

58

Thiết kế nghệ thuật kinh doanh

59

Viết kỹ thuật và bình luận

Tùy chọn ứng dụng (chọn trong mô-đun)

Mô-đun 1: Phương pháp in

60

Kỹ sư cơ khí

61

Nguyên lý của thiết bị

62

Hệ thống sổ sách kế toán

63

Hệ thống cài đặt

64

Kiểm tra máy

65

Dự án là tổ chức sản xuất các sản phẩm in

66

An toàn và môi trường trong nhà máy in

Mô-đun 2: Đồ họa phương tiện

29

Giới thiệu về Kỹ thuật In và Truyền thông

30

Máy tính và truyền thông máy tính

31

Máy ảnh kĩ thuật số

32

Giáo dục cách sử dụng màu sắc

33

Ví dụ về màu sắc

34

READ  BBQ nghĩa là gì? Giải mã bí ẩn từ những chữ cái viết tắt | Vieclam116.vn
In những thứ

35

Các ví dụ

36

Hóa học và CN i

37

Lập kế hoạch quảng cáo

38

Gói kế hoạch

39

Giới thiệu về Công nghệ In

40

GIỚI THIỆU TỐT Kỹ thuật in

41

In đường phố điện tử

42

Thử in ấn điện tử

43

Kiểm soát màu sắc

44

Hệ thống in

45

Ví dụ làm rong biển

46

hệ thống in offset

47

Ví dụ in offset

48

Công nghệ in

49

Ví dụ in kỹ thuật số

50

Tổ chức và Quản lý

51

Máy móc thiết bị đo lường

52

Phương pháp in flexo và in lõm Bổ sung ánh sáng

53

khu vực kiểm soát

54

Văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân

55

Tâm lý học ứng dụng

56

Kỹ năng yếu

57

tư duy công nghệ và kỹ thuật

58

Thiết kế nghệ thuật kinh doanh

59

Viết kỹ thuật và bình luận

Tùy chọn ứng dụng (chọn trong mô-đun)

Mô-đun 1: Phương pháp in

60

Kỹ sư cơ khí

61

Nguyên lý của thiết bị

62

Hệ thống sổ sách kế toán

63

Hệ thống cài đặt

64

Kiểm tra máy

65

Dự án là tổ chức sản xuất các sản phẩm in

66

An toàn và môi trường trong nhà máy in

Mô-đun 2: Đồ họa phương tiện

67

Kỹ thuật hình ảnh

68

Hình ảnh mẫu

69

Truyền thông truyền thông

70

Công nghệ trực tuyến

71

Thử thiết kế trực tuyến

72

Thực hành thiết kế sản phẩm in

READ  Tìm việc làm tại Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas | Vieclam116.vn

73

In điện tử

74

Dự án thiết kế sản phẩm truyền thông

Các chương trình cấp bằng kỹ thuật và cử nhân

75

Ví dụ kỹ thuật

76

Đồ án tốt nghiệp cử nhân Khối đèn kỹ thuật Kỹ thuật tùy chọn Kỹ sư dự án Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image: "min_min" resize_image: " 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated, "setting_cache_show" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud