Tổng quan về ngành Kỹ thuật vật liệu (Công nghệ vật liệu) | Vieclam116.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Giáo dục chính trị + Pháp luật chung

Đầu tiên

Những điểm mạnh chính của chủ nghĩa Mác – Lê-nin I

2

Những quyền năng chính của chủ nghĩa Mác-Lênin II

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đảng cộng sản đảng cộng sản việt nam

5

Quy tắc chung

Giáo dục thể chất

6

Dụng cụ thể thao (bắt buộc)

7

Bơi (bắt buộc) Chọn từ danh sách

số 8

Quyền hạn đã chọn 1

9

Lực lượng tự chọn 2

mười

Lực lượng tự chọn 3

Đào tạo An toàn và An ninh (165 giờ)

11

Đường dây quân sự của Đảng

thứ mười hai

Công tác quốc phòng an ninh

13

Ví dụ QS, phương pháp sử dụng súng tiểu liên AK (CKC)

Tiếng Anh

14

Tiếng anh tôi

15

Tiếng Anh II

Khối Toán học và Khoa học Cơ bản

16

Giải tích I

17

Giải tích II

18

Giải tích III

19

Đại số học

20

Vật lý đại cương I

21

Vật lý đại cương II

22

Thông tin chung

23

Hóa học I

24

Hóa học II

25

Hình ảnh đặc biệt I

Các ngành và chủ đề cơ bản

Chủ đề ngành và chủ đề chung cho 04 khóa đào tạo

26

Giới thiệu về khoa học và công nghệ vật liệu

27

Kỹ thuật điện

28

Sự hình thành các tính chất vi mô

29

Nhiệt động học của vật liệu

30

Hóa học tốt

31

Ước tính vật liệu

32

Vật liệu thử nghiệm và phương pháp nghiên cứu

33

Vật liệu, điện và từ tính

34

Quy trình trong kỹ thuật

35

Ứng xử nhiệt của vật liệu

36

Ví dụ II

37

Ví dụ II

38

Thiết lập các tiêu chuẩn và chủ đề chung của ngành cho từng chiến lược

READ  Bài tập chia subnet có lời giải | Vieclam116.vn

39

Mô-đun 1: Hướng dẫn Vật liệu Kim loại

40

Mô-đun 1.1: Công nghệ

41

Kỹ thuật môi trường trong công nghiệp

42

Kỹ thuật vật liệu

43

Thiết kế chi tiết thiết bị

44

Công nghệ sản xuất

45

Luyện kim vật lý

46

Dự án: Lựa chọn vật liệu

47

Mô-đun 1.2: Vật liệu và cấu trúc nano

48

Vật liệu nano

49

Công nghệ vật liệu cấu trúc nano

50

Vật liệu mô hình và mô hình

51

Công nghệ thấp

52

Hiệu suất của vật liệu trong các môi trường cụ thể

53

Dự án: Lựa chọn vật liệu

54

Mô-đun 2: Phần cứng máy tính

55

Hóa lý

56

Hóa lý

57

Nhà hóa học nghiên cứu

58

Kiểm tra hóa chất

59

Hóa học polyme cơ bản

60

Hóa học polyme cơ bản

61

Học phần 3: Quản lý Máy tính và Điện tử

62

Chất điện của vật liệu

63

Điện tử và các bộ phận

64

Đời sống vật chất và động vật

65

Những thứ cho sức mạnh

66

Những tiến bộ trong công nghệ sản xuất chất bán dẫn

67

Phương pháp phân tích vật liệu và linh kiện bán dẫn

68

Đào tạo về sản xuất và thử nghiệm các vật liệu và linh kiện bán dẫn

Bổ sung ánh sáng

68

khu vực kiểm soát

69

Văn hóa kinh doanh và tinh thần doanh nhân

70

Tâm lý học ứng dụng

71

Kỹ năng yếu

72

tư duy công nghệ và kỹ thuật

73

Thiết kế nghệ thuật kinh doanh

74

Viết kỹ thuật và bình luận

READ  44 mô đun bồi dưỡng thường xuyên mầm non file word | Vieclam116.vn

Tùy chọn ứng dụng (chọn trong mô-đun)

Mô-đun 1: Vật liệu

75

Mô-đun 1.1.1: Thép và Kỹ thuật thép

76

Đồ sắt

77

Lò luyện sắt

78

Vệ sinh và làm sạch hóa đơn kim loại

79

Luyện kim không phải là ca cao

80

Xử lý và tái chế chất thải trong luyện kim

81

Dự án công nghiệp gang thép và thiết bị

82

Mô đun 1.1.2: Cơ học vật liệu và cán kim loại

83

Đào tạo lái xe

84

Công nghệ tự động

85

Thiết bị phương tiện

86

Phương tiện và thiết bị làm việc

87

Ổ đĩa là tự động

88

Quy hoạch của tháp

89

Mô-đun 1.1.3: Phát hành Vật liệu và Công nghệ

90

công nghệ khử độc

91

Công nghệ đúc

92

Dự án thiết kế xây dựng

93

Chủ đề mẫu

94

Phụ kiện đặc biệt

95

cách đặc biệt

96

Mô-đun 1.1.4: Vật liệu màu và vật liệu tổng hợp

97

Đào tạo thép cơ bản

98

kim loại nặng

99

Nấu chảy kim loại nguyên chất

100

Bột luyện kim

101

Các dự án và thiết bị công nghệ phi thép

102

Chuẩn bị vật liệu cho luyện kim

103

Mô-đun 1.1.5: Vật liệu, Nhiệt và Xử lý

104

Công nghệ và thiết bị xử lý nhiệt

105

Công nghệ điều trị hàng đầu

106

Rễ và khả năng bảo vệ của kim loại

107

hệ thống thép

108

sắt bằng sắt

109

Dự án đào tạo

110

Mô-đun 1.2: Vật liệu và cấu trúc nano

111

Khoa học & Công nghệ Y tế 112 Mẹ của mẹ 113 Các hợp chất
READ  Lương ngành kỹ thuật máy tính ở Việt Nam và cơ hội việc làm hiện nay | Vieclam116.vn

114

Vật liệu nano trong máy bay và phương tiện giao thông

115

Công nghệ hàng đầu và hình ảnh mỏng

116

Mea vô định hình Mô-đun 2: Máy tính

117

Công nghệ vật liệu polyme – vật liệu tổng hợp

118

Hóa học của lớp phủ và lớp phủ

119

công nghệ da thuộc

120

Thiết bị và dụng cụ chế biến thức ăn nóng

121

Hệ thống máy tính

Học phần 3: Điện tử và Vật liệu

122

Mô-đun 3.1: Vật liệu Điện tử và Quang điện tử

123

Vật lý và Vật liệu của Chất bán dẫn

124

Vật liệu và linh kiện quang điện tử và quang tử

125

Công nghệ sản xuất vật liệu và linh kiện điện nano

126

Thiết kế và sản xuất các thành phần cơ điện vi mô

127

Nam châm và vật liệu từ tính

128

Ví dụ về các thành phần điện tử và quang điện tử

129

Được ứng dụng để sản xuất vật liệu và linh kiện điện cực nano

130

Mô-đun 3.2: Sức khỏe và Năng lượng

131

Điện tử tốt

132

Nền tảng của các quá trình năng lượng tái tạo

133

Lập kế hoạch tổ chức và sử dụng

134

Khoa học và công nghệ về đá và nhiên liệu hóa thạch.

135

Vật liệu gốm y sinh

136

Ma’a la

137

Giáo dục sản xuất năng lượng và sức khỏe

Các chương trình cấp bằng kỹ thuật và cử nhân

138

Ví dụ kỹ thuật

139

Tốt nghiệp

Khối đèn kỹ thuật

Kỹ thuật tùy chọn Kỹ sư dự án Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_full, "setting_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 60," resize_height_tiny, "resize_image: "min_min" resize_image: " 0, "resize_image_normal": 230, "resize_image_normal_height": 0, "resize_image_max": 690, "resize_image_max_height": 0, "resize_news": "120_image_mage_news": "," resize_news_image_thumbnail: "300 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height ":" 280 "," resize_news_height_magewidth: "400_mage_obile", "resize_news_magewidth:" 400_mage_imageight 0, "resize_mobile_ize_news", 0 gnature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":" "," mail_type ":" smtp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color " : sese, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": sese, "setting_use_location": sese, "setting_cache_tab_data": seseated, "setting_cache_show" "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n sinh s u1ed1", "module_description": "Tìm kiếm trên c u1ee9u u00f4ng thông tin c u00e1c tr u01b0 u1eddng ae sinh năm u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud