Trưởng phòng nhân sự là gì và những điều cần biết | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

Bạn đang tìm kiếm một nơi? Quản lý nhân lực nhưng bạn chưa biết cụ thể chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm chính của chúng? Dưới đây là thông tin tổng quan đầy đủ giúp bạn giải đáp thắc mắc và thực hành công việc của mình trong tương lai.

HỢP LÝ:

1. Giám đốc điều hành và Nhân viên phòng ban là gì?
2. Chức năng của Giám đốc Nhân sự

2.1. Đào tạo và phát triển nhân viên
2.2. Tuyển dụng và lựa chọn
2.3. Duy trì quản lý nguồn nhân lực
2.4. Quản lý dữ liệu, dịch vụ nhân sự

3. Nhiệm vụ của Giám đốc Nguồn nhân lực
4. Vai trò của Giám đốc điều hành và Bộ Nhân sự

Tuyển dụng Giám đốc Nhân sự

1- Trưởng phòng quản lý nhân sự là gì?

Trưởng phòng nhân sự là người đứng đầu phòng nhân sự, điều hành mọi công việc của nhóm, hỗ trợ các phòng ban khác, ban giám đốc và các vấn đề liên quan đến nhân sự. Họ không chỉ giám sát và thuê nhân viên mà còn thực hiện nhiều công việc và chức năng khác nhau. Đặc biệt, chúng tôi đào sâu.

2- Nhiệm vụ của Tham mưu trưởng.

Trưởng phòng Quản lý Nguồn nhân lực có trách nhiệm chính trong việc giám sát công việc của bộ và quản lý nguồn nhân lực. Cần người quản lý có chuyên môn về nhân sự, đào tạo, phát triển, quản lý nhân sự, tuyển dụng.

READ  Hướng dẫn chuẩn bị kịch bản thu hồi nợ qua điện thoại hiệu quả | Vieclam116.vn

Giám đốc nhân sự là gì?

Xem thêm: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng phòng Tham mưu

2.1. Đào tạo và phát triển nhân viên

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Trưởng phòng quản lý nhân sự, bao gồm tuyển dụng mới, đào tạo lãnh đạo, phát triển chuyên môn. Họ tiến hành đánh giá nhu cầu định kỳ để xác định thời điểm cần đào tạo, loại hình đào tạo nào là cần thiết để cải thiện việc làm.

Ngoài ra, Giám đốc Nhân sự xem xét hồ sơ hiệu suất của nhân viên để xác định các lĩnh vực mà nhân viên có thể cải thiện sau bốn khóa đào tạo. Thực hiện các kế hoạch phát triển và hoạch định chiến lược dựa trên đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong tương lai, kiến ​​thức và kinh doanh cần được cung cấp các hướng dẫn việc làm cho những nhân viên muốn trưởng thành.

>>> Xem thêm: Vai trò của chuyên viên, trưởng bộ phận và giám đốc nhân sự là gì?

2.2. Tuyển dụng và lựa chọn