Vai trò, chức năng, trách nhiệm của Giám đốc dự án | Vieclam116.vn

Kiến Thức 0 lượt xem

Quản lý dự án hay Giám đốc dự án là một vị trí quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp. Vì nó giúp xây dựng các giá trị và nâng cao tốc độ phát triển của doanh nghiệp.

HỢP LÝ:

1. Nhà tuyển dụng là gì?
2. Vai trò của người quản lý dự án
3. Nhiệm vụ của Giám đốc dự án
4. Vai trò của người quản lý dự án

1. Nhà tuyển dụng là gì?

Giám đốc dự án là người tổ chức và quản lý dự án, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, mục tiêu đã đề ra, mang lại giá trị và lợi ích cho tổ chức.

Người quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ chính sau:

  • Theo dõi tiến độ thi công, giám sát tài chính và đảm bảo chất lượng công trình

  • Cung cấp kế hoạch chiến lược, hướng dẫn và chỉ dẫn cho các nhà quản lý dự án để thực hiện các kế hoạch đó

  • Gặp gỡ khách hàng và đối tác để báo cáo tiến độ dự án

  • Quản lý rủi ro để tránh chậm trễ hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện dự án

2. Vai trò của người quản lý dự án